Quantitative assessment of the scope of content of selected topographic maps of Polish lands from the 19th and the first half of the 20th century

Open access

Abstract

The author presents an overview of the scope of content of selected topographic maps of Polish lands from the 19th and the first half of the 20th century in its quantitative aspect. 19 maps were analysed and a common conceptual model linked to the Database of Topographic Objects (DBTO10k) was developed on the basis of catalogues of object types. Quantitative statistics were also prepared for the object types from maps before and after harmonization. Differences between their numbers within the same maps reflect the conceptual variety of said maps. The number of types of objects (before and after harmonization) was then juxtaposed with selected thematic layers: water network, transport network, land cover, buildings, structures, and equipment, land use complexes, localities and other objects. Such factors as scales, publication dates and topographic services which created analysed maps were also taken into consideration. Additionally, the analysed maps demonstrate uneven levels of generalization. Inclusion of objects typical for large-scale cartography on topographic and general maps is one of the distinctive features.

Czerny A. (ed.), 2015, Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych. Lublin. http://phvi.umcs.pl/at/attachments/20160708/103742-czerny-dawne-mapy-07-07-low-res.pdf

Faluszczak F.P., 2011, Kartografia Galicji Wschodniej w latach 1772–1914. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gołębiowska I., Karsznia I., Mikiewicz D., Panecki T., 2012, Towards a historical GIS platform in Poland. In: Service-Oriented Mapping 2012. Ed. M. Jobst. Vienna, pp. 417–430.

Iwańczak W., 2008, Kilka uwag o dawnej mapie jako źródle historycznym. In: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Eds. S. Alexandrowicz, R. Skrycki. „Z Dziejów Kartografii” T. 14, Szczecin, pp. 51–60.

Konias A., 2010, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konopska B., Ostrowski J., Pasławski J., Weszpiński P.E. (eds.), 2012, Dawne mapy jako źródła historyczne. „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” T. 3, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny.

Kuna J., 2014, Zmiany znaków na XX-wiecznych mapach topograficznych w skali 1:100 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 46, nr 1, pp. 47–61.

Lewakowski J., 1920, Klucz znaków przyjęty dla map austriackich, rosyjskich i pruskich. Warszawa, Kraków: Księgarnia J. Czarneckiego.

Libiński H., 1912, Jak czytać austriackie mapy wojskowe i orientować się za ich pomocą w terenie? Kraków: Księgarnia Gebethner i Spółka.

Niedźwiecka M., 2016, Analiza koncepcji graficznych systemów znaków na dawnych mapach Polski z XIX i I połowy XX wieku. Master thesis. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.

Olszewski R., Gotlib D. (eds.), 2013, Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Panecki T., 2014, Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland. „Miscellanea Geographica” Vol. 18, no. 4, pp. 34–40.

Panecki T., 2015, The comparison of the scope of the content and classification methods on topographical maps of Polish territory annexed by Russia issued at the turn of 19th and 20th century. “Polish Cartographical Review” Vol. 47, no. 1, pp. 45–62 (http://doi.org/10.1515/pcr-2015-0004).

Pietkiewicz S., 1960, Analyse de l’exactitude de quelques cartes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle couvrant les territoires de l’ancienne Pologne. „Przegląd Geograficzny” T. 32, Suppl., pp. 21–27.

Plit J., 2014, Analizy geograficzne i historyczne dawnych map. In: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Eds. B. Konopska, J. Ostrowski, „Z Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa, pp. 19–34.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Opis baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardy techniczne tworzenia map, tom 1, 2011. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” No. 279, item 1642.

Stankiewicz M., 2000, Zdjęcia topograficzne na obszarze Królestwa Polskiego w XIX wieku In: Kartografia Królestwa Polskiego 18151915. Eds. J. Ostrowski, L. Szaniawska, „Z Dziejów Kartografii” T. 10, Warszawa, pp. 58–70.

Stankiewicz M., 2005, Współczesne rozumienie topografii. In: System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. Ed. A. Makowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, pp. 49–57.

Administrativ-Karte von den Konigreich Galizien und Lodomerien [Kummersberg map], 1:115,200, sheet 06, 1855.

Generalkarte von Mitteleuropa [GKME], 1:200,000 (after H. Libiński 1912).

Karta Dawnej Polski, [Chrzanowski map], 1:300,000, sheet 05, 1859.

Karte des Deutchen Reiches [KDR], 1:100,000, specimen sheet, 1887 and sheet 67 (1944).

Karte des westlichen Russlands [KDWR], 1:100,000, specimen sheet, 1911.

Königreich Galizien und Lodomerien hereusgegeben on Jahre 1790 [Liesganig map], 1:288, 000, sheet Tab. XIX, 1824.

Mapa operacyjna WIG, 1:300 000, Znaki i objaśnienia do map 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1937.

Mapa szczegółowa WIG, 1:25 000, Znaki i objaśnienia do map 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1937.

Mapa taktyczna WIG, 1:100 000, Znaki i objaśnienia do map 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1937.

Messtischblätter [MTB], 1:25,000, 1940, sheet 3661.

Reymann Spezialkarte [Reymann map], 1:200,000, specimen sheet, 1838.

Second Military Survey, 1:28,800, specimen sheet, 1834.

Special Karte von Südpreussen, aus der Königlichen Grossen Topographischen Vermessungs Karte unter Mitwürkung des Directors Langner reducirt und herausgegeben von Geheimen Bau-Rath Gilly [Gilly map], 1:150,000, sheet C1, 1803.

Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie [Spezialkarte…], 1:75,000, specimen sheet 1904.

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego [Quatermaster’s map], 1:126,000, sheet Kol. II, Sek. VIII, 1839.

Übersichtskarte von Mitteleuropa [UKvME], 1:300,000, sheet R52 (1913) and sheet R50 (1943).

Urmesstischblätter [UMTB], 1:25,000, specimen sheet, 1818.

Военно-топографическая карта европейской России [Three-verst map], 1:126,000 (after J. Lewakowski 1920).

Новая Топографическая Карта Западной России [Two-verst map], 1:84,000 (after J. Lewakowski 1920).

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 201 166 10
PDF Downloads 125 115 8