Concept of a landscape map according to Professor Franciszek Uhorczak

Open access

Abstract

In the article, the concept of landscape maps by Franciszek Uhorczak (1902–1981), Professor of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, was discussed. The maps constitute a cartographic illustration of volume III, IV and V of “Universal Geography” edited by Państwowe Wydawnictwo Naukowe (the National Scientific Publishing House) (Warsaw 1965–1967) – the first Polish small-scale landscape maps of the world. From the perspective of the 50s, an attempt was undertaken to assess the editorial assumptions, landscape typology and selection of cartographic means used by the author, paying special attention to the selection of colours representing landscapes. Also, issues raising controversies related to the degree of generalization of particular elements of the content, typology of landscapes as well as map details were indicated. The performed analysis leads to the conclusion that landscape maps by Professor F. Uhorczak constituted one of the most significant achievements of Polish thematic cartography of the 20th century, and they are an unequaled model also for the contemporary cartographers.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chmielewski T. J. 2008. Zmierzając ku ogólnej teorii systemów krajobrazowych. „Problemy Ekologii Krajobrazu” T. 21 pp. 93–110.

 • Ciołkosz A. Miszalski J 1969 Barwy na mapach krajobrazowych a barwy Ziemi na zdjęciach satelitarnych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 1 nr 4 pp. 13–17.

 • Czerny A. 1983 Mapy krajobrazowe w atlasach świata. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 15 nr 4 pp. 167–174.

 • „Geografia Powszechna” Tom III – Europa (bez ZSRR). 1965 Ed. A. Wrzosek Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • „Geografia Powszechna” Tom IV – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Azja Afryka. 1967 Ed. A. Zierhoffer Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • „Geografia Powszechna” Tom V – Arktyka Ameryka Australia i Oceania Antarktyda Ocean Światowy. 1967 Ed. A. Jahn Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Krąż P. 2014 Mapy krajobrazowe – wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania. „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii” T. 2 pp. 63–76. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Mościbroda J. 1984 Najistotniejsze cechy działalności naukowej. W: W kręgu Romerydów – Profesor Franciszek Uhorczak Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Nauk o Ziemi Zakład Kartografii pp. 17–24.

 • Myga-Piątek U. 2001 Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. „Przegląd Geograficzny” T. 73 z. 1–2 pp. 163–176.

 • Sirko M. Mościbroda J. 2002 Prof. dr Franciszek Uhorczak – Jego wkład w rozwój polskiej kartografii (w stulecie urodzin) „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 34 nr 4 pp. 251–260.

 • Uhorczak F. 1967 Mapy barwne w Geografii Powszechnej. W: „Geografia Powszechna” Tom V – Arktyka Ameryka Australia i Oceania Antarktyda Ocean Światowy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe pp. 416-417.

 • Uhorczak F. 1969 Polska Przeglądowa Mapa Użytkowania Ziemi 1:1 000 000 A. Część tekstowa. „Prace Geograficzne” Nr 17. Warszawa: Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.

 • Uhorczak F. 1971 Mapy barwne w Geografii Powszechnej PWN – w szczególności mapy krajobrazowe. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” Tom 1. – Problemy kartografii tematycznej Warszawa–Lublin: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Kartograficzna Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych pp. 192–219.

 • Mapa Osadnictwa Świata – World Settlement Map 1:1 000 000. NM-34 Kraków. Lublin: Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1960.

 • Mapa Osadnictwa Świata – World Settlement Map 1:1 000 000. NL-32 Milano. Lublin: Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1964.

 • Mapa Osadnictwa Świata – World Settlement Map 1:1 000 000. NL-33 Trieste. Lublin: Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1964.

 • Polska. Przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1 000 000. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych 1956.

 • https://earthzine.org/wp-content/uploads/2012/01/africa.jpg

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 152 85 4
PDF Downloads 113 75 2