The cartographic methods of presentation and GIS tool in analysis of historical data on the example of Great War cemeteries in southern Poland

Open access

Abstract

The paper deals with the application of Geographic Information System software in cartographic data presentation in the field of historical data mining. Lists of soldiers buried in the I world war cemeteries near Jasło were used. The prepared database helped to create series of maps, mainly diagram maps, that serve as a useful statistical and demographic characteristics of the phenomena. The authors stressed advantages of the solution used and the usefulness of historical data in spatial database preparation process. The shortages of the GIS software itself were also pointed out, especially as long as cartographic editing and methodology principles are concerned.

Baker A. R. H., 2003, Geography and history: bridging the divide. Cambridge: Cambridge University Press.

Drogomir J., 1999, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojennych w Galicji Zachodniej. Tom 1. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Drogomir J., 2002, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojennych w Galicji Zachodniej. Tom 2. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Drogomir J., 2005, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojennych w Galicji Zachodniej. Tom 3. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Duda O., 1995, Cmentarze z I wojny światowej w Galicji Zachodniej. 1914-1918. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.

Frodyma R., 1995, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. Tom 1. Warszawa - Pruszków: Rewasz.

Frodyma R., 1997, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. Tom 2. Warszawa - Pruszków: Rewasz.

Frodyma R., 1998, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. Tom 3. Warszawa - Pruszków: Rewasz.

Fronczak W. (ed.), 2007, Polegli w I wojnie światowej, www.polegli.forgen.pl (access: February 2015).

Gotlib D., 2007, Wizualizacja danych w systemach GIS. In: D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski (eds), GIS. Obszary zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 58-61.

Grygorowicz-Kosakowska K., 2012, Formy przestrzenne pochówków wojennych z końca II wojny światowej jako element tożsamości miejsca na przykładzie gminy i miasta Czarnków. „Czasopismo Techniczne. Architektura” z. 7, pp. 303-313.

Klimecki M., 1991, Gorlice. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Kolbuszewski J., 1996, Cmentarze. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Luboński M., 2007, Wielka Wojna w Beskidzie Niskim. Operacja gorlicka 1915 i cmentarze wojenne. In: Luboński Marek (ed.), Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Rewasz, pp. 58-67.

Łopata M., 2007, Cmentarze I wojny światowej, www.cmentarze.gorlice.net.pl (access: February 2015).

Olszewski R., 2007, Analizy w GIS. In: D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski (eds), GIS. Obszary zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 50-58.

Ruszała K. 2009, Trzy cmentarze z okresu I wojny światowej w Jaśle. In: M. Łopata (ed.), Materiały z konferencji naukowej „Znaki pamięci II - śladami I wojny światowej”. Gorlice 25.10.2008. Gorlice: Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji „Crux Galiciae”, pp. 17-40.

Rydel J., 2001, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Saliszczew K. A., 1998, Kartografia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schubert J., 2015, Galicyjskie cmentarze wojenne. Historia, architektura, sztuka. In: J. Centek, S. Kułacz, K. Ruszała (eds), Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia. Gorlice: Urząd Miejski w Gorlicach, Gorlickie Centrum Kultury.

Slade P., 2003, Gallipoli thanatotourism. The meaning of ANZAC. ”Annals of Tourism Research” Vol. 3, no. 4, pp. 779-794.

Szady B., 2013, Geografia historyczna w Polsce - rozwój i perspektywy. „Studia GeoHistorica” nr 1, pp. 19-38.

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Uliasz B., 2006, Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu. Tom 2 - Ewidencja pochowanych. Rzeszów: Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło, Oficyna Pobitno.

Winter C., 2011, Battlefield visitors motivations: explorations in the Great War town of Ieper, Belgium, “International Journal of Tourism Research” 13, pp. 164-176.

Żyszkowska W., 2003, Analizy przestrzenne w systemach informacji geograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 35, nr 2, pp. 100-113.

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 166 166 16
PDF Downloads 59 59 8