HLHS on the basis of a Nationwide Registry of Fetal Cardiac Pathology www.orpkp.pl

Open access

Abstract

Congenital anomalies of development are an important issue in terms of both medical and social problems. In Poland in the years 2004-2012, an increase of detection of congenital heart defects in the form of HLHS (in 2004 - 22 fetuses, in 2006 - 38 fetuses, in 2008 - 66 fetuses, in 2010 - 69, in 2012 - 79 fetuses was observed). In 2012, the Nationwide Registry of Fetal Cardiac Pathology in the form of heart defect HLHS occupied first place among the most frequently detected heart defects, 10.2% of all registered patients with heart defects.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Respondek-Liberska M.: Atlas wad serca u płodu. Łódź 2011.

 • 2. Parker S.E. Mai C.T. Canfield M.A. et al. for the National Birth Defects Prevention Network: Updated national birth prevalence estimates for selected birth defects in the United States 2004-2006. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2010;88:1008-1016.

 • 3. Hoffman J.L. Kaplan S.: The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002;39(12):1890-1900.

 • 4. Reller M.D. Strickland M.J. Riehle-Colarusso T. Mahle W.T. Correa A.: Prevalence of congenital heart defects in Atlanta 1998-2005. J Pediatrics 2008;153:807-813.

 • 5. Kordjalik P.: Analiza poznawcza wybranych rejestrów wad wrodzonych: globalne czy lokalne?. Praca naukowa na stopień magistra; Uniwersytet Medyczny Łódź 2011.

 • 6. Latos-Bieleńska A. Materna-Kiryluk A. Mejnartowicz J.P. Krawczyński M. Balcar-Boroń A. Gajewska A. Limon J. Walczak M. Stańczyk J. Szwałkiewicz-Warowicka E. Krawczyński M.R. Wiśniewska M. Glazar R. Wolnik-Brzozowska D. Błońska-Polarczyk B. Ignyś A. oraz Członkowie Regionalnych Zespołów ds. PRWWR: Polski rejestr wrodzonych wad rozwojowych: ocena dwuletniej działalności Ped. Pol. 1999;6supl.:260.

 • 7. Respondek-Liberska M.: Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów prenatalnych Lublin 2006.

 • 8. Respondek-Liberska M. Szymkiewicz-Dangel J. Tobota Z. Słodki M.: Purpose and preliminary conclusions from The National Registry of Fetal Cardiac Pathology in Poland (www.orpkp.pl). Polski Przegląd Kardiologiczny 2008;102:129-135.

 • 9. Respondek-Liberska M.: The Polish National Registry of Fetal Cardiac Pathology: organization diagnoses management educational aspects and telemedicine endeavors. Prenatal Diagnosis 2012;32:1-5.

 • 10. Wojtyra M Moll J Respondek-Liberska M. Lower costs of hospital stay for newborns with HLHS after prenatal diagnoses comparing with postnatal diagnoses rn(in CZMP in Lodz). Prenat Cardio. 2013 Jun;3(2):9-15. doi 10.12847/06132

 • 11. Respondek-Liberska M.: Echokardiografia prenatalna - w 123 trymetrze (w ciąży pojedynczej) - przegląd piśmiennictwa. Prenat Cardio. 2012 Apr; 2(2) supl:6-11.

 • 12. Kołcz J. Skalski J.: Zespół niedorozwoju lewego serca - aktualne problemy. Prenat Cardio. 2012 Apr; 2(2) supl:34-37.

 • 13. Moszura T. Dryżek P. Bobkowski W. Góreczny S. Mazurek-Kula A. Moll J.A. Moll J.J. Sysa A.: Zabiegi kardiologii interwencyjnej u pacjentów z zespołem hipoplazji lewego serca po pierwszym etapie leczenia metodą Norwooda. Postępy Kardiologii Interwencyjnej 2011;7(26): 277-284.

 • 14. Moszura T. Dryzek P. Goreczny S. Mazurek-Kula A. Moll J.J. Sysa A. Bobkowski W. Moll J.A. Qureshi SA.: A 10-year single-centre experience in percutaneous interventions for multi-stage treatment of hypoplastic left heart syndrome. Cardiol Young. 2013;12:1-10.

 • 15. www.orpkp.pl

 • 16. www.cdc.gov

 • 17. www.eurocat-network.eu

 • 18. www.krok.org.pl

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 147 67 1
PDF Downloads 65 32 0