Picture Books for Children of Early School Age for the Purpose of Environmental Education

Valentina Majdenić 1  and Ivka Saratlija 2
 • 1 Faculty of Education, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • 2 Primary School Dežanovac, , Dežanovac, Croatia

Abstract

Environmental education is gaining more and more significance, not only because of the wasting of natural sources but also because of the polluting of the environment. The aim of environmental education is not only the knowledge or a line of facts which a child should learn about the environment, but also building proper attitudes and a positive relation towards the environment. It’s important to practice literature to develop an ecological conscience. It’s possible to accomplish a connection of literature and education on three levels: on the basic, on some higher and on the highest one. On the basic level, picture books and illustrated books for children process ecological themes more from the cognitive and less (or almost not at all) from the poetical point of view appeared. Exactly because of that, they are called a cognition type of picture books or illustrated books for children. The aim of this paper is to describe picture books with ecological themes and also to analyse functions of each picture book taken in the account. Six books were selected: Sunčica upoznaje činčilu (eng. Sunčica meets chinchilla), Brdo na kraju grada (eng. Hill at the end of town), Priroda priča... (eng. Nature talks), Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu (eng. Learn to respect nature with Šarica the cow), Zatvori vodu! (eng. Shut the water off!) and Zraka trebam, hitno! (eng. I need air, now!).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Afrić, K (2002) Ekološka svijest-pretpostavka rješavanja ekoloških problema. Ekonomski pregled, 53 (5-6), p. 578-594. (Accessed: 11.4.2018. https://hrcak.srce.hr/28358)

 • 2. Batarelo Kokić, I. (2015. Nove razine interaktivnosti dječjih slikovnica. Školski vjesnik, 64(3), 377-398. (Accessed: 5.4. 2018. https://hrcak.srce.hr/151350)

 • 3. Batinić, Š., Majhut, B. (2000) Počeci slikovnice u Hrvatskoj. U R. Javor (ed.), Kakva je knjiga slikovnica, Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, p. 23-38

 • 4. Batinić, Š., Majhut, B. (2017) Hrvatska slikovnica do 1945. Zagreb: Hrvatski školski muzej, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 • 5. Batinić, Š., Majhut, B. (2001) Od slikovnjaka do vragobe-Hrvatske slikovnice do 1945. Zagreb: Hrvatski školski muzej.

 • 6. Bognar, L. (1999) Metodika odgoja. Osijek: Pedagoški fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.

 • 7. Crnković, M., Težak, D. (2002) Povijest hrvatske dječje književnosti – od početaka do 1955. godine. Zagreb: Znanje.

 • 8. Čačko, P. (2000) Slikovnica, njezina definicija i funkcije. In: Javor, R. (ed.), Kakva je knjiga slikovnica, Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, p. 12-16.

 • 9. Čatić, I. (2001) Je li potrebna sintagma opća ekologija? Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 10 (4), p. 325-331. (Accessed: 12.4.2018. https://hrcak.srce.hr/141322)

 • 10. Čukelj, Z. (2009) Mogućnosti stjecanja znanja i spoznaja o prirodnoj i kulturnoj baštini u osnovnim školama Republike Hrvatske. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 18 (3-4), p. 267-288. (Accessed: 13.4. 2018. https://hrcak.srce.hr/54109)

 • 11. Diklić, Z., Težak, D., Zalar, I. (1996) Primjeri iz dječje književnosti. Zagreb: Divič.

 • 12. Dolenec, Z., Pejnović, J. (2014) Čovjek i okoliš-stavovi srednjoškolskih učenika. Educatio biologiae: časopis edukacije biologije, 1 (1), p. 63-68. (Accessed: 14.4.2018. https://hrcak.srce.hr/148918)

 • 13. Garašić, D. (2004) Odgoj i obrazovanje za okoliš. In: Strugar, V. (ed.), Timska nastava u školskoj praksi. Bjelovar: Školska knjiga. p. 9-13.

 • 14. Hameršak, M., Zima, D. (2015) Uvod u dječju književnost. Zagreb: Leykam international d.o.o.

 • 15. Hlevnjak, B. (2000) Kakva je to knjiga slikovnica? In: R. Javor (ed.), Kakva je knjiga slikovnica, Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, p. 7-11.

 • 16. Husanović-Pejnović, D. (2011) Održivi razvoj i izvanučionička nastava u zavičaju. Zagreb: Školska knjiga.

 • 17. Javor, R. (2000) Kakva je knjiga slikovnica, Zbornik radova. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba.

 • 18. Jukić, R. (2011) Ekološko pitanje kao odgojno-obrazovna potreba. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 20 (3), p. 267-286. (Accessed: 20.4.2018. https://hrcak.srce.hr/75361)

 • 19. Martinović, I., Stričević, I. (2012) Slikovnica-prvi strukturirani čitateljski materijal namijenjen djetetu. Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova, 4 (1), p. 39-63. (Accessed: 5.4.2018. s https://hrcak.srce.hr/92392)

 • 20. Milešević, T. (2013) Ekološko obrazovanje i stvaranje ekološke svijesti. (Accessed: 15.4.2018. http://doisrpska.nub.rs/index.php/primus/article/viewFile/2241/2155)

 • 21. Narančić Kovač, S (2012) Slikovnica-višemodalno djelo. Književnost i dijete. 1-2, p. 103-105.

 • 22. Petrović-Sočo, B. (1999) Neke suvremene stručno metodičke osnove ekološkog odgoja u predškolskoj ustanovi. In: Uzelac, V. (ed.) Ekologija –Korak bliže djetetu, Rijeka: Adamić, p. 43-48.

 • 23. Šišnović, I. (2011) Odgojno-obrazovna vrijednost slikovnice. Dijete, vrtić, obitelj: časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 17 (66), p. 8-9. (Accessed: 6.4.2018. https://hrcak.srce.hr/124183)

 • 24. Šolić, M. (2015) Definicija ekologije. (Accessed: 10.4.2018. http://ekologija59.blogspot.hr/2015/10/definicija-ekologije.html)

 • 25. Štefančić, S. (2000) Multimedijalna slikovnica. In: Javor, R. (ed.), Kakva je knjiga slikovnica, Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, p. 83-96.

 • 26. Uzelac, V. (1990) Osnove ekološkog odgoja. Zagreb: Školske novine.

 • 27. Uzelac, V. (1992) Međunarodne aktivnosti i naobrazba u odnosu na okoliš. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 1 (3), p. 407-411. (Accessed: 15.4.2018. https://hrcak.srce.hr/138779)

 • 28. Uzelac, V, Starčević, I. (1999) Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić.

 • 29. Visinko, K. (2000) Primjena slikovnice u odgojnoj i nastavnoj praksi. In: Javor, R. (ed.) Kakva je knjiga slikovnica, Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, p. 70-78.

 • 30. Visinko, K. (1999) Književna umjetnost i ekologija. In: Uzelac, V. (ed.) Ekologija-Korak bliže djetetu, Rijeka: Adamić, p. 49- 54.

 • 1. Brčić, I. (2000) Sunčica upoznaje činčilu. Zagreb: Kratis d.o.o

 • 2. Kokotović, J., Markuš, R. (2003) Priroda priča... Zagreb: Naklada Haid.

 • 3. Markota, B., Mati, I. (2010) Brdo na kraju grada. Zagreb: Hum naklada d.o.o.

 • 4. Milčec, M., Kukić, D. (2008) Zatvori vodu! Zagreb: Školska knjiga.

 • 5. Milčec, M., Kukić, D. (2006) Zraka trebam, hitno! Zagreb: Školska knjiga.

 • 6. Podesta, V., Pierazzi Mitri, M. (2016) Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search