Children’s Play The Ecological Story in Function of Ecological Education of Preschool Children

Ana Popović 1 , Irella Bogut 2 , Željka Crnojević 3 , and Željko Popović 4
 • 1 Faculty of Education, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • 2 Faculty of Education, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • 3 “Radost” Kindergarten, , Novska, Croatia
 • 4 Faculty of Education, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia

Abstract

Today, the importance of ecological education is often highlighted, although the current National Curriculum for Early and Preschool Education doesn’t even mention it. Although ecological education is not mentioned in this baseline document, various activities in this direction are often carried out in our kindergartens. An example of this is the play The Ecological Story by the author Sanja Seferović-Bosak from her collection of plays Maštarije: Igrokazi za djecu od 3 do 13 godina (eng. Pipe Dreams: Plays for Children of 3-13 years). This paper describes the preparation and performance of this play in 2017 in the kindergarten Radost (eng. Joy) in Novska. The theoretical part of the paper considers the basic settings of ecological education in early and preschool age, with special reference to current practice in Croatian kindergartens. The empirical part of the paper describes the stages of preparation and performance of the play The Ecological Story, with special reference to the compliance of this project with the requirements of the National Curriculum in terms of developing key competences for lifelong learning. The paper also contains an analysis of methodological procedures with particular reference to the preparation of musical numbers in the play.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Borić, E. (2001) Važnost ekoloških sadržaja u odgoju i obrazovanju. Život i škola, 6, p. 23-29.

 • 2. Izmjene i dopune nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS, 2016).

 • 3. Jukić, R. (2011) Ekološko pitanje kao odgojno-obrazovna potreba. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 20, 3, p. 267-286.

 • 4. Lipovac, V., Sakač, M. D., Janković, A., Raičević, J. (2017) Didaktičko metodički pristup razvitku ekološke svijesti djece u pripremnom predškolskom kurikulu. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 26, 3, p. 137-150.

 • 5. Matijević, M. (2017) Neke prednosti i epistemološke vrijednosti studija slučaja u pedagogijskim istraživanjima. In: Opić, S.,Bognar, B., Ratković, S. (eds.), Novi pristupi metodologiji istraživanja odgoja, Zagreb: Učiteljski fakultet u Zagrebu, p. 109-128.

 • 6. Matijević, M. (2008) Projektno učenje i nastava. In: Drandić, B. (ed.), Nastavnički suputnik, Zagreb: Znamen, p. 188-225.

 • 7. Milat, J. (2006) Teze za razvoj ekološke pedagogije. Školski vjesnik, časopis za pedagoška i školska pitanja, 55, 1-2, p. 109-118.

 • 8. Munjiza, E., Peko, A., Sablić, M. (2007) Projektno učenje. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet; Učiteljski fakultet

 • 9. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS, 2014)

 • 10. Nemeth-Jajić, J., Dvornik, D. (2008) Igrokaz u razrednoj nastavi. Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskog jezika, književnosti, govornoga i pismenoga istraživanja te medijske kulture, 6, 1, p. 29-44.

 • 11. Pejić Papak, P. (2008) Igrom razmišljamo i djelujemo ekološki. In: Uzelac, V., Vujičić, L., Boneta, Ž. (eds.), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, Rijeka: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, p. 111-114.

 • 12. Perić Kraljik, M., Popović, A. (2017a) Bioetika u budućnosti: pravilan ekološki odgoj od predškolske dobi pomoću dramsko-glazbene radionice. IN: Jurić, H. i I. Kelam (ed.), 1. Osječki dani bioetike. Osijek, 7.-8. studenoga 2017., Osijek: Hrvatsko bioetičko društvo, p. 62-63.

 • 13. Perić Kraljik, M., Popović, A. (2017b) Kopački rit sutra: ekološka radionica za djecu predškolskog uzrasta. In: Ozimec, S., Bogut, I., Rožac, V., Stević, F., Bolšec, B., Baković, A. (eds.) Kopački rit jučer, danas, sutra 2017. Tikveš : Javna ustanova Park prirode Kopački rit, p. 77-78.

 • 14. Popović, A. (2015) Glazba kao sredstvo obrazovanja romske djece. In: Vesnica, M., Brust Nemet, M., Bushati, J. (eds.), OBRAZOVANJE ZA INTERKULTURALIZAM. Položaj Roma u odgoju i obrazovanju, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, p. 571-595.

 • 15. Popović, A., Popović, Ž., Bogut, I. (2017) Glazbene aktivnosti u integriranoj i izvanučioničkoj nastavi prirodoslovlja. In: Németh, F. (ed.), Zbornik radova naučnih konferencija Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku 2017, Subotica: Sveučilište u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, p. 673-682.

 • 16. Popović, Ž., Bogut, I., Ament, L. (2017) Mišljenje odgojitelja i roditelja djece predškolske dobi o važnosti ekoloških tema u dječjemu vrtiću. In: Ozimec, S., Bogut, I., Rožac, V., Stević, F., Bolšec, B., Baković A. (eds.), Kopački rit jučer, danas, sutra 2017, Tikveš: Javna ustanova Park prirode Kopački rit, p. 81-82.

 • 17. Seferović – Bosak, S. (2002) Maštarije: Igrokazi za djecu od 3 do 13 godina. Zagreb: Školska knjiga.

 • 18. Šulentić Begić, J., Vranješević, D. (2013) Dječji pjevački zbor mlađe školske dobi u osječkim osnovnim školama. Školski vjesnik, časopis za pedagoška i školska pitanja, 62, 2-3, p. 355-373.

 • 19. Tatković N., Diković, M., Štifanić, M. (2015) Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

 • 20. Udruga Lijepa naša, https://www.lijepa-nasa.hr/ (access: 15.2.2019).

 • 21. Uzelac, V., Starčević, I. (1999) Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić.

 • 22. Verdonik, M., Štiglić, P. (2015) Pojavnost igrokaza u zbornicima i antologijama dječje književnosti – prinos usustavljivanju književne vrste. Časopis o književnosti za decu „Detinjstvo“, 41, 1, p. 84-91.

 • 23. Vigato, T., Dundović, N. (2003). Mješovite dječje predstave. In: Bacalja, R. (ed.), Djetinjstvo, razvoj i odgoj, Zadar: Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, p. 291-299.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search