Živobran

A Journal (Magazine) of the Croatian Association for the Protection of Animals and its Educational Role in the Promotion of Animal Rights in the School Population at the Turn of the 20th Century

Lidija Bakota 1
 • 1 Faculty of Education, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia

Abstract

The paper will present the journal/magazine of the Croatian Association for the Protection of Animals Živobran (1894–1904) and explore its contribution to the development of social awareness on natural, cultural and ethical values of animal species with special reference to their educational role in the promotion of animal rights among the Croatian school population at the turn of the 20th century. Namely, by carrying out the cooperation with school institutions, the magazine of the Croatian Association for the Protection of Animals directly affected the formation of students’ thinking, standpoints and relations toward the animal world. The research corpus encompasses texts published in the journal/magazine of the Croatian Association for the Protection of Animals Živobran in the period from 1894 to 1904. The paper is a contribution to the research of Croatian cultural zoology and literary ecology.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bakota, B., Bakota, L., Majdenić, V. (2017) Književno-jezični sloj udžbenika kao mogućnost promicanja prava životinja. In: Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju. Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja (article in publishing procedure).

 • 2. Bakota, L., Majdenić, V. (2017) Komparativna analiza udžbenika književnosti na hrvatskom i na srpskom jeziku iz perspektive književne ekologije i zoolingvistike. In: A magyar tannyelvű tanítóképző kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye, зборник радова научних конференција учитељског факултета на мађарском наставном језику. Tanulmánygyűjtemény зборник радова. Subotica: Sveučilište u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, p. 471–487.

 • 3. Bakota, L. (2018) Pravopisna, slovopisna i jezična obilježja Živobrana, glasila zagrebačkog Društva za zaštitu životinja, na prijelazu stoljeća. In: Mlikota, J. (ed.). Od norme do uporabe 2. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. (article in publishing procedure).

 • 4. Batinić, A. (2013) U carstvu životinja. Animalističko čitanje hrvatskih dječjih časopisa. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet – Periodika Croatica.

 • 5. Cifrić, I. (1996) Ekološka pismenost između kulturne tradicije i ekološke svakodnevice. Socijalna ekologija, časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 5 (3), p. 403–421.

 • 6. Jukić, R. (2011) Ekološko pitanje kao odgojno-obrazovna potreba. Socijalna ekologija, časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 20 (3), p. 267–286.

 • 7. Kaluđerović, Ž. (2009) Bioetički pristup životinjama. Socijalna ekologija, časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline,18 (3–4), p. 311–322.

 • 8. Marjanić, S., Zaradija Kiš, A. (2012) Zoo-uvod ili zašto čitati životinju. In: Marjanić, S., Zaradija Kiš, A. (eds.) Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio. Biblioteka etnografija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, pp. 11–19.

 • 9. Polić, R. (2007) Ideološka uporaba životinja u udžbenicima. In: Marjanić, S., Zaradija Kiš, A. (eds.): Kulturni bestijarij. Biblioteka etnografija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, p. 611–643.

 • 10. Rakić, V. (2010) Odgoj i obrazovanje za vrijednosti. Društvena istraživanja. Zagreb, 19 (4–5), (108–109), p. 771–795.

 • 11. Rišner, V. (2015) Jezik hrvatskih novina i časopisa u 19. stoljeću. In: Lisac, J., Pranjković, I., Samardžija, M. (eds.) Povijest hrvatskoga jezika, knjiga 4.: 19. stoljeće. Zagreb: Croatica, p. 245–299.

 • 12. Russell, B. (2005) Mudrost Zapada. Split: Marjan tisak.

 • 13. Vinaj, M. (2003) Građa za bibliografiju osječkih novina: 1848. –1945. Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje 7 (1–2), p. 7–35.

 • 14. Visković, N. (2009) Kulturna zoologija. Što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

 • 1. Živobran (1894) Rad zagrebačkoga društva za zaštitu životinja. No. I, Ed. Dr. Dragutin Čech, Zagreb: publisher Antun Scholz.

 • 2. Živobran (1895) Rad zagrebačkoga društva za zaštitu životinja. No. I, Ed. Dr. Dragutin Čech, Zagreb: publisher Antun Scholza.

 • 3. Živobran (1899) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić (Tkalec), July, no. 1, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 4. Živobran (1899) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić (Tkalec), August, no. 2, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 5. Živobran (1899) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić (Tkalec), September, no. 3, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 6. Živobran (1899) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, October, no. 4, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 7. Živobran (1899) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, November, no. 5, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 8. Živobran (1899) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, December, no. 6, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 9. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, January, no. 1, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 10. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, February, no. 2, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 11. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, March, no. 3, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 12. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, April, no. 4, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 13. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, May, no. 5, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 14. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, June, no. 6, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 15. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, July, no. 7, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 16. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, August, no. 8, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 17. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, September, no. 9, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 18. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, October, no. 10, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 19. Živobran (1900) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. II, November, no. 11, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 20. Živobran (1901) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Bouletin de la Sociétè Croate pour des animaux à Zagreb. Ed. Mirko Goranić, vol. III, January, no. 1, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 21. Živobran (1901) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Bouletin de la Sociétè Croate pour des animaux à Zagreb. Ed. Mirko Goranić, vol. III, February, no. 2, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 22. Živobran (1902) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Bouletin de la Sociétè Croate pour des animaux à Zagreb. Ed. Mirko Goranić, vol. IV, January, no. 1, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 23. Živobran (1902) Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Bouletin de la Sociétè Croate pour des animaux à Zagreb. Ed. Mirko Goranić, vol. IV, February, no. 2, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 24. Živobran (1903) Časopis za živinozaštitu i živinoznanstvo. Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. V, January, no. 1, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 25. Živobran (1903) Časopis za živinozaštitu i živinoznanstvo. Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. V, February, no. 2, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 26. Živobran (1904) Časopis za živinozaštitu i živinoznanstvo. Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. VI, January, no. 1, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

 • 27. Živobran (1903) Časopis za živinozaštitu i živinoznanstvo. Glasilo hrv. družtva za zaštitu životinja u Zagrebu. Ed. Mirko Goranić, vol. VI, February, no. 2, Zagreb: publisher A. Brusina in Zagreb.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search