The effect of environmental conditions on the content of selected micronutrients in spelt grain

Open access

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of application of small amounts of nitrogen to the soil together with foliar application of micronutrients on the content of copper, manganese and zinc in the grain of spelt (Triticum aestivum ssp. spelta L.). The study was based on a two-factor field experiment conducted in 2009–2011 on very good rye complex soil. Nitrogen was applied in the form of ammonium nitrate (34% N), and manganese and copper were applied to the leaves in the form of the fertilisers Adob Mn (1.5 l∙ha−1) and Adob Cu (1.0 l∙ha−1), respectively. The results indicated that the nitrogen fertilisation, the foliar application of micronutrients and the interaction of these factors significantly determined the contents of copper, manganese and zinc in the grain. The highest content of Cu and Mn in the material was obtained following the application of 50 kg N·ha−1, and an increase in nitrogen application (to 50 kg·ha−1) caused a decrease in the content of zinc in the grain. Foliar application of Cu, Mn and both elements together resulted in significant changes in the concentrations of Cu, Mn and Zn in the plant material as compared to treatment without the application of micronutrients. The mineral fertilisers at the rates applied had a beneficial effect on the chemical composition of the grain, and thus on its quality, and this was achieved with substantially lower consumption of agrochemicals than that in the case of agrotechnical procedures for traditional cereals. It can, therefore, be concluded that this practice is environment friendly and can significantly reduce the negative impact of agricultural activity.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ABDEL-AAL E.S.M. 2008. Effects of baking on protein digestibility of organic spelt products determined by two in vitro digestion method. LWT-Food Science and Technology 41 7: 1282-1288.

 • BIEL W. HURY G. MACIOROWSKI R. KOTLARZ A. JASKOWSKA L. 2010. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na skład chemiczny ziarna dwóch odmian orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.). Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica 9 4: 5-14.

 • BORKOWSKA H. 2004. Wpływ nawożenia azotem na zawartość wybranych mikroelementów w ziarnie pszenicy jarej. Annales UMCS E 59 2: 747-753.

 • CEGLIŃSKA A. GROMULSKA W. 2008. Różnorodność produktów z orkiszu. Przegląd Zbożowo-Młynarski 52 5: 30-31.

 • KANIUCZAK J. WŁAŚNIEWSKI S. HAJDUK E. NAZARKIEWICZ M. 2009. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość manganu i cynku w ziarnie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego uprawianych na glebie lessowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 541: 207-205.

 • KNAPOWSKI T. RALCEWICZ M. SPYCHAJ-FABISIAK E. MURAWSKA B. 2012. Effect of the rate of nitrogen and zinc on the zinc and copper accumulation in grain of spring triticale cultivars Kargo. Journal of Elementology 17 3: 421-429.

 • KNAPOWSKI T. SPYCHAJ-FABISIAK E. KOZERA W. BARCZAK B. MURAWSKA B. NOWAK K. 2015. Reakcja pszenicy orkisz na zastosowane nawożenie mineralne. Ecology & Technology 23 3: 129-134.

 • KNAPOWSKI T. SPYCHAJ-FABISIAK E. KOZERA W. BARCZAK B. MURAWSKA B. 2016a. Mineral fertilization and baking value of grain and flour of Triticum aestivum ssp. spelta L. American Journal of Experimental Agriculture 11 4: 1-11.

 • KNAPOWSKI T. KOZERA W. CHMIELEWSKI J. GORCZYCA D. WSZELACZYŃSKA E. POBEREŻNY J. 2016b. Mineral fertilization as a factor determining technological value of grain of Triticum aestivum ssp. spelta L. Institute of Environmental Protection & National Research Institute 27 3(69): 8-13.

 • KOHAJDOVÁ Z. KARAVIČOVÁ J. 2008. Nutrional value and baking applications of spelt wheat. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 7 3: 5-14.

 • KONVALINA P. MOUDRÝ J.R. J. MOUDRÝ J. 2008. Quality parameters of emmer wheat landraces. Journal of Central European Agriculture 9 3: 539-546.

 • KORCZYK-SZABÓ J. LACKO-BARTOŠOVÁ M. 2013. Crumb texture of spelt bread. Journal of Central European Agriculture 14 4: 1326-1335.

 • KRASOWICZ S. OLESZEK W. HORABIK J. DĘBICKI R. JANKOWIAK J. STUCZYŃSKI T. JADCZYSZYN J. 2011. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy 7: 43-58.

 • KULCZYCKI G. GROCHOLSKI J. 2004. Zawartość mikroelementów w ziarnie i słomie wybranych odmian pszenicy ozimej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 502: 215-221.

 • MARCONI E. CARCEA M. SCHIAVONE M. CUBADDA R. 2002. Spelt (Triticum spelta L.) pasta quality: combined effect of flour properties and drying conditions. Cereal Chemistry 634-639.

 • RACHOŃ L. SZUMIŁO G. 2009. Comparison of chemical composition of selected winter wheat species. Journal of Elementology 14 1: 135-146.

 • RACHOŃ L. SZUMIŁO G. NITA Z. 2009. Plonowanie ozimych rodów Triticum durum i Triticum aestivum ssp. spelta w warunkach okolic Lublina. Annales UMCS E 64 3: 101-109.

 • RUIBAL-MENDIETA N.L. DELACROIX D.L. MIGNOLET E. PYCKE J.M. MARQUES C. ROZENBERG R. PETITJEAN G. HABIB-JIWAN J.L. MEURENS M. QUENTIN-LECLERCQ J. DELZENNE M.N. LARONDELLE Y. 2005. Spelt (Triticum aestivum ssp. spelta) as source of breadmaking flours and bran naturally enriched in oleic acid and minerals but not phytic acid. Journal of Agricultural and Food Chemistry 53: 2751-2759.

 • SHI R. ZHANG Y. CHEN X. SUN Q. ZHANG F. ROMHELD V. ZOU Ch. 2010. Influence of long-term nitrogen fertilization on micronutrient density in grain of winter wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Cereal Science 51 1: 165-170.

 • STANKOWSKI S. HURY G. MAKAREWICZ A. JURGIEL-MAŁECKA G. GIBCZYŃSKA M. 2016. Analiza zawartości składników mineralnych w ziarnie orkiszu ozimego (Triticum aestivum ssp. spelta L.) w zależności od systemu uprawy nawożenia azotowego i odmiany. Ecological Engineering 49: 227-232.

 • SULEWSKA H. KOZIARA W. PANASIEWICZ K. PTASZYŃSKA G. MOROZOWSKA M. 2008. Skład chemiczny ziarna oraz plon białka odmian ozimych orkiszu pszennego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53 4: 92-95.

 • ŚWIĘCICKI W.K. SURMA M. KOZIARA W. SKRZYPCZAK G. SZUKAŁA J. BARTKOWIAK-BRODA I. ZIMNY J. BANASZAK Z. MARCINIAK K. 2011. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej - przyjazne dla człowieka i środowiska. Polish Journal of Agronomy 7: 102-112.

 • WARECHOWSKA M. 2009a. Zinc and protein content in the spring wheat grain depending on zinc fertilization techniques. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 541: 457-464.

 • WARECHOWSKA M. 2009b. Manganese and protein content in the spring wheat grain depending on different Mn fertilization. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 541: 465-471.

 • WOJTKOWIAK K STĘPIEŃ A. 2015. Nutritive value of spelt (Triticum aestivum spp. spelta L.) as influenced by the foliar application of Cu Zn and Mn. Zemdirbyste-Agriculture 102 4: 389-396.

 • ZIELIŃSKI H. CEGLIŃSKA A. MICHALSKA A. 2008. Bioactive compounds in spelt bread. European Food Research and Technology 226: 537-544.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.41

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.143
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.387

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 184 83 0
PDF Downloads 105 61 0