Famous Hungarian chemists and pharmacists: Tibor Széki

Abstract

Tibor Széki pharmacist, professor of pharmacy, member of the Hungarian Academy of Science, co-worker at Kolozsvár University, rector at Szeged University, professor of Budapest. He was a talented teacher, intuitive researcher, well organizing (founder of several institutes of chemistry) and public personality. His importance is beyond dispute in development of Hungarian chemical education.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Végh A.: Széki Tibor, 1879-1950. A Gyógyszerész, 1951, 1, 14.

 • 2. Végh A.: Megemlékezés Széki Tiborról. Gyógyszerészet, 1980, 24(9), 321-325.

 • 3. Zalai K.: A magyar gyógyszerészet nagyjai, 1912-1945. Galenus Kiadó, Budapest, 2001: 82.

 • 4. *** MGYT Magyar Gyógyszerész Pantheon Bizottság jelentése. Gyógyszerészet, 1999, 43(12), 793-796.

 • 5. Szmodits L.: Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. Dictum Kiadó, Budapest, 2003: 253-254.

 • 6. Gyéresi Á., G. Hancu – The pharmaceutical education in Transylvania: early period, evolution, personalities in the field of pharmaceutical chemistry. A XXV-a Reuniune Naţională aniversară de Istoria Farmaciei, Cluj-Napoca, 30 iunie – 2 iulie 2016. Ed. Societatea Română de Istoria Farmaciei, Ed. SITECH, Craiova, 2016, pp. 181-186.

 • 7. *** Magyar életrajzi lexikon, II. (főszerkesztő: Kenyeres Á.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982: 738.

 • 8. Péter H. M.: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai, II. kötet. EME, Kolozsvár, 2013: 9, 11, 27, 72, 81, 84, 153, 225, 252, 272, 366-368, 370, 414 és 416.

 • 9. *** Széki Tibor (http://stativwb.bibl.u-szeged.hu/webmuzeum/evfordulo/szeki/szeki.html)

 • 10. *** Széki Tibor (http://mek.oszk.hu/02000/2060/html/szek.html)

 • 11. *** Széki Tibor (http://www.nevpont.hu/view/7302)

 • 12. *** Széki Tibor – Wikipédia.

 • 13. Orient Gy.: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Minerva Kiadó, Cluj-Kolozsvár, 1926: 245.

 • 14. *** Keresztény magyar közéleti almanach, III. Erdély. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest (év nélkül).

 • 15. Móra L. és Liptai Gy.: A Magyar Kémikusok Egyesülete – történeti áttekintés. Természet világa, 2005: 136, I. Kémia különszám (internet).

 • 16. Móra L.: A magyar kémia alakulása a XX. század első felében (http://www.chemonet.hu/osztaly/kemia/mora/html)

 • 17. Szabadváry F., Szőkefalvi-Nagy Z.: A kémia története Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972: 220, 226, 287, 324 és 325 oldal.

 • 18. Kucsman Á.: Hetvenéves az ELTE Szerves Kémiai Tanszéke (1934-2003). ELTE Eötvös K.-PolgArt Kiadó, Budapest, 2003 (http://szerves.chem.elte.hu/70ev.html)

 • 19. Kucsman Á.: A kémia nem történelem. Előadás az ELTE Kémiai Intézet – „Alkímia ma” – sorozatában (2010. március 18, előadó: Jalsovszky I.).

 • 20. Spielmann J., Gr. Baicu (coord.): Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. Ed. Medicală AMALTEA, Bucureşti, 1994: 117.

 • 21. Gyógyszerészmesterek és gyógyszerészdoktorok oklevélkönyve. Semmelweis OTE levéltára, Budapest.

 • 22. *** A kolozsvári magyar egyetem (http://www.chem.ubbcluj.ro-hu/hu/tortenet.html)

 • 23. Gaal Gy.: Egyetem a Farkas utcában. Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kiadó, Kolozsvár, 2002: 80, 89, 103,134.

 • 24. Vincze G.: A száműzött egyetem. JATEPress, Szeged, 2006: 138-141.

 • 25. *** Szegedi Egyetemi Almanach, 1921-1970. Szeged, Hungaria Kiadó, 1971: 218.

 • 26. *** Szegedi Egyetemi Almanach, I. 1921-1995. Hungária Kiadó, Szeged, 1996: 428.

 • 27. Móra L.: Zemplén Géza a hazai tudományos szerves kémia megalapítója (1883-1956). Műszaki Tudománytörténeti kiadványok, 1971: 21, 69, 86, 164, 174.

 • 28. *** Magyar Nagylexikon, 16. kötet. Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2003:586.

 • 29. *** A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825-2002. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003: 1221-1223.

 • 30. Minker E.: Hol van dr. Széki Tibor eltemetve? Gyógyszerészet, 2001, 45(10), 549.

 • 31. ***Nemzeti sírhelyek: Széki Tibor (http://intezet.nori.gov./nationaltombs/budapest/farkasreti-temeto/szeki-tibor/)

 • 32. *** Halottaink: dr. Széki Tiborné, Gyógyszerészet, 1961, 5(3), 118.

 • 33. Zalai K.: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság ötven éve (1924-1974). MGYT, Budapest, 1974: 14-16, 21, 23, 40, 70, 73.

 • 34. Zalai K.: Gyógyszerészeti életképek. Dictum Kiadó, Budapest, 2004: 50, 192.

 • 35. *** Széki Tibor szerepe a Pharmacopoea Hungarica V. szerkesztésében. Gyógyszerésztörténeti diárium, 1974, III (2): 23, 79.

 • 36. Wölfling J. tanszékvezető egyetemi tanár személyes közlése.

 • 37. Erkel A.: Bruckner Győző (1900-1980). Szellemi tulajdon nemzeti hivatala, 2014. november 13.

 • 38. *** 90 éves a szegedi gyógyszerészképzés (Szerkesztő: dr. Erős I.). Szeged, 2011: 20-22, 24, 25, 27, 31.

 • 39. *** A szegedi gyógyszerészképzés és a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar története (Szerkesztő: dr. Erős I.). Szeged, 2007: 140-141.

 • 40. *** SZTE Gyógyszerkémiai Intézet: (http://www2.pharm.u-szeged.hu/gyki/index.php/hu/magunkrol)

 • 41. Zalai K.: Gyógyszerészeti numizmatika. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Budapest, 1998: 59.

 • 42. Bóna E.: Medicina in nummis szegediensis. Somogyi Könyvtár Kiadó, Szeged, 1986: 79-80.

 • 43. *** Gyógyszerészi Almanach, 2002. Galenus Kiadó, Budapest, 2002.

 • 44. Vámos É.: Kémikusok nyomában. Vegyészek szobrai, emléktáblái Magyarországon. Természet világa, Kémia különszám, 2005. június és az alábbi honlapon: www.termeszetvilaga.hu/szamok/kulonszamok/k0501/vamos.html

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search