Commemoration of Kárpáti Gizella, the first woman who took her degree in medical science in Kolozsvár at Ferenc József University

Péter H. Mária 1
 • 1 University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş,

Abstract

On 31st of December 1895 Gyula Wlassics (1852-1937), minister of religion and education, published his Decree No 72 039, which allowed women to study medical science, pharmacy and humanities at universities. In Kolozsvár Gizella Kárpáti was the first woman who registered at the Faculty of Medicine of Ferenc József University.

Gizella Kárpáti was born in Kolozsvár on 3rd August 1884. After finishing secondary school in June 1902, in the autumn of the same year she registered at the Faculty of Medicine. The marks she got at the university examinations in the following 10 semesters proved that she could cope with her task. In the years spent at the university she met medical student József Szabó (born in 1882) whom she married later. They both started their medical career at Károly Lechner’s Neuro-Psychiatry Institute. From 1909 Gizella Kárpáti was a payed assistant, from 1911 she became assistant lecturer. Her husband became an assistant lecturer from the year 1908, then he was appointed lecturer and then honorary lecturer. Meanwhile he had to go to the front where he was followed by his wife. In 1919, after the professors of the university refused the act of swearing the oath of allegiance, they both made their escape from Kolozsvár together with the greater part of their fellow professors. After a short time they settled in Szeged, where József Szabó was appointed university professor. Here he published his book „Elmekórtan” in 1925. In the 1927-28 academic year he became dean, then vice-dean of the Faculty of Medicine, but in the year 1929 he died unexpectedly. In Szeged, Gizella Kárpáti being engaged in bringing up her two children, did not work as a physician. One of her children, Miklós, continued his parents’ profession, and became a physician. Gizella and her children returned to Kolozsvár for a short time, between 1940-1944, then they moved to Budapest and finally they settled in Szeged again. In 1929 József Szabó and in 1953 Gizella Kárpáti were entombed in one of the graves of honour of the Szeged central cemetery.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Benedek László – dr. Szabó József. Nekrológ. Gyógyászat 1929, 69: 29.

 • 2. Gaal György: Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel-és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói. Erdélyi tudományos füzetek 221. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 1995.

 • 3. Hőgyes Endre – Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány Egyetem orvosi karának múltjáról és jelenéről. Budapest 1896, Atheneum RT könyvnyomdája, 933-937.

 • 4. Iványi János – Lechner Károly, a kolozsvári, majd a szegedi Elme-és Ideggyógyászati klinika első igazgatója. Orvostudományi Értesítő, 2008, 81 (2): 142-144.

 • 5. Karády Victor, Lucian Năstase – The University of Kolozsvár/Cluj and the students of the medical Faculty (1872-1918). Budapest/Cluj-Napoca 2004.

 • 6. Olosz Katalin – Szabó Sámuel, a nagyenyedi Bethlen Kollégium egykori diákkönyvtárosa. Erdélyi Múzeum 2002, 64(1-2): 98-104.

 • 7. Olosz Katalin – Egy kiállítás emlékképei. Kriza könyvek 16, Kriza János Néprajzi Társaság kiadása, Kolozsvár 2003.

 • 8. Papp Kornélia, Marton János (szerk.) – Szegedi Egyetemi Almanach 1921–1995. Szeged 1997, 325.

 • 9. Péter Mihály, Péter H. Mária – Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége 1906–2006. Kolozsvár 2006, EME kiadása, 192-194, 197.

 • 10. Pető Zoltán – Rehabilitációs törekvések a Szegedi Egyetem Ideg-és Elmegyógyászati Klinikájának történetében. Communicationes Hist. Artis Med. 1988, 121-124: 11-116.

 • 11. Pesti Alfréd (szerk.) – Magyarország orvosainak évkönyve és czímtára. Hivatalos adatok alapján, Budapest 24(1914), 296; 25(1915), 270; 26(1916), 303; 27(1917), 282; 28(1918), 288; 29(1919), 313.

 • 12. Poór Ferenc – Szabó József. Nekrológ. Orvosi Hetilap 1929, 22, 28:669.

 • 13. Román Nemzeti Levéltár. Maros Megyei Igazgatóság. Fond 567: Facultate de Medicina Franz Josif: A Kolozsvári M. Kir. FJTE Orvostudományi kari és II. éves hallgatók anyakönyve az 1902/03-1906/07 tanévekre valamint Orvosi szigoraltok jegyzőkönyvei 729, 730, 748, 764, 765, 766, 767, 809, 810, 846, 847. sz. iratok.

 • 14. Román Nemzeti Levéltár. Maros Megyei Igazgatóság. Fond 567: Facultate de Medicina Franz Josif, 712, 713, 729, 730, 748, 764, 765, 766, 767, 809, 810 sz. iratok.

 • 15. Román Nemzeti Levéltár. Maros Megyei Igazgatóság. Fond 567: Facultate de Medicina Franz Josif: Numiri cadrelor didactice. 872, 907, 975, 1143, 1210, 1260 sz. iratok.

 • 16. *** Emlékkönyv a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek Orvosi és Természettudományi Intézetei. Kiadta a kolozsvári Egyetem Orvosi Kara, 1903 Kolozsvár, 384-412.

 • 17. *** Szegedi egyetemi tudástár 8. Egyetemtörténeti fotóalbum. Szegedi Egyetemi kiadó, 2014, 14.

 • 18. Vásárhelyi Péterné Szabó Anna, Budapesten élő unokája szíves írásbeli közlése (2017. június-július)

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search