Management Styles as Element of Shaping Company Organizational Culture

Abstract

The basis for the functioning of every organization and achieving the set goals are employees. It is they who shape the image, create the organizational culture and reputation of the company in the environment. Their competences, knowledge and skills determine the efficiency and effectiveness of the organization’s operations. Thanks to their work, products and services are created that meet social needs and thus organizational progress. The aim of this work was to conduct research on the organization’s ability to identify and retain the best employees, the ability to promote desired attitudes and behaviors, as well as to create a friendly and rewarding work environment that are key factors for business success. Updating the knowledge possessed by employees and developing new skills is often crucial in keeping the organization on the market.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Cameron, K. S. and Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture. Base on the Competing Values Framework. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Chmielewska-Muciek, D. (2009). Dyskusja nad pojęciem kultury organizacyjnej. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, 43 (20), pp. 317-331.

 • Cieślicki, M. (2001). O zarządzaniu słów kilka. Gorzów Wielkopolski: Wyższa Szkoła Biznesu.

 • Hortoványi, L. (2012). Entrepreneurial Management. Corvinus University of Budapest Department of Strategic Management Published by AULA Kiadó Kft. [online] http://mek.oszk.hu/11400/11406/11406.pdf (18.07.2019).

 • Kim, S. (2002). Participative management and job satisfaction. Public Administration Review, 62(2), pp. 231-241.

 • Kocher, M. G., Pogrebna, G. and Sutter, M. (2013). Other – regarding preferences and management styles. Journal of Economic Behavior & Organization, 88, pp. 109-132.

 • Kostera, M., Konwacki, S. and Szumski, A. (1998). Zachowania organizacyjne: motywowanie, przywództwo, kultura organizacyjna [in:] Koźmiński, A.K. and Piotrowski, W. (ed.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.

 • Luthans, F. and Stajkovic, A. D. (1999). Reinforce for performance: the need to go beyond pay and even rewards. The Academy of Management Executive, 13(2), pp. 49-57.

 • Olmedo-Cifuentes, I. and Martinez-Léon, I. M. (2014). Influence of management style on employee view of corporate reputation. Applications to audit firms. BRQ Business Research Quarterly, 17(4), pp. 223-241.

 • Panasiewicz, L. (2013). Ukryta przewaga. Kultura organizacyjna jak czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

 • Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet,

 • Penc, J. (2000). Kreatywne kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

 • Perechuda, K. ed. (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem w przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

 • Rolková, M. and Farkašová V. (2015). The features of participative management style. Procedia Economics and Finance, 23, pp. 1383-1387.

 • Schein, E. H. (2004). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Sikorski, C. (2006). Kultura organizacyjna. Warszawa: C.H. Beck.

 • Srivastava, N. and Agrawal, A. (2010). Factors supporting corporate entrepreneurship: an exploratory study. The Journal of Business Perspective, 3 (14), pp. 163-171.

 • Stańczyk, S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.

 • Tohidi, H. and Jabbari, M. (2012). Organizational culture and leadership. Procedia Social and Behavioral Sciences, 31, pp. 856-860.

 • Walecka, A. (2013).Style kierowania zespołami pracowniczymi podczas kryzysu w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, 1144, pp. 139-148.

 • Zehir, C., Ertosun, O., Zehir, S. and Muceldili, B. (2011). The Effects Of Leadership Styles And Organizational Culture Over Firm Performance: Multi-National Companies in Istanbul. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, pp. 1460-1474.

 • Żukowski, P. and Galla, R. (2009). Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją. Problemy profesjologii, 1, pp. 21-40.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search