The Vat Exemption for Health Care: Eu Law and its Impact on Swedish law

Abstract

The general rule in EU law is that value-added tax (VAT) is to be levied on all goods and services. There are a number of exceptions, however, one of which applies to certain medical services. This paper examines the legal basis for tax exemptions in EU VAT law and in Swedish law, with particular attention to the extent to which the rapidly growing private health-care sector is covered by these tax exemptions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agrell, Joachim and Ericsson, Helena. 2008. Regeringsrättens dom om mervärdesskatteplikt vid läkarkonsultationer via internet. Skattenytt (1): 205-9.

 • Alhager, Eleonor. Mervärdesskatt vid omstruktureringar. Uppsala 2001: Iustus Förlag.

 • Aujean, Michel, Jenkins, Peter&Poddar, Satya. 1999. A new approach to public sector bodies. VAT Monitor, (4): 144-9.

 • Confederation of Swedish Enterprise. (2015). http://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/oversynav-befintlig-lagstiftning-om-mervardeskatt-for-offentliga_587686.html Accessed 8 October 2015.

 • Confederation of Swedish Enterprise. (2015). http://www.svensktnaringsliv.se/material/remissvar/gronbokom-mervardesskattens-framtid-green-paper-on-the-futureof_564432.html Accessed 8 October 2015.

 • Eskildsen, Casper Bjerregaard. Strukturneutralitet i momssystemet. Aarhus 2012: Business and Social Sciences, Aarhus University.

 • European Commission. (2011). Consultation Paper - Review of existing VAT legislation on public bodies and tax exemptions in the public interest. COM(2011)851 final.

 • European Commission. (2010).Green Paper on the future of VAT: towards a simpler, more robust and eficient VAT system. (COM(2010)695) final.

 • de la Feria, Rita. 2009. The EU VAT treatment of public sector bodies: slowly moving in the wrong direction. Intertax. Vol. 37 (3): 148-65.

 • de la Feria, Rita. 2010. Future Health Technologies. VAT Exemption. Highlights and Insights of European Taxation (10): 130-3.

 • Henkow, Oskar. Financial Activities in European VAT. Lund 2008: Kluwer Law International.

 • Henkow, Oskar. The VAT/GST Treatment of Public Bodies. Lund 2013: Kluwer Law International.

 • Hultqvist, Anders. Moms och finansiella tjänster. Stockholm 1998: Norstedts Juridik.

 • Hölzer, Camilla. 2010. Rechtsprechung - Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen, UmzatzsteuerRundschau (14): 526-40.

 • Janssen, Sjoerd. 2008. CopyGene. VAT Exemption. Highlights and Insights on European Taxation (9): 99-101.

 • Jepsen, Anders Strandet. Moms og aktiviteter i forbindelse med vaerdipapirer. Köpenhamn 2010: Thomson Reuters.

 • Jespersen. Claus Bohn, Intermediation and insurance and financial services in the European VAT. Köpenhamn 2011: Kluwer Law International.

 • Lundström, Susann. 2004. EG-aktuellt på mervärdesskatteområdet. Begreppen sjukvård och sjukvårdande behandling. Svensk skattetidning: 50-2.

 • Melz, Peter. Mervärdesskatten. Rättsliga grunder och problem. Stockholm 1990: Juristförlaget.

 • Niedermair, Jutta. 2006. Keine Befreiung von der MwSt fur Leistungen im Zusammenhang mit einem Krankenhausnebenleistungen. European Law Reporter (3) 127-9.

 • Nieskens, Hans. 2006. Umsatzsteuerfreiheit fur Krankenhausnebenleistungen. EU-Umsatzsteuer-Berater (3): 35-6.

 • Novak-Stief, Monika. 1999. Steuerbefreite Umsätze von Kranke - und Pflegeanstalten. European Law Reporter (10): 432-5.

 • Påhlsson, Robert. (2015).Momsfri sjukvård. Uppsala 2015: Iustus Förlag.

 • Rasmussen, Karin Schwarz Revsbeck. Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhetsområdet - i et EU-retligt og nationalt perspektiv. Köpenhamn 2013: DJÖF Förlag.

 • Ramsdahl Jensen, Dennis. Mervaerdiafgiftspligten. Köpenhamn 2004: DJÖF Förlag.

 • Rendahl, Pernilla. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies. Amsterdam 2009: IBFD.

 • Rendahl, Pernilla. (2015). Rapport: Mervärdesskattelagens ändamål - En konsumtionsskatt och en företagsskatt. Stockholm 2015: Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv).

 • Skatteverket (SKV, the Swedish tax administration). (2015). http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsforstatkommun/momsersattningtillkommuner.4.18e1b10334ebe8bc80005490.html Accessed 8 October 2015.

 • Sonnerby, Mikaela. Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet. Stockholm 2010: Norstedts Juridik.

 • Stensgaard, Henrik. Fradragsret for mervaerdiafgift. Köpenhamn 2004: DJÖF Förlag.

 • Swinkels, Joep. 2005. VAT Exemption for Medical Care, VAT Monitor (1): 14-8.

 • Theile, Carsten. 1995. Wettbewerbsneutralität der harmonisierten Umsatzsteuer. Theoretischer Anspruch und praktische Umsetzung. Köln: Otto Schmidt.

 • Vårdföretagarna (2015). http://www.vardforetagarna.se/fakta-ochdebatt/fakta-statistik Accessed 8 October 2015.

 • Westberg, Björn. 2009. Kommentar till mervärdesskattedirektivet. Stockholm: Thomson Reuters.

 • Westberg, Björn. 1994. Nordisk mervärdesskatterätt. Stockholm: Juristförlaget.

 • Öberg, Jesper. 2001. Mervärdesbeskattning vid obestånd. Stockholm: Norstedts Juridik.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search