The international Challenges and Finnish Corporate Taxation

Open access

Abstract

One of the main trends in Finnish corporate taxation during the last ten years has been the lowering of the corporate tax rate. The decision to lower the corporate tax rate to 20% from the beginning of 2014 also changed the approach in reforming the corporate taxation as it was decided to stay on the grounds of a broad tax base and not to make loopholes in it with targeted exceptions.

The Finnish corporate taxation contains also some provisions that act as incentives for investment and the establishment of companies. However, the focus has been lately on the rules with purpose to protect the national tax base. Therefore, article handles both the specific anti avoidance rules and the application of the general anti avoidance rule on the cross-border transactions. Some particular challenges and the exchange of information are also taken into account before the conclusion with some ideas and aspects on future reforms.

Helminen, Marjaana (2009), Finnish International Taxation. 2nd edition. Edita. VM 7/2009. Taxation in Finland.

Andersson, Edward - Ikkala, Jarmo - Penttilä, Seppo (2009), Elinkeinoverolain kommentaari. 12. uudistettu painos. Talentum.

Helminen, Marjaana (2012), EU-vero-oikeus - välitön verotus. 2. painos.

Talentum Helminen, Marjaana (2013), Kansainvälinen tuloverotus. 2. painos. Edita.

Helminen, Marjaana (2014), Mahdollistaako VML 31 § etuyhteyslainan uudelleenluokittelun ilman VML 28 §:n tukea? Defensor Legis N:o 1/2014, s. 85-96.

Isomaa-Myllymäki, Anita (2014), Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus: Rahoitusrakenne ja uudelleenluokittelu. Verotus 1/2014 s. 72-85.

Juusela, Janne (2013), Suomen verojärjestelmän kilpailukyvystä. Minne menet vero-oikeus? Juhlajulkaisu Raimo Immoselle. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, sarja C, s. 39-50.

Karhu, Einari (2009), Väliyhteisölaki muutosten edessä. Verotus 2/2009 s. 175-186.

Keinonen, Markku (2013), Kansainvälinen yhteisöverokilpailu jatkuu - kansallinen verostrategia ja veropohjan puolustaminen. Verotus 4/2013, s. 401-417.

Malmgren, Marianne (2008), Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen, Edita Malmgren, Marianne (2009), Osinkotulojen lähdeverotuksen muutokset. Verotus 2/2009 s. 157-166.

Myrsky, Matti - Malmgren, Marianne (2014), Elinkeinotulon verotus. 4. uudistettu painos. Talentum.

Penttilä, Seppo (2007), Veron kiertäminen - EY-oikeudellisia näkökohtia. In memoriam Kari S. Tikka 1944-2006, Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 324-337.

VM 51/2010. Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti.

VM 16/2013. Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio.

Journal Information

Target Group academics, researchers, practitioners, administrators, judges and policy makers interested in the taxation systems in the Nordic region

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 42 42 20
PDF Downloads 10 10 5