Prison drug treatment in Denmark: A historical outline and an analysis of the political debate

ABSTRACT

AIMS - The article outlines the historical development of prison drug treatment (PDT) in Denmark in order to understand the present situation where PDT is viewed as a natural benign practice. We also identify the different rationales within the political debate on PDT since its rapid expansion in 2000. DATA - Historical and policy documents, grey literature, interviews with key informants in the field. RESULTS - Four historical periods are identified, from a period when drug treatment was unwelcome in prisons to a re-emergence of the rehabilitation ideal over the last 15 years, when PDT appears unquestioned and its popularity has exploded. Five dissimilar and at times conflicting rationales have been present in the political debate legitimising this policy shift.

CONCLUSION - Part of the popularity of PDT stems from the fact that it has been used in political debates in order to justify a range of different and even conflicting objectives. With changing penal discourse, PDT may again become unwanted in prison settings.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Albæk, E. (2001): Vidensinteresser og de mange betydninger af evaluering - et udviklingsperspektiv. In: Dahler-Larsen P. & Krogstrup, H.K. (eds.): Tendenser i evaluering. Odense: Odense Universitetsforlag

 • Alkohol- og Narkotikarådet (1987): Alkoholog narkotikamisbruget 1986. Alkohol- og Narkotikarådets skriftserie 10. København

 • Andersen, H. (ed.) (1970): Stofbrugere i de københavnske fængsler 1/7-1965-1/7-1969, Københavns Universitet

 • Barfoed, Lars (2010): (Ref. 06.02.2012. Online: http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L93/fremsaettelsestale.htm#dok.)

 • Bjerge, B. (2009): Mellem vision og praksis: Strukturreformen, rusmiddelbureaukrati og new public management. Ph.d. thesis, Aarhus Universitet og Københavns Universitet

 • Boolsen, M.W. (1972): Narkokriminelle i fængsler. In: Windsløv, J. (ed.): Ungdom og stofbrug. Viborg: Jørgen Paludans Forlag

 • Bømler, T.U. (2000): Når samfundet udstøder. København: Gyldendal

 • Dahl, H. & Frank, V. & Kolind, T. (2008): Cannabis treatment in Danish prisons: A product of new directions in national drug policy? In: Korf, D.J. (ed.): Cannabis in Europe: Dynamics in perception, policy and markets. Berlin: Pabst Science Publishers

 • Dahler-Larsen, P. (2000): Den rituelle reflektion - om evalueringer i organisationer. Odense: Odense universitetsforlag

 • Danish Judicial Committee (2006): (Ref. 06.02.2012. Online: http://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l23/bilag/1/311904.pdf)

 • DfK (1989): Kriminalforsorgens årsberetning 1988. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (1991): Kontraktfængsler. Indstilling afgivet af den af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen nedsatte arbejdsgruppe vedrørende forsøg med kontraktfængsler/kontraktfængselsafdelinger. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

 • DfK (1993): Kriminalforsorgens Principprogram. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (1997): Kriminalforsorgens årsberetning 1997. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (1998): Kriminalforsorgens årsberetning 1998. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2000): Kriminalforsorgens årsberetning 2000. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2003): Kriminalforsorgens årsberetning 2003. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2004): Kriminalforsorgens årsberetning 2004. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2005): Kriminalforsorgens årsberetning 2005. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2006): Kriminalforsorgens årsberetning 2006. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2007): Kriminalforsorgens årsberetning 2007. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2008): Kriminalforsorgens årsberetning 2008. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2010a): Kriminalforsorgen Statistik 2010. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2010b): Kriminalforsorgens årsberetning 2008. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København

 • DfK (2011): Behandlingsafdelinger og-programmer i danske fængsler. (Ref. 23.04.2012. Online: http://www.kriminalforsorgen. dk/Default.aspx?ID=98.)

 • DfK, Justitsministeriet, Finansministeriet (2011): Analyse af kriminalforsorgens fremtidige kapacitets- og sikkerhedsbehov

 • EMCDDA (2010): Annual report 2010. The state of the drugs problem in Europe. Luxembourg, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

 • Espersen, L. (2006): https://www.retsinformation. dk/Forms/R0710.aspx?id=88185. Ref. 06.02.2012

 • Garland, D. (2001): The culture of control: Crime and social order in contemporary society. Oxford: Oxford University Press

 • Hansen, L. & Løvgreen, P. (2000): Paragraf 49, stk. 2 afsoneres kriminelle karriereforløb. Delrapport 2. København: CASA

 • Heltberg, T. (2011): Misbrugsbehandling i kriminalforsorgen. Kriminalitet og illegale rusmidler. In: Frank, V.A. & Dahl, H.V. (eds): Kriminalitet og illegale rusmilder. Aarhus: Aarhus University Press

 • Holstein, B.E. & Jersild, T. (1976): 932 kriminelle stofmisbrugere - fem år senere, Justitsministeriet. Kriminalpolitisk forskningsgruppe

 • Houborg, E. (2008): Youth, drugs and the welfare state: Constructing the Danish drug treatment system 1965-1972. Drug policy. In: Frank, V.A. & Bjerge, B. & Houborg, E. (eds): Drug policy: History, theory and consequences. Aarhus: Aarhus University Press

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2010): Redegørelse fra ekspertpanelet om kokainmisbrug. København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 • Jepsen, J. (2008): Danish drug control policy 1945-2007. In: Frank, V.A. & Bjerge, B. & Houborg, E. (eds): Drug policy: History, theory and consequences. Aarhus: Aarhus University Press

 • Justitsministeriet (1978): Indstilling om foranstaltninger mod vold, indsmugling og handel med narkotiske stoffer m. v. i kriminalforsorgens lukkede anstalter. København: Direktoratet Kriminalforsorgen

 • Jöhncke, S. (2009): Treatmentality and the governing of drug use. Drugs and Alcohol Today 9 (4): 14-17

 • Kolind, T. & Frank, V.A. & Dahl, H.V. (2010): Drug treatment or alleviating the negative consequences of imprisonment? A critical view of prison-based drug treatment in Denmark. International Journal of Drug Policy 21 (1): 43-48

 • Kolind, T. & Frank, V.A. & Lindberg, O. & Tourunen, J. (forthcoming): Prison-based drug treatment in Nordic political discourse: an elastic discursive construct. European Journal of Criminology.

 • Kontaktudvalget (1970): Redegøresle II om Visse sider af stofmisbrugsproblemets udvikling og forslag til påtrængende foranstaltninger. København: Kontaktudvalget vedrørende ungdomsnarkomanien

 • Kontaktudvalget (1979): Metadon og stofmisbrugere. Rapport fra en arbejdsgruppe under kontaktudvalget. København

 • Kramp, P. & Gabrielsen, G. & Lund, A. & Reventlow, A. & Sindballe, A-M. (2001): Rusmiddelundersøgelsen. Misbrug blandt Kriminalforsorgens klientel. København: Direktoratet for Kriminalforsorgen

 • Kyvsgaard, B. (2001): Strafferetslig ideologi og praksis i det 20. århundrede. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (40): 107-120

 • Møller, L. & Stöver, H. & Jürgens, R. & Gatherer, A. & Nikogosian, H. (eds) (2007): Health in prisons. A WHO guide to the essentials in prison health. Copenhagen: WHO

 • Nordskov-udvalget (2000): Placering af indsatte. Indstilling afgivet af Differentieringsudvalget. København: Direktoratet for Kriminalforsorgen

 • Panduro, M. (2011): L 93 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ref. 03.02.2012. Online: http://www. ft.dk/samling/20101/lovforslag/l93/beh1/4/ forhandling.htm?startItem=#n)

 • Pedersen, M.U. & Nielsen M.K. (2007): Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling. Århus: Center for Rusmiddelforskning

 • Pratt, J. (2008a): Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess. Part I: The nature and roots of Scandinavian exceptionalism. British Journal of Criminology 48: 119-137

 • Pratt, J. (2008b): Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess. Part II: Does Scandinavian exceptionalism have a future? British Journal of Criminology 48: 275-292

 • Ramsay, M. (ed.) (2003): Prisoners’ Drug use and Treatment: Seven Research Studies. Home Office Research, Development and Statistics Directorate

 • Regeringen (2003): Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

 • Regeringen (2010): Kampen mod narko II. Handlingsplan mod narkotikamisbrug

 • Sparks, J.R. & Bottoms, A.E. (1995): Legitimacy and order in prisons. British Journal of Sociology 46 (1): 45-62

 • Storgaard, A. (1998): “Kontrakten” i Ringe Statsfængsel. Århus: Center for Rusmiddelforskning

 • Storgaard, A. (1999): Behandling i stedet for fængselsstraf til nogle kriminelle stofmisbrugere. Århus: Center for Rusmiddelforskning

 • Storgaard, A. (2001): Behandling og kontrol overfor kriminelle stofmisbrugere i Danmark. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (40): 15-30

 • Straffuldbyrdelsesloven § 78. Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus

 • Sundhedsstyrelsen (1968): Rapport fra Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende misbrug af euforiserende stoffer blandt ungdommen. København: Sundhedsstyrelsen.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search