Research Project. Tv-entertainment

Open access

Abstract

Entertainment in the media has often been described in negative terms as phenomenons which are not serious or not informative or it has become a sort of black box in receptionstudies containing a wide variety of pleasure oriented or, emotional experiences with the audience. Entertainment on television has undergone great changes during the last decades and is currently far more complex than earlier, today being part of everyday television and including more genres and mediaplatforms than ever. This project intends to discus new approaches to entertainment in order to better understand the very nature of entertainment on television and it implies 6 empirical oriented subprojects that will explore the nature of different types of programmes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agger Gunhild (2005) Dansk tv-drama. Arvesølv og underholdning. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 • Alden Dana L & W.D. Hoyer (1993) ’An Examination of Cognitive Factors Related to Humorousness in Television Advertising’ Journal of Advertising XXII (2).

 • Alden Dana L. A. Mukherjee & W.D. Hoyer (2000) ’The Effects of Incongruity Surprise and Positive Moderators on Perceived Humor in Television’ Journal of Advertising XXIX (2).

 • Andersen Lars Pynt (2004) The Rhetorical Strategies of Danish TV Advertising. Copenhagen Business School Doctoral School of Marketing.

 • Appadurai A. (ed.) (1986) The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge U.P.

 • Augé Marc (2000) Non-places Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London: Verso.

 • Bakhtin Mikhail (1965/2001) Karneval og latterkultur. Frederiksberg: Det lille Forlag.

 • Berger Arthur Asa (1996) ’The Politics of Laughter’ in Patton G. Powell C. and Wagg S. (red.) The Social Faces of Humour. Aldershot: Arena.

 • Biel Alexander L & C.A. Bridgewater (1990) ’Attributes of Likeable Television Commercials’ Journal of Advertising Research 30 (3 June/July).

 • Bondebjerg Ib (2002) ’The Mediation of Everyday Life: Spectacle Discourse and Genre in Reality-TV’ in Anne Jerslev (ed) Realism and ’Reality’ in Film and TV. Northern Lights. Film and Media Studies Yearbook Københavns Universitet.

 • Bondebjerg Ib (1994) ’Narratives of Reality. Documentary Film and Television in a Cognitive and Pragmatic Perspective’ Nordicom Review nr. 1 p. 65-87).

 • Bondebjerg Ib (2000) ’Public Discourse/Private Fascination. Hybridization in ’True Life Story Genres on TV’ in Newcomb H.: Television the Critical View. 6th.edition Oxford University press p. 383-401.

 • Brunsdon Johnsen Moseley & Wheatley (2001) ’Factual Entertainment on British Television’ Cultural Studies vol 4(1)/2001 Sage.

 • Bruun Hanne (2005a) ’Public Service and Entertainment’ in Ferrell Lowe Gregory and Jauert Per (eds.) Cultural Dilemmas in Public Service Broadcasting. Göteborg: Nordicom.

 • Bruun Hanne (2005b) ’Tv-underholdning’ in Stig Hjarvard (red.) Dansk tv-historie 1951-2001. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 • Bruun Hanne (2004) Daytime Talkshows i Danmark. Århus: Modtryk.

 • Bruun Hanne (1999) Talkshowet. Portræt af en tv-genre. København: Borgens Forlag.

 • Bærenholdt Haldrup Larsen & Urry (2004) Performing Tourist Places Aldershot: Ashgate.

 • Cafferata Patricia & A. Tybout (eds.) (1989) Cognitive and Affective Responses to Advertising. Lexington Books: Lexington Mass.

 • Carlsen John and Kirsten Frandsen (2005) Nytte og livsstilsprogrammer på dansk tv. Århus: Aarhus Universitet (Arbejdspapirer fra Center for Kulturforskning) 133-05.

 • Chung Hwiman & X. Zhao (2003) Humour Effect on Emory and Attitude: Moderating Role of Product Involvement International Journal of Advertising 22 (1).

 • Clifford James (1997) Routes - Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Harvard University Press.

 • Cosgrove Denis (1999) ’Mapping Meaning’ in: Denis Cosgrove (red.) Mappings Critical Views. Reaktion Books.

 • Craik Jennifer (1997) ’The Culture of Tourism’ in Chris Rojek & John Urry: Touring Cultures. Routledge p. 113-136.

 • Crisell Andrew (1991) ’Filth Seduction and Basphemy. The Rise and Fall of Satire’ in Corner John (red.) Popular Television in Britain. London: BFI Publishing.

 • Dayan Daniel & Elihu Katz (1992) Media Events. Harvard University Press. DR Årbog 1968-69.

 • Falk P. (1994) The Consuming Body. London: Sage.

 • Frandsen Kirsten (1996) Dansk sportsjournalistik. Fra sport til publikum. Århus: Danmarks Journalisthøjskole (DJH-Rapport).

 • Frandsen Kirsten (1997) Sport i Århus Stiftstidende - en læserundersøgelse. Aarhus Universitet: Institut for Informations- og Medievidenskab (Læserrapport).

 • Friedberg A. (1993) Window Shopping. Cinema and the Postmodern. Berkeley: University of California Press.

 • Gantz Walther & Lawrence Wenner (1989) ’The Audience Experience with Sports’ Wenner L.A: Media Sports & Society. London: Sage.

 • Gallups tv-meter database 1992-2005.

 • Hannerz Ulf (1990) ’Cosmopolitans and Locals in the World Culture’ in Mike Featherstone (ed) Global Culture - Nationalism Globalization and Modernity. Sage Publ.

 • Hill Annette (2005) Reality TV: Audiences and Factual Television. Routledge.

 • Hills Matt. (2002) Fan Cultures. London: Routledge.

 • Hjarvard Stig (1999) TV-Nyheder i konkurrence. København: Samfundslitteratur.

 • Holzer Horst (1973) ’Politik und Unterhaltung in den Massenmedien: Reaktionen des Publikums’ Dieter Prokop (red.) Massenkommunikationsforschung 2: Konsumtion. Fischer Hamburg.

 • Hutcheon Linda (1985) A Theory of Parody. London: Routledge.

 • Hutcheon Linda (1994) Irony’s Edge. London: Routledge.

 • Jansson André (2002) ’Spatial Phantasmagoria - The Mediatization of Tourism Experience’ European Journal of Communication Vol. 17 Sage.

 • Jansson André (2004) Globalisering - kommunikation och modernitet. Lund: Studenterlitteratur.

 • Jantzen Christian og Østergaard Per (2005) NYD DET! NYD DET! Den moderne hedonisme og dens mentalitetshistoriske forudsætninger. Aalborg Universitet (Arbejdspapir).

 • Jantzen Christian & J. Stigel (1995) Reklamen i dansk landsdækkende TV. København: Medieudvalget.

 • Jenkins Henry (1992) Textual Poachers. London & New York: Routledge.

 • Jensen Johan Fjord (1981) Efter Guldalderkonstruktionens Sammenbrud Bind II Mytekritik. Århus: Modtryk.

 • Jepsen Nanna (2004) ’Kort og kortlægninger’ Kulturo Tidsskrift for Moderne Kultur no. 19/2004 Københavns Universitet.

 • Jerslev Anne (2004) Vi ses på tv. København: Gyldendal.

 • Kabel Lars og Kirsten Sparre (2001) Den glade journalistik. Århus: Ajour Danmarks Journalisthøjskole.

 • Kloepfer Rolf & H. Landbeck (1991) Ästhetik der Werbung. Der Fernsehspot in Europa als Symptom neuer Macht. Fischer Taschenbuch Verlag; Frankfurt a. M.

 • Knudsen Eva Marie (1998) Programkvalitet I. Sport. Kultur. Underholdning. København: DR.

 • Knudsen Eva Maria (ed.) (1999) Programkvalitet II. København: DR.

 • Larsen Jonas (2001) ’Tourism Mobilities and The travel Glance: Experiences of being on the Move’ Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism Vol. 1 No. 2.

 • Larsen Jonas (2004) Performing Tourist Photography. Roskilde universitetscenter (Ph.D. dissertation).

 • Larsen Jonas (2004) ‘Photographing Attractions + Memory Work’ in Jonas Larsen John Urry et al. Performing Tourist Places Routledge.

 • Larsen Leif Ove (2001) ’Respektløs moro? Satire og Parodi i 1960-årenes tv-komedie’ Norsk Medietidsskrift nr. 1 2001.

 • Laskey Henry A. R.J. Fox & M.R. Crask (1995) ’The Relationsship Between Advertising Message Strategy and Television Commercial Effectiveness’ Journal of Advertising Research (March/April.

 • Löfgren Orvar (1999) On Holiday University of California Press.

 • McCracken G. (1988) Culture and Consumption Bloomington: Indiana U.P.

 • McManus John H (1994) Marketdriven Journalism Sage.

 • Meyrowitz Joshua (1985) No Sense of Place. Oxford: Oxford University Press.

 • Mortensen Frands m.fl. (1981) Underholdning i TV Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København.

 • Møller Jørn (1986) TV-Sport Forskningsrapport nr. 3B/86 Danmarks Radio.

 • Palmer Jerry (1994) Talking Humour Seriously. London: Routledge.

 • Nielsen Niels Kayser (2004) ’Det politiske det kulturelle og det sociale folk - set i nordisk sammenhæng’ in Møller Jørn (red.) Folk - om et grundbegreb i demokrati og kultur. Århus: Klim.

 • Orgeret Kristin Skare (2002) ’Med gutta på tur; Blikk på verden i TV2’s reiseprogram’ in Enli Syvertsen & Østby Sæther (red.) Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992 - 200 Ij-forlaget AS.

 • Osborne Peter D. (2000) Travelling Light : Photography Travel and Visual Culture. Manchester University Press.

 • Poulsen Henrik (1993) It’s Showtime - om quiz tribune og sketch i dansk tv-underholdning. Gyldendal.

 • Ritzer George (1999) Enchanting a Disenchanted World. Revolutionizing the Means of Consumption. London: Pine Forge Press.

 • Rothenbuhler Eric W. (1998) Ritual Communication. Sage.

 • Rowe David (1999) Sport Culture and the Media. Open University Press.

 • Scannell Paddy (1996) Radio Television and Modern Life. Oxford: Blackwell.

 • Schulze Gerhard (1992) Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt: Campus.

 • Schwind Klaus (1988) Satire in funktionalen Kontexten. Tübingen:Gunter Narr Verlag.

 • Stigel Jørgen (2001) ’The Ästhetics of Danish TV-spot-commercials. A Study of Danish TV Commercials in the 1990’ies’ in Hansen Flemming & L.Y. Hansen (eds.) Advertising Research in the Nordic Countries A Study of København: Samfundslitteratur.

 • Strange Niki (1998) ‘Perform Educate Entertain: Ingredients of the Cookery Programme Genre’ in Geraghty Christine and Lusted David (eds.) The Television Studies Book. New York.

 • Strinati Dominic and Stephen Wagg (1992) (ed.) Come on Down. Popular Media Culture in Post-War Britain. London: Routledge.

 • Sulkunen P. et al. (eds.) (1997) Constructing the New Consumer Society Houndsmills: Macmillan.

 • Sæbø Gunnar (2003) Media Ritual and the Cultivation of Collective Representation. A Theoretical-Historical Analysis and Critique of the Cultivation Paradigm in Media Studies. Oslo: University of Oslo: Faculty of Arts (Ph.D. dissertation).

 • Sørensen Anders (1999) Travellers in the Periphery; Backpackers and Other Independent Multiple Destinations. Bornholm: Unit of Tourism Research.

 • Urry John (1990)The Tourist Gaze - Leisure and travel in Contemporary Societies Routledge p. 1-15.

 • Waade Anne Marit (2005) ’Rejseholdets Danmarksbilleder: Om stedets æstetik kameraets kartografiske turistblik og rejsens forvandling’ in Passepartout Aarhus Universitet.

 • Waade Anne Marit (2002) Teater i en teatralisert samtidskultur resepsjonskulturelle mønstre i aktuel scenekunst Aarhus Universitet Center for Tværæstetiske Studier (ph.d.-afhandling).

 • Waade Anne Marit (2000) ’Zapping Shopping and Sightseeing: Contemporary Theatre and New Patterns of Reception’ International Journal of Cultural Policy Research Vol.7 No.2

 • Wagg Stephen (1992) ’You’ve Had it so Silly: The Politics of British Satirical Comedy from Beyond the Fringe to Spitting Image’ in Strinati Dominic and Stephen Wagg (red.) Come on Down. Popular Media Culture in Post-War Britain. London: Routledge.

 • Wagg Stephen (1998) (ed.) Because I Tell a Joke or Two. Comedy Politics and Social Difference. London: Routledge.

 • Wenner Larence A. (1998 ) MediaSport. Routledge London.

 • Whannel Garry (1998) ’Reading the Sports Media Audience’ in Wenner L.A (ed.) MediaSport. London: Routledge.

 • Zillmann Dolf and Peter Vorderer (2000) (ed.) Media Entertainment. The Psychology of its Appeal. London: Lawrence Erlbaum

 • Zillmann Dolf (2000) ’Humor and Comedy’ in Zillmann Dolf og Peter Vorderer (red.) Media Entertainment. The Psychology of its Appeal. London: Lawrence Erlbaum.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.223
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.270


Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 177 131 0
PDF Downloads 59 45 3