“The Best Cinema System in the World”

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Asbjørnsen Dag & Solum Ove (1998) Public Service Cinema? On Strategies of Legitimacy in Policies for Norwegian Cinema Cultural Policy 2/1999.

 • Asbjørnsen Dag & Solum Ove (1998) Public servicekino? Legitimeringsstrategier i norsk kinopolitikk Norsk Medietidsskrift 1.

 • Asbjørnsen Dag & Solum Ove (eds.) (2000) Det norske kommunale kinosystemet. Legitimeringsstrategier og filmrepertor. Universitetet i Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon. (Rapport nr. 39) Bjørkås Svein & Mangset Per (ed.) (1996) Kunnskap om kulturpolitikk Utviklingstrekk i norsk kulturpolitikkforskning.Oslo: NAVF. (KULTs skriftserie nr. 56)

 • Bächlin Peter (1977 1945) Filmen som vara. Lund: Cavefors.

 • Contardo Irene & Mortensen Truls (1996) Kino - privat eller kommunal? Bergen: Norges Handelshøyskole.

 • Clemet Kristin (1998) Forskning Film og kino nr. 4 Oslo.

 • Dahl Hans Fredrik (1975) Hallo - hallo Kringkastingen i Norge 1920 - 1940. Oslo: Cappelen Danmarks Statistikk: Uddannelse og kultur Statistiske efteretninger 1993: 3.

 • Engh Arnljot (1969) Synspunkter på kommunal kinodrift nå og i fremtiden Film og kino nr. 5 June/July Oslo.

 • Evensmo Sigurd (1967) Det store tivoli. Oslo: Gyldendal.

 • Grønnestad Dag (1996) Filmdistribusjon i Norge. Universitetet i Bergen: Institutt for medievitenskap. (Rapport nr 4)

 • Kalkvik Arild (1995) Hjelp vi ser på filmleieavtalen.Bergen: S.n.

 • Kalkvik Arild (1998) Fire kinomarkeder i en sammenlignende studie. Utredning for Kommunale kinematografers landsforbund.

 • KKL (1976) Kinoen i dagens samfunn Oslo.

 • Mangset Per (1992) Kulturliv og forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Mehlum Jan (1995) Det norske kinosystemet. Børs eller katedral Z nr. 2 Oslo.

 • Mehlum Jan (1996) Kinosystemet under press in Bjørkås & Mangset (red.) Kunnskap om kulturpolitikk. Oslo: Norges Forskningsråd.

 • MediaSalles (1998a) European Cinema Yearbook 1998. Milano: MediaSalles.

 • MediaSalles (1998b) White Book of the European Exhibition Industry Vol 2 1998b URL: http://www.mediasalles.it/whiteboo/wboo/wbvol2htm.

 • Mortensen Frands (1993) Den danske biografsektor. Aarhus. (Report for Media Salles.

 • NOU 1978:41: Import og distribusjon av spillefilm. Oslo (Green Paper) Oslo kinematografer (1950) Oslo kinematografer gjennom 25 år. Oslo.

 • Oslo kinematografer (1997) Strategiplan 1997-2001. Oslo.

 • St.meld. nr. 17 (1981-82) Filmen og samfunnet. (White Paper)

 • St.meld. nr. 21 (1983-84) Film i mediesamfunnet. (White Paper)

 • St.meld. nr. 61 (1991-91) Kultur i tiden. (White Paper)

 • St.meld. nr. 32 (1992-93) Media i tida. (White Paper)

 • Syvertsen Trine (1990) Kringkasting i 1990-åra: hvem er mest public service? in Carlsson Ulla (red) Medier Människor Samhälle. Göteborg: Nordicom.

 • Syvertsen Trine (1992) Public Television in Transition. Oslo: NAVF.

 • Vesteheim Geir (1995) Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Oslo: Samlaget.

 • Willbergh Ilmi & Dag Asbjørnsen (1998) En kino - flere biografer: struktur og repertoar hos de skandinaviske hovedstadskinoene. Universitetet i Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon.

 • With Anne-Lise (1992) Kvalitetsfilm og norsk kinopolitikk Levende bilder nr 3/92 Oslo: NAVF

 • Aas Nils Klevjer (1994) Municipal Cinema 1910-1925: Building a Unique Exhibition Levende bilder Oslo: NAVF.

 • Aanes Guttorm (1998) Repertoaret ved 6 små og mellomstore kinoer i Norge Sverige og Danmark. Universitetet i Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.223
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.270


Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 134 90 1
PDF Downloads 83 70 3