The Genealogy of News

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andersen E. et al. (1997) Ikke et ord om ytringsfrihed: Rapport om danske journalisters arbejde på danske dagblade. Århus: Modtryk.

 • Bakke M. Siune K. (1972) En uges radionyheder i Norden. Århus: Institut for Statskundskab.

 • Becker K. et al. (1996) Medierummet. Stockholm: Carlssons.

 • Boyd-Barrett Rantanen T (eds) (1998) The Globalization of News. London: Sage.

 • Bruhn Jensen K. (ed.) (1998) News of the World. London: Routledge.

 • Ekecrantz J. Olsson T. (1990) Mellan makt och marknad. En studie i nyhetsjournalistiken. Stockholm: Allmänna Förlaget.

 • Ekecrantz J. Olsson T. (1994) Det redigerade samhället. Om journalistikens beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia. Stockholm: Carlssons.

 • Eliott P. (1992) The Making of a Television Series. London: Constable.

 • Hernes G. (1978) Det mediavridde samfunn. I: Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon. Oslo: Universitesforlaget 181-95.

 • Hjarvad S. (1999) TV-nyheder i konkurrence. København: Samfundslitteratur.

 • Høyer S. et al. (1982) Maktudredningen. Rapporten om massmedier. Oslo: Norges offentlige Utredninger 1982:30.

 • Lund A.B. (1997) Smitsomme sygdomme i dansk journalistik. København: Munksgaard.

 • Lund A.B. (1999) ”Journalist-roller i det redigerede samfund”. Politica 31 133-146.

 • McManus J.H. (1994) Market-Driven Journalism. London: Sage.

 • Nordstedt S.A (red.) (1994) En nyhedsdag: Svenska nyhetsredaktioners organisation reportrar och uppdrag. Örebro: Högskolan i Örebro.

 • Petersson O. Carlberg I. (1990) Makten över tanken: En bok om det svenska massmediesamhället. Stockholm: Carlssons.

 • Rich C. (1997) Writing and Reporting News. New York: Wadsworth Publishing.

 • Sand G. Helland K. (1998) Bak TV-nyhetene: Produksjon og presentasjon i NRK og TV2. Bergen: Fagbokforlaget

 • Søllinge J.D. (1999) ”Danish Newspapers - Structure and Development”. Nordicom Review 1(1999)20 31-76.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.223
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.270


Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 105 71 3
PDF Downloads 61 53 3