Proximity

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Hjarvard S & Søndergaard H (1988) Nærsyn på Fjernsyn: Kanal 2 og Weekend TV [A closer look at television: Kanal 2 and Weekend TV]. København: C A Reitzels Forlag.

 • Hjarvard S (1999a) Tv-Nyhederne i konkurrence [TV news in competition]. København: Forlaget Samfundslitteratur.

 • Hjarvard S (1999b) Politik som mediemontage: Om mediernes forandring af den politiske kommunikation [Politics as media montage: On how the media have changed political communication]. In Andersen J G et al. (red.) Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

 • Jensen H-J (1973) TV-Avisen: Hvad skal den og hvad kan den? [TV-Avisen: What is it supposed to do and what can it do?]. In Radio TV. København: Danmarks Radio.

 • Mejlby M (1996) Journalistikkens Grundtrin: Fra idé til artikel [The basics of journalism: From idea to article]. Aarhus: Ajour.

 • Pittelkow R (1986) TV-Avisen set indefra [TV-Avisen: the inside story]. København: Danmarks Radio. Forskningsrapport; 7B/86.

 • Poder G & Østergaard-Nielsen M (1997) TV2 - public service eller politik [TV2 - public service or politics].

 • Press nr. 135.

 • Prehn O (1980) Idag er det TV-Avisens Føs’dag [Today is TV-Avisen’s birthday]. In Levende Billeder October.

 • Terkelsen U (1989) Forbilleder [Role models]. In Liebst A (red.) TV2 til salg. København: Dansklærerforeningen.

 • TV2 (1998) TV2 10 år [TV2 10 years]. Odense: TV2.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.223
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.270


Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 109 63 1
PDF Downloads 79 59 3