Passing the Buck: The case of failing multilevel governance and vulnerable EU migrants in Sweden

Open access

Abstract

Sweden represents an intriguing paradox regarding EU migrant integration. Its welfare state institutions are highly developed; its integration policies have a solid record. Still, a substantial proportion of EU migrants are facing poor working conditions, unemployment and homelessness. This article highlights the ongoing difficulties, both for EU migrants to Sweden, as well as for a broad range of Swedish public actors seeking to devise governance solutions in a frequently ad hoc manner. We argue that while EU migrant integration is a policy challenge reflecting a multilevel setting, there is little evidence that multilevel governance has emerged thus. Rather, actors at all levels seek instead to shift the responsibilities associated with EU migrant integration to other levels, maintaining that EU migrant integration is beyond their competencies and resource levels. The analysis draws upon public documents and interviews with the key national and local stakeholders.

Aftonbladet 2012, Soppkön snedvrider bilden av hemlöshet (Aftonbladet 20120321).

Arbetsmarknaden 2011, Migranter flyr hit från EU:s arbetslöshet (Arbetsmarknaden 20111014).

Askola, H 2012, ‘Tale of Two Citizenships? Citizenship, Migration and Care in the European Union’. Social & Legal Studies 21: 341-356.

Bak Jørgensen, M 2012, ‘The Diverging Logics of Integration Policy Making at National and City Level.’ International Migration Review, vol. 46, No1, pp. 244-278.

Boräng, F 2013, National Institutions - International Migration. Labour Markets, Welfare States and Immigration Policy.

Bowen, J 2007, ‘A View from France on the Internal Complexity of National Models’ Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 33, No. 6, August 2007, pp. 1003-1016.

Caponio, T & Borkert, M (eds.) 2010, The Local Dimension of Migration Policymaking. IMISCOE. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Carmel, E 2013, ‘Mobility, migration and rights in the European Union: critical reflections on policy and practice’ Policy Studies, vol 34, no 2, pp. 238-253.

Duyvendak, W.G.J. and Scholten, P.W.A. 2011, ‘Beyond National Models of Integration. The Coproduction of Integration Policy Frames in the Netherlands’, Journal of International Migration and Integration, vol58, no12, pp.331-348.

Dwyer, P, 2005, ‘Governance, Forced Migration and Welfare’, Social & Policy Administration, vol39, no.6, pp.622-639.

Enderlein, H, Walti, S, and Zurn, M, 2010, Handbook on Multi-Level Governance. Cheltenham: Edward Elgar.

Engbersen, G., Scholten, Peter, Van Ostaijen, M., and Snel., 2013, In Pursuit of Multilevel Governance: Urban Responses to the New Labour Migration from Central and Eastern Europe. Paper Presented at the CES conference, Amsterdam 25-27 July 2013, 28 pp.

European Commission 2010a, Freedom to move and live in Europe: a guide to your rights as an EU citizen. European Commission - DG Justice, S 12.04.12 COM 10.

European Commission 2010b, Annual European Report on the Free Movement of Workers in Europe in 2009-2010

European Commission 2011, Annual European Report on the Free Movement of Workers in Europe in 2011-2012

European Commission 2013a, Free movement of workers: Commission improves the application of worker’s rights - frequently asked Questions, Brusseles: European Commission

European Commission 2013b, Commission Communication - Towards Social Investment for Growth and Cohesion - including mplementing the ESF 2014-2020, COM(2013) 83

Feantsa (2013) “Free Movement and Homelessnes”. Homeless in Europe. Spring 2013

Gerdes, C, & Wadensjö, E, 2008, ‘Immigrants from the New EU Member States and the Swedish Welfare State’, Stockholm: Sieps 2008:9.

Green-Pedersen, C & Odmalm, P, 2008, ‘Going different ways? Rightwing parties and the immigrant issue in Denmark and Sweden’ Journal of European Public Policy, vol15, no:3, 367.

Green-Pedersen, C., Krogstrup, J 2008, ‘Immigration as a Political Issue in Denmark and Sweden’, European Journal of Political Research, 47(5)610-634.

Government bill 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

Götebors Posten, 2013a, Fria rörligheten i EU är inte till för oss som verkligen behöver den. 29 June, 2013

Götebors Posten, 2013b, Vi kommer snart till en gräns (GP 20130828)

Göteborgs Posten, 2014, EU migranter måste lämna parkeringen. 20 juni

Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning, 2012a, Extra utlysning av föreningsbidrag för särskilda insatser till nödställda utländska EU-medborgare. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-08-16, Diarienummer 0328/12.

Hem & Hyra, 2013, EU-medborgare de nya uteliggarna (Hem & Hyra 20130528).

Hooghe, L., Marks, G., and Wilson, C., (2002). “Does Left/Right Structure Party Positions on European Integration?” Comparative Political Studies 35: 965-89.

Hooghe, L. and G. Marks, 2003 “Unraveling the Central State, but How? Types of Multi level Governance.” American Political Science Review(97): 233-243.

Joppke, C 2010, “The inevitable lightening of citizenship”. European Journal of Sociology 51(1):9-32.

IAF-Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (2010) Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EES-ärenden. Dnr 2009/510 T0.

Kim S. and P. C. Schmitter 2005, ‘The experience of European integration and potential for Northeast Asian integration’, Asian Perspective 29(2):5-39.

Kommerskollegium (2013) Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare. Kommerskollegium 2013:8

Koning, E 2013, Selective Solidarity The politics of immigrants’ social rights in Western welfare states. A thesis submitted to the Graduate Program in Political Studies in conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada.

Larsen, C. A., 2006, The Institutional Logic of Welfare Attitudes: How Welfare Regimes Influence Public Support. (Aldershot: Ashgate).

Ruist, J 2013 “Free immigration and welfare access: the Swedish experience” forthcoming in Fiscal Studies.

Sainsbury, D 2012, Welfare States and Migrant Rights. Oxford: Oxford University Press.

Smith, J 2008, “Towards consensus? Centre-right parties and immigration policy in the UK and Ireland”. Journal of European Public Policy. 15(3): 414-430.

Socialstyrelsen, 2007, Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar. Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007-2009

Socialstyrelsen 2008, EG-rätten och socialtjänsten.

Socialstyrelsen 2013, Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige.

SOU 2005:34 Socialtjänsten och den fria rörligheten. Fritzes offentliga publikationer, Stockholm.

SOU 2016:6 Betänkande av Nationell samordnare för utsatta EUmedborgare. Fritzes offentliga publikationer,Stockholm.

Stephenson, P 2013, ‘Twenty years of multi-level governance: ‘Where Does It Come From? What Is It? Where Is It Going?’ Journal of European Public Policy, 20(6): 817-837.

Stockholms Stad, Socialförvaltningen 2012a, Insatser för fattiga EUmedborgare i Stockholm. Tjänsteutlåtande DNR 3.2-0466/2012, 2012-10-16.

Stockholms Stad 2012b, Skrivelse om hemlöshet bland EUmedborgare, Roger Mogert (S), Dnr:325-200/2012.

Stockholms Stad, Socialförvaltningen 2012c, Härbärge för EUmigranter, Svar på skrivelse av Inger Stark (v), Roger Mogert (s) och Stefan Nilsson (mp), Tjänsteutlåtande,

DNR 3.1-0473/2012 SID 1 (3) 2012-10-29.

Stockholms Stad, Socialförvaltningen 2013, Svar på remiss om motion om att staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Avdelning för Stadsövergripande sociala frågor, Tjänsteutlåtande DNR 1.6-716/2012 SID 1 (5) 2013-01-29.

Stockholms Stadsmission 2012, Hemlös 2012 - Tema: EUmedborgare som lever i hemlöshet i Sverige.

Svenska Dagbladet 2012, Det krävs en lag om tak över huvudet (Svenska Dagbladet 20121017).

Svenska Dagbladet 2014, EU - migranter kommunernas ansvar (Svenska Dagbladet 20141026).

Swedish Radio P3 (2011) Fler hemlösa från Sydeuropa i Sverige (P3 20111216).

Swedish Radio P4 Stockholm (2011) Krisläget i Europa gör att många kommer till Sverige (P4 Radio Stockholm 20111216).

Swedish Radio P1 Kaliber (2013) Lekplats Europa. (Swedish Radio P1 Kaliber 20130407).

Swedish Radio P1-morgon (2013) Luddiga regler för EU-medborgare (Swedish Radio P1-morgon 20130408).

The Administration for Allocation of Social welfare. (2013). Överenskommelse av idéburet offentligt partnerskap. Insatser för migrerade EU-medborgare i Göteborg. Retrieved 20150930 from: http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2014/02/IOP-avtal-Migrerande-EU-medborgareG%C3%B6teborg.pdf

The Administration for Allocation of Social welfare 2015, Rapport om situationen för EU-medborgare som vistas i Göteborg.

The National Board of Trade 2013, Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare. Retrieved 20151020 from: http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2013/rapporter/Att_flytta_till_Sverige_webb.pdf

Van Ostaijen, M. and P. Scholten 2014, “Policy populism: political populism and migrant integration policies in Amsterdam and Rotterdam”. Comparative European Politics. doi:

Wright S. & Ascher H. (2012) Undocumented migrants. In Backman, G. (ed) The right to health: theory and practice. (1. ed.) Lund: Studentlitteratur. p. 281-311

Zelano, K., Bucken Knapp, G., Hinnfors, J. and A. Spehar 2016, “Urban Governance of CEE mobility in Gothenburg and Stockholm: Country Report Sweden”. Imagination country report http://project-imagination.net/publications/country-reports/308-country-report-sweden-wp3

Nordic Journal of Migration Research

The Journal of Nordic Migration Research

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 59 18
PDF Downloads 14 14 4