Political, Practical and Architectural Notions of the Concept of the Right to the City in Neighbourhood Regeneration

Katja Maununaho 1
 • 1 Department of Architecture, Tampere University of Technology, Finland
Katja Maununaho
 • Korrespondenzautor
 • E-Mail
 • Weitere Informationen
 • MSc (Arch), researcher and PhD student at the department of architecture in Tampere University of Technology. Her research focuses on social and cultural factors in housing design in urban areas. The work combines spatial ethnography to design used as a method for producing information about potential urban environments. In addition to research Katja Maununaho works with housing design in her architectural studio in Helsinki.
 • Suche nach weiteren Artikeln:
 • degruyter.comGoogle Scholar

Abstract

Informed by Henry Lefebvre’s concept of the right to the city, this article discusses the issues of neighbourhood regeneration in two Finnish suburban residential neighbourhoods. The selected neighbourhoods represent relatively poor suburban areas with a high percentage of ethnic minority populations. The intention is to disclose some of the problems and potentials for participatory planning and design practices in these areas – processes that could carry out the ideals of the right to the city in urban regeneration – and to suggest that for this purpose, an interdisciplinary understanding of the relevance of current population changes in urban environment is needed.

 • Boer, RWJ & de Vries, J 2009, ‘The Right to the City as a Tool for Urban Social Movements: The Case of Barceloneta’, Proceedings of the 4th International Forum on Urbanism (IFoU), pp. 1321-1330. Available from: <http://ifou.org>. [Last accessed 18.11.2015].

 • Friedmann, J 1995, ‘The Right to the City’, Society and Nature, vol. 1, pp. 71–84.

 • Haapajärvi, L 2012, ‘Communities of compensation and resistance. Integration in the making at an African church in Helsinki and Paris’, Nordic Journal of Migration Research, vol. 2, issue 1, pp. 57-65, DOI: 10.2478/v10202-011-0027-8.

  • Crossref
  • Zitation exportieren
 • Harvey, D 2003, ‘The Right to the City’, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 27, issue 4, pp. 939-941, DOI: 10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x.

  • Crossref
  • Zitation exportieren
 • Harvey, D 2005, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford.

 • Harvey, D 2006, ‘The Right to the City’, in Divided Cities, Oxford Amnesty Lectures 2003, ed R Scholar, OUP, Oxford, pp. 83-103. Harvey, D 2008, ‘The Right to the City’, New Left Review, vol. 53, pp. 23-40.

 • Harvey, D 2008, ‘The Right to the City’, New Left Review, vol. 53, pp. 23-40.

 • Helsingin Energia, 2011, Ympäristöraportti 2011, Helsingin Energia, Helsinki.

 • Helsingin Sanomat, 2013, ’Muuttoliike Helsingin kehyskuntiin on pysähtynyt’, Helsingin Sanomat 5.11.2013. Available from: <www.hs.fi>. [Last accessed 18.11.2015].

 • Hentilä, H 2012, ’Tavoitteena hyvä elinympäristö ja kestävät yhdyskunnat – alueidenkäytön suunnittelunhaasteita ja kehityssuuntia’ in Katsauksia maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuteen, eds A Airaksinen, H Hentilä, J Jauhiainen, R Mäntysalo, K Jarenko, T Määttä, M Pentti, J Similä & A Staffans, Ympäristöministeriö, Helsinki, pp. 50-62.

 • Hirvonen, J 2011, Suvela tilastoissa ja asukkaiden kokemana, Aaltoyliopisto, Espoo. Available from: <lib.aalto.fi>. [Last accessed 2.12.2015].

 • Isin, E 2000, ‘Introduction: democracy, citizenship and the city’, in Democracy, citizenship and the global city, ed E Isin, Routledge, New York, pp. 1–21.

 • Jenkins, P, Milner, J & Sharpe, T 2010, ‘A brief historical review of community technical aid and community architecture’, in Architecture, Participation and Society, eds P Jenkins & L Forsyth, Routledge, London, pp. 23-38.

 • Kopomaa, T 2005,Naapuruussuvaitsevaisuus. Tuetun asumisen ja palvelutoiminnan yhteys lähiympäristöön, asukasvaikuttamiseen ja kaupunkisuunnitteluun, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsinki. Available from: <www.ara.fi>. [Last accessed 2.12.2015].

 • Kortteinen, M, Tuominen, M & Vaattovaara, M 2005, ’Asumistoiveet, sosiaalinen epäjärjestys ja kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla’, Yhteiskuntapolitiikka, vol. 70, no. 2, pp. 121-131.

 • Lefebvre, H 1991, The Production of Space, Basil Blackwell, Oxford.

 • Lefebvre, H, 1996 (1968), ‘The right to the city’, in Writings on Cities. Henry Lefebvre, transl/eds E Kofman & E Lebas, Blackwell Publishing, Oxford, pp. 147-159.

 • Loikkanen, S 2013, Muuttoliikkeen vaikutuksista väestön tulotasoon Helsingissä ja Helsingin seudulla, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

 • Lund, V & Juujärvi S 2015, Change Laboratory as a method of innovation management in an Urban Living Lab, ENoLL Research Day Conference Proceedings 2015, pp 68–78. Available from: <www.laurea.fi/hankkeet/valittavat-valittavatverkostot>. [Last accessed 27.11.2015].

 • Mäenpää, P, Aniluoto, A, Manninen, R &Villanen, S 2000, Sanat kivettyvät kaupungiksi. Tutkimus Helsingin kaupunkisuunnittelun prosesseista ja ihanteista, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Espoo.

 • Purcell, M 2002, ‘Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant’, GeoJournal, vol. 58, issue 2, pp. 99-108.

  • Crossref
  • Zitation exportieren
 • Rasinkangas, J 2013, Sosiaalinen eriytyminen Turun kaupunkiseudulla. Tutkimus asumisen alueellisista muutoksista ja asumispreferensseistä, Siirtolaisinstituutti, Turku.

 • Skanby, J 2014, Social investment policies in urban planning – an argumentative discourse analysis of the regeneration dialogue in Lindängen, Malmö, Lund University, Lund. Available from: <lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4463680>. [Last accessed 27.11.2015].

 • Skifter Andersen, H 2003, Urban sores. On the interaction between segregation, urban decay, and deprived neighbourhoods, Ashgate, Aldershot.

 • Smith, N 2013, ‘Foreword’, in Urban Revolution, H Lefebvre. University of Minnesota Press, Minneapolis, pp. viii-xxiii.

 • Soja, E 2000, Postmetropolis, Blackwell, Malden, MA.

 • Staffans, A 2012, ’MRL ja kansalaisten osallistuminen’ in Katsauksia maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuteen, eds A Airaksinen, H Hentilä, J Jauhiainen, R Mäntysalo, K Jarenko, T Määttä, M Pentti, J Similä & A Staffans, Ympäristöministeriö, Helsinki, pp. 63-72.

 • Stanek, L 2011, Henri Lefebvre on Space: Architecture, Urban Research and the Production of Theory, University of Minnesota Press, Minneapolis.

 • Tomlins, R, Johnson, MRD & Owen, D 2002, ‘The Resource of Ethnicity in the Housing Careers and Preferences of the Vietnamese Communities in London’, Housing Studies, vol. 17, no. 3, pp. 505-519, DOI: 10.1080/02673030220134971.

  • Crossref
  • Zitation exportieren
 • Vaattovaara, M & Kortteinen, M 2012, ’Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä’, Talous ja yhteiskunta, vol. 3/2012, pp. 60-66.

 • Wates, N & Knevitt, C 1987, Community Architecture: How People are Creating Their Own Environment, Penguin Books, London.

 • Vilkama, K 2011, Yhteinen kaupunki, eriytyvät kaupunginosat? Kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden alueellinen eriytyminen ja muuttoliike pääkaupunkiseudulla, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

 • Vilkama, K, Vaattovaara, M & Dhalmann, H 2013, ’Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois?’, Yhteiskuntapolitiikka, vol. 78, no. 5, pp. 485-497.

 • von Bruun, S, Kirvelä, T 2009, Suurten kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden kaupunkipolitiikka, Kuntaliitto, Helsinki. Available from: <www.kommunerna.net>. [Last accessed 18.11.2015].

 • Ylitalo, E 2013, Segregaation vähentäminen asuntokantaa kehittämällä, Turun ammattikorkeakoulu, Turku. Available form: < www.theseus.fi/handle/10024/55248>. [Last accessed 18.11.2015].

 • Ympäristöministeriö 2007, Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 1:2007, Ympäristöministeriö, Helsinki.

 • Zukin, S 2009, ’Changing landscapes of power: opulence and the urge for authenticity’ International Journal of Urban and Regional Research, vol. 33, no 2, pp. 543-53.

  • Crossref
  • Zitation exportieren
Artikel kaufen
Erhalten sie sofort unbegrenzten Zugriff auf den Artikel.
Anmelden
Haben Sie den Zugang bereits erworben? Melden Sie sich bitte an.


oder
Zugriff über Ihre Institution

Zeitschrift + Hefte

Suche