From Restrictions to Freedom The Perilous Path to the First Warsaw Autumn Festival

Open access

Abstract

The genesis of the Warsaw Autumn Festival was fraught with both potential and real complications. Musical life in Poland at the end of the first postwar decade was in a state of flux, if not turmoil, as ideological disagreements and material complications contributed to an atmosphere of dismay and distrust among musicians and authorities. This paper provides insight into the context in which the Festival’s organizers were operating, particularly the shortcomings of musical life in mid-decade that threatened to derail the Festival before it even began.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Archive of New Acts (AAN) KC PZPR 237/XVIII-120 [Central Committee Polish United Workers’ Party].

 • AAN KC PZPR 237/XVIII-143.

 • AAN MKiS 366-1 2768 [Ministry of Culture and Art].

 • Archive of Polish Composers Warsaw University (AKP) Korespondencja Z. Lissy (1945-1955) [Z. Lissa Correspondence].

 • AKP Palester Audycje RWE [Palester. Radio Free Europe Broadcast].

 • AKP Zofia Lissa: Korespondencja polskojęzyczna [Zofia Lissa: Correspondence in Polish].

 • Audycje Polskiego Radia od 16.V do 22.V. 1955 Roku (1955) (Polish Radio Broadcasts 16th – 22nd May 1955] Radio i Świat [Radio and the World] No. 20.

 • Biblioteka Narodowa (BN) [National Library] Concert Program Collection 1945-1956.

 • Biuletyn informacyjny Związku Kompozytorów Polskich [Polish Composers’ Information Bulletin] 1952 No. 2 1956 No. 3.

 • Konferencja kompozytorów w Łagowie Lubuskim (1949) [Composers’ Conference in Łagów Lubuski] Ruch Muzyczny [Musical Movement]. Vol. 5 No. 14 p. 30.

 • Mycielski Z. (1999). Dziennik 1950-1959 [Diary 1950-1959]. Warsaw: Iskry.

 • PWM Katalog 1945-1955 (1955). [PWM Catalog]. Kraków: PWM.

 • Polish Composers’ Union (ZKP) Akt 11/1 I Warszawska Jesień 1956. Korespondencja [Warsaw Autumn 1956. Correspondence].

 • ZKP Akt 12/4 IV Walny Zjazd ZKP (20 21 22.XI.1948) [ZKP General Conference 20th 21st 22nd November 1948].

 • ZKP Akt 12/5 V Walny Zjazd (16 17 18.VI.1950 Wwa) [ZKP General Conference 16th 17th 18th June 1950 Warsaw].

 • ZKP Akt 12/6 VI Walny Zjazd 1951 (11 12 13.XII.1951 Wwa) [ZKP General Conference 11th 12th 13th December 1951 Warsaw].

 • ZKP Akt 12/7 VII Walny Zjazd (24 25 26.IV.1954 Wwa) [ZKP General Conference 24th 25th 26th April 1954 Warsaw].

 • ZKP Akt 12/8 VIII Walny Zjazd (4 5 6.VI.1955) [ZKP General Conference 4th 5th 6th June 1955].

 • ZKP Akt 12/9 IX Walny Zjazd (9 10.III.1957) [ZKP General Conference 9th 10th March 1957].

 • ZKP Akt 12/22 Zebranie plenarne ZG ZKP. Protokoły posiedzeń 1946-1954r. [ZKP Executive Board Plenary Meetings. Minutes 1946-1954].

 • ZKP Akt 12/23 Zebrania plenarne ZG ZKP 1955-1963 [ZKP Executive Board Plenary Meetings 1955-1963].

 • ZKP Akt 12/129II Festiwal Muzyki Polskiej. Recenzje - wycinki prasowe - 1955 r. [2nd Festival of Polish Music. Review – Press Excerpts – 1955].

 • Baird T. and Grzenkowicz I. (1982). Rozmowy szkice refleksji [Conversations Sketches Reflections]. Kraków: PWM.

 • Bolesławska B. (2015). The Life and Works of Andrzej Panufnik (1914-1991) Richard J. Reisner (Trans.). Farnham: Ashgate.

 • Bylander C. (1989). The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music 1956-1961: Its Goals Structures Programs and People. Ph.D. dissertation The Ohio State University.

 • Czekanowska A. (2015). Ku Niedalekiej Przeszłości. Z Doświadczeń Badacza i Nauczyciela 1947-2002 [Toward the Recent Past. Teaching and Research Experiences 1947-2002]. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 • Dziebowska E. (Ed.) Polska Współczesna Kultura Muzyczna 1944-1964 [Polish Contemporary Musical Culture 1944-1964]. Kraków: PWM.

 • Gąsiorowska M. (1999). Bacewicz. Kraków: PWM.

 • Gwizdalanka D. and Meyer K. (2003). Lutosławski. Droga do dojrzałości [Lutosławski. Road to Maturity]. Kraków: PWM.

 • Helman Z. (1999). Roman Palester. Twórca i dzieło [Roman Palester. Creator and Work]. Kraków: Musica Iagellonica.

 • Jakelski L. (2017). Making Music in Cold War Poland. The Warsaw Autumn Festival 1956-1968. Berkeley: University of California Press.

 • Jasieński J. (1956). Warszawska Jesień [Warsaw Autumn]. Trybuna Ludu 8 October.

 • Kaczyński T. (undated). Jesienie Warszawskie [Warsaw Autumns]. Unpublished manuscript.

 • Kydryński L. (1956). O dziwnych utworach i ciekawym festiwalu [About Strange Works and an Interesting Festival]. Przekrój [Cross-Section] 30 September.

 • Lindstedt I. (2001). Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku [Dodecaphony and Serialism in Twentieth-Century Polish Composition]. Lublin: Polihymnia.

 • Lissa Z. (1954). Z perspektywy dziesięciolecia [From the Perspective of the Last Decade] Muzyka. Vol. 5 Nos. 7-8 pp. 3-25.

 • Lutosławski W. (2008). Zapiski [Notes] Zbigniew Skowron (Ed.). Warsaw: Witold Lutosławski Society.

 • Mycielski Z. (1955). O polskiej twórczości muzycznej dziesięciolecie [Polish Music Composition in the Last Decade] Muzyka [Music]. Vol. 6 Nos. 7-8 pp. 3-22.

 • Paja-Stach J. (1997). Lutosławski i jego styl muzyczny [Lutosławski and His Musical Style]. Kraków: Musica Iagellonica.

 • Schaffer B. (Ed.) (1969) Artur Malawski. Życie i Twórczość [Artur Malawski. Life and Work]. Kraków: PWM.

 • Siedlecki Z. (1956). Nie ma dwu statutów [There Are Not Two Statutes]. Trybuna Ludu [People’s Tribune] 14 May.

 • Sitarz A. (2012). In the Shadow of PWM (the Polish Music Publishing House). Musica Iagellonica Vol. 6 pp. 225-246.

 • Varga B. A. Lutosławski Profile. London: Chester Music 1976.

 • Vest L. C. (2014). The Discursive Foundations of the Polish Musical Avant-Garde at Midcentury: Aesthetics of Progress Meaning and National Identity. Ph.D. dissertation Indiana University.

 • Wieczorek S. (2013). Od kakofonii dźwięków do wielkiej muzyki. Krytyka muzyczna socrealizmu o muzyce

 • Witolda Lutoslawskiego [From a Cacophony of Sounds to Great Music. Socialist Realist Music Criticism about Witold Lutosławski’s Music]. Res Facta Nova.

 • Wisłocki S. (2000). Życie jednego muzyka [The Life of One Musician]. Warsaw: RYTM.

 • Zieliński T. (1966). Tadeusz Baird. Kraków: PWM. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2006-t38-n4/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2006-t38-n4-s123-145/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2006-t38-n4-s123-145.pdf.

 • http://palester.polmic.pl/index.php/pl/felietony-wolnejeuropy.

 • http://www.serocki.polmic.pl/index.php/en/biografia/dziecinstwo-i-mlodosc.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 254 119 6
PDF Downloads 104 58 3