Bohdan Wodiczko’s Programming Policies at Warsaw Philharmonic (1955-1958). Toward the Warsaw Autumn.

Open access

Abstract

As the managing and artistic director of Warsaw Philharmonic in 1955-58, Bohdan Wodiczko introduced an innovative programming policy which re-oriented the Philharmonic’s repertoire toward 20th-century classics and focused on the links between new music and that of other historical periods. The aim was to create a vast sonosphere of a “musical inter-age” (S. Kisielewski after M. Wańkowicz) encompassing radically different styles and genres and significantly transforming the axiology of the musical art. Wodiczko’s novel programming, though largely concentrating on the already waning neo-Classicism, laid the foundations for the phenomenon of the Warsaw Autumn and was a harbinger of the political-cultural thaw that would come after October 1956. This paper examines Wodiczko’s programming revolution in its political context, as well as the critical reception of Warsaw Philharmonic concerts, with particular emphasis on the aesthetic disputes arising around those composers whose works provoked the greatest controversies: Igor Stravinsky and Carl Orff.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • jk (1955). Bilans otwarcia Filharmonii Narodowej Stolica. 1955 No. 12 (378) 20th March p. 11.

 • Kisielewski S. (1959). Sprawy muzyczne czyli nowa Mazepa Tygodnik Powszechny No. 25 (543) 14th June p. 8.

 • Kisielewski S. (2012). Bohdan Wodiczkoidem (2012). Pisma i felietony muzyczne Vol. 2 Introduction by Adam Wiatr Warsaw: Prószyński i S-ka pp. 209-221.

 • Listy Witolda Małcużyńskiego do Zygmunta Mycielskiego (wybór). (2016) ed. M. Klubiński Ruch Muzyczny No. 3 pp. 30-35.

 • Mycielski Z. (1955). Lubię czasami stać przy schodach Przegląd Kulturalny 5th Oct. p. 7.

 • Mycielski Z. (1957). Sprawa Orffa. Brak muzyki? Niech żyje muzyka! Przegląd Kulturalny No. 48 (28th Nov.) p. 6.

 • Mycielski Z. (1957). Twórczość muzyczna Dziesięciolecia (Z referatu na Walnym Zjeździe Związku Kompozytorów Polskich 4th June 1956) in idem. Ucieczki z pięciolinii Warsaw: PIW pp. 551-567.

 • Mycielski Z. (1957). „Wesele” Strawińskiego Przegląd Kulturalny No. 11 (14th-20th March) p. 6.

 • Z. Mycielski (1958). [Review of the 2nd Warsaw Autumn] Przegląd Kulturalny 2nd Oct. 1958 reprinted in: T. Marek ed. (1959). Programme of the 3rd Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music (12th-20th Sept. 1959) ed. T. Marek Warsaw: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe pp. 125-126.

 • Pociej B. (1957). Życie muzyczne w kraju – Warszawa Ruch Muzyczny No. 1 pp. 29-31.

 • Pociej B. (1958). Życie muzyczne w kraju: Warszawa Ruch Muzyczny No. 1 (1 I) pp. 34-36.

 • Waldorff J. (1956). Plany zza parawanów Życie Warszawy 6th Nov. 1956 No. 267 p. 4.

 • Waldorff J. (1985). Wodiczko Polityka No. 24 (1467) 15th June p. 10.

 • Wodiczko B. (1960). Bohdan Wodiczko o roli dyrygenta i problemach stylistycznych dyrygentury [rozmowa z B. Pociejem] Ruch Muzyczny No. 9 (15th-31st May) p. 6.

 • Wojciechowski J. (1955). Występy jurorów Konkursu Chopinowskiego Dziś i Jutro No. 10th 13th March p. 7.

 • Chłopecki A. (2001). Filharmonia i kompozytorska współczesność 1945 – 2000 in: Bychawska M. Schiller M. eds. (2001). 100 lat Filharmonii w Warszawie (1901 – 2001). Warszawa: Filharmonia Narodowa pp. 160-194.

 • Fik M. (1991). Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981 2 vols Warsaw: Niezależna Oficyna Wydawnicza Vol. 1 pp. 253-254.

 • Jarociński S. (1966). Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w latach 1944-1956 in: E. Dziębowska ed. Polska kultura muzyczna 1944-1964 Kraków: PWM pp. 120-136.

 • Kisielewski S. (1956) „Symfonia Psalmów” Strawińskiego (pierwsze wykonanie w Polsce – Warszawa 23 III 1956) in idem (2012). Pisma i felietony muzyczne Vol. 1 Introduction by M. Gąsiorowska Warsaw: Prószyński i S-ka 2012 pp. 406-410.

 • Kydryński L. (1955). W poszukiwaniu straconego czasu Życie Literackie No. 50 (11th Dec.) p. 11.

 • Lissa Z. (1966). Muzyka polska w latach 1945-1956 in: E. Dziębowska ed. Polska kultura muzyczna 1944-1964 Kraków: PWM pp. 11-60.

 • Michalski G. (2012). Krytyka (muzyczna) cenzury in: M. Bristiger R. Ciesielski eds. Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki? Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego pp. 77-93.

 • Regamey K. (1946). Muzyka zachodnioeuropejska w czasie i po wojnie in idem (2010). Wybór pism estetycznych Introduction selection and ed. K. Naliwajek-Mazurek Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS pp. 89-106.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 181 112 0
PDF Downloads 927 895 3