Design of a Horizontal Anaerobic Reactor

Open access

Abstract

Adequate security measures at schools are essential, not only in Vojvodina but in all secondary schools. This work outlines the opinion of secondary school teachers concerning the mechanical and electronic protection of secondary school institutions. The present research aims to shed light on the significance of school security, and problems caused by its lack, as well as to offer suggestions towards increased security and protection.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Kiss S.: A biztonságtechnika kialakulásának történetéről. Hadmérnök 10/1. (2015) 24–29.

  • [2] Berek L.: Biztonságtechnika. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest 2014.

  • [3] Rácz L. I.: Objektumvédelem különös tekintettel a szállodavédelemre. Hadmérnök 6/1. (2011) 96–102.

  • [4] Berek T. Elek I.: Zárszerkezet mint a mechanikai védelem sebezhető pontja. Műszaki Katonai Közlöny 25/3. (2015) 47–58.

  • [5] Schüller A.: Az emberi tényező és a technikai megvalósítások vizsgálata tűzriadók során. Hadmérnök 7/2. (2012) 37–46.

  • [6] Horváth T.: Kábelek hálózatok CCTV rendszerek. Hadmérnök 6/3. (2011) 5–13.

  • [7] Horváth T.: IP alapú CCTV rendszer? Hadmérnök 8/2 (2013) 15–19.

  • [8] Berek T.: ABV (CBRN) analitikai laboratórium beléptető rendszere a biztonságos üzemeltetés szolgálatában. Hadmérnök 6/2. (2011). 21–36.

  • [9] Berek L. Dávidovits Zs.: Vízbázisvédelem ivóvízbiztonság. Bolyai szemle 21/2. (2012) 27–38.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 62 62 4
PDF Downloads 37 37 2