Turkish Secrets Hidden in Our Streets

Open access

Abstract

Hungary has been the home of many peoples from the beginnings of its history. As a result, our accumulated heritage is made up of buildings which were built, used and formed by different peoples during their lifetimes. This study investigates the diversity of the built heritage, the architectural and social multiculturalism in the city centre of Pécs.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Madas J.: Az elpusztult pécsi mecsetek. Pécsi Műszaki Szemle 18/2–3. (1973) 41–47.

  • [2] Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zillî: Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan 1457 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu – Dizini. 6. Kitap. Haz. Seyyid Ali Kahraman–Yücel Dağlı. Yapı Kredi Yayınları İstanbul 2002. 114–116.; Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. Ford.: Karácson Imre. Gondolat Budapest 1985. 228–231.

  • [3] Esterházy P.: Mars Hungaricus. Zrínyi Kiadó Budapest 1989. 142.

  • [4] Kisari Balla Gy.: Karlsruhei térképek a török háborúk korából. Magánkiadás Budapest 2000. 344.

  • [5] Kiss A.: A pécsi belvárosi templom története. Pécs 1906. 7.

  • [6] Gosztonyi Gy.: A várostemplom építéstörténete. Pécs Belvárosi Római Kath. Egyházközség Pécs 1942. 5–6.

  • [7] Sudár B.: A pécsi Jakováli Haszan Pasa-dzsámi. Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Budapest 2010. 80 81.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 53 53 5
PDF Downloads 32 32 5