Hungarian Language Technical Terminology from 1920 Until Today

Abstract

This study is the last one of a three-part series reviewing the history of Hungarian language technical terminology. In this article, we strive to present all the factors that have influenced the state of Hungarian technical language and terminology at a particular period of time during the past hundred years. Over a long period of time, the most important part in establishing and disseminating adequate Hungarian terms was played by standards, dictionaries and the publishing of technical literature. Since this situation has dramatically changed by now, after presenting the current state of affairs, we make suggestions on handling terminological problems emerging in the course of technical communication, the instruction of technical language or the translation of technical literature.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Pónyai Gy.: Szabványosítás és terminológia. Journal of Hungarian Terminology (Magyar Terminológia) 3/1. (2010) 3–7. https://doi.org/10.1556/MaTerm.3.2010.1.2

  • [2] Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 57/1-2. (1923) 8. http://dokutar.omikk.bme.hu/collections/mee/fajlok/1923-8-8.pdf

  • [3] Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 71/51-52. (1937) 364–376. http://dokutar.omikk.bme.hu/collections/mee/fajlok/1937-364-376.pdf

  • [4] Zabóné Varga I.: A műszaki terület terminológia-politikája. In: Nyelvi mítoszok, ideologiák, nyelvpolitika és emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. (eds.: Híres-László K., Karmacsi Z., Márku A.) Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011, 473–475.

  • [5] Magyar–német műszaki szótár. (eds. Nagy E., Klár J.) 6,edition, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

  • [6] Horváth J, Makk A. Tartsay V.: Hogyan írjunk, szerkesszünk műszaki könyvet?, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982, 57.

  • [7] Fóris Á.: Hat terminológia lecke, Lexikográfia Kiadó, Pécs, 2005. 24.

  • [8] Galinski C.,Weissinger R.: Terminology standardization and translation standards. Magyar Terminológia, 3/1. (2010) 11. https://doi.org/10.1556/MaTerm.3.2010.1.3

  • [9] Zabóné Varga I.: Műszaki szövegek fordításának terminológiai problémái német–magyar nyelvpárban járműipari szövegek alapján. Disszertáció, Budapest, 2015. 101–108. https://doi.org/10.15476/ELTE.2015.084

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search