Organization of Curriculum and Education in Technical Training

Open access

Abstract

Proper management of the realization of the general and special training objectives of technical higher education makes it necessary to organize the curriculum and the educational process according to didactic, methodological aspects. Selection of curriculum elements with deductive and inductive approach and their horizontal and vertical arrangement are required. In addition, the curriculum concentration of a given subject, i.e. its connection to other subjects, must be taken into account. This article intends to add to this by raising some points.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Lévai Z.: A mérnökképzés algoritmusa és analógiái. Felsőoktatási Szemle 1988/5. 257–261.

  • [2] Simon Béláné: Mérnökpedagógiai eljárások az Anyag- és gyártásismeret tanítás-tanulásához. BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Budapest 2002.

  • [3] Báthory Z.: Tanulás és tanítás. Tankönyvkiadó Budapest 1987.

  • [4] Nagy S.: Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó Budapest 1988.

  • [5] Bitay E. Bagyinszki Gy.: A műszaki anyagtudomány gyakorlatorientált oktatási struktúrája. In: Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka XVI. Kolozsvár/Cluj Románia Műszaki Tudományos Füzetek 2011. 47–58. https://eda.eme.ro/handle/10598/14000

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 27 27 3
PDF Downloads 24 24 4