The Fifth Slovene Hamlet: Return to Tradition?

Open access

Abstract

Over the nearly two centuries that Hamlet has been a fixture of the Slovene cultural firmament, the complete text has been translated five times, mostly by highly esteemed figures of Slovene literature and literary translation. This article focuses on the most recent translation, which was done by the prominent Slovene drama translator Srečko Fišer for a performance at the National Theatre in Ljubljana in 2013. It examines the new translation’s relations to its source text as well as to the previous translations. After the late twentieth century, when Hamlet was regarded as a text to be challenged, this new translation indicates the return to the tradition of reverence both for the source text and its author, and for the older translations. This is demonstrated on all levels, from the choice of source text edition, which seems to bear more similarities with the older translations than with the most recent predecessors, to the style, which echoes the solutions used by the earlier translators. Fišer continues the Slovenian tradition to a far greater extent than the two translators twenty years ago, by using the same strategies as the early translators, not fixing what was not broken, and only adding his own interpretation to the existing ones, instead of challenging or ignoring them. At the same time, however, traces of subversion of the source text can be detected, not in the form of rebellion, but rather as a mild disregard. This latest translation is the first one to frequently reshuffle the text. It is also the first to subordinate meaning to style. This all indicates that despite the apparent return to tradition, the source text is no longer treated with the reverence of the past.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aaltonen Sirkku. Time-Sharing on Stage. Drama Translation in Theatre and Society . Clevedon UK: Multilingual Matters 1999.

 • Aaltonen Sirkku. Theatre Translation as Performance. Translation in the Theatre. Ed. Cristina Marinetti. Target 25.3 (2013): 385-406.

 • Albreht Fran. Mi ga igramo z oboževanjem Angleži z naravno ljubeznijo. Slovenski poročevalec 30.3 (1959). Quoted in Moravec 1964 164-168.

 • Breznik Anton. Slovenski pravopis. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna 1920.

 • Cankar Ivan. Zbrano delo. Šestindvajseta knjiga. Pisma I. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1970.

 • Govekar Fran. V konfliktu volje in moči leži jedro tragedije. (1918). Sto let s Hamletom: kritike in eseji. Ed. D. Moravec. Ljubljana: Knjižnica Mestnega gledališča Ljubljanskega 26 1964. 27-31.

 • “Marko Mandič kot Hamlet po 20 letih na odru Drame.” 10 January 2013. Dnevnik. 13 April 2015. <https://www.dnevnik.si/1042571361/kultura/oder/marko-mandic-kot-hamlet-po-20-letih-na-odru-drame>.

 • Moravec Dušan. Sto let s Hamletom. Kritike in eseji. Ljubljana: Knjižnica Mestnega gledališča Ljubljanskega 1964.

 • Pengov Andrej. “Srečko Fišer: peti prevod Hamleta v slovenščino.” 14 January 2013. Radio Kaos. 13 April 2015. <http://www.radiokaos.info/prispevki/srecko-fiser-peti-prevod-hamleta-v-slovenscino/>.

 • Shakespeare William. Hamlet. Ed. H. Jenkins. The Arden Shakespeare Second Series. Ed. R. Proudfoot A. Thompson and D.S. Kastan. Revised edition Walton-on-Thames: Thomas Nelson and Sons 1997.

 • Shakespeare William. Hamlet Kraljevič danski. Žaloigra v petih dejanjih. Gorica: Goriška tiskarna A. Gabršček 1899.

 • Shakespeare William. Hamlet. Transl. O. Župančič. V: Zbrana dela. Kakor vam drago Kar hočete Hamlet. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1968.

 • Shakespeare William. Hamlet danski princ. Trans. with preface by J. Moder. Zbirka Svetovni klasiki 18. Ljubljana: Mihelač 1993.

 • Shakespeare William. Hamlet. Trans. M. Jesih with preface by M. Jurak). Klasiki Kondorja 17. Ljubljana: Mladinska knjiga 1996.

 • Shakespeare William. Hamlet. Gledališki list. Eds. D. Dominkuš E. Miller E. Kraševec and M. Kranjc. Ljubljana: Slovensko narodno gledališče Drama 2013.“Srečko Fišer nagrajen za prevod Hamleta.” 28 October 2013. Radio Robin. 13 April 2013. <http://www.robin.si/lokalno/novice/1177-sreko-fier-nagrajen-za-prevod-hamleta>.

 • Tadel Boštjan. “Defektizem intelektualcev je pogost simptom našega časa.” 12 January 2013. Pogledi. 13 April 2015. <http://www.pogledi.si/ljudje/defetizem-intelektualcev-je-pogost-simptom-nasega-casa>.

 • Zlatnar Moe Marija. “Prevodi Hamleta v slovenskem literarnem prostoru: slogovne paradigme.” Diss. University of Ljubljana 2002.

 • Zlatnar Moe Marija. “Hamlet in Slovenia: From Myth to Theatre.” Multicultural Shakespeare 9.24 (2012): 14-25.

 • Zlatnar Moe Marija. “Stylistic Shifts in Translation of Fiction into Slovene: Is Literary Fiction Translated Differently from Popular Fiction?” Contrastive Analysis in Discourse Studies and Translation. Eds. Mojca Schlamberger Brezar David Limon and Ada Gruntar Jermol. Ljubljana: Znanstvena založba FF 2015. 338-359.

 • Župančič Oton. Zbrano delo. Sedma knjiga. Leposlovna proza/članki o upodabljajoči umetnosti/slovstvene ocene članki in govori/neobjavljeni spisi. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1978.

Search
Journal information
Impact Factor

CiteScore 2018: 0.08

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.1

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 298 154 10
PDF Downloads 135 85 3