Effectiveness of Using the Method of Artificial Intelligence in Maintenance of Ict Systems

Tomasz Gościniak 1  and Krzysztof Wodarski 2
 • 1
 • 2 Silesian University of Technology,

Abstract

Reliability of production systems in enterprises is increasingly dependent on the availability of ICT systems that supervise them. The research presented in this paper focuses on the improvement of the availability of ICT systems by identifying possibilities of further automation of their maintenance processes. After preliminary research, it has been concluded that the possibility of further automation by using artificial intelligence methods to support decision making regarding the improvement of ICT systems is worth considering. The main aim of the paper was to carry out research into the possibilities of using and implementing artificial intelligence to support decision making regarding the improvement of ICT systems.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Białko M., Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych, Politechnika Koszalińska, Wydawnictwo Uczelniane, Koszalin 2015.

 • [3] Gościniak T., Analiza sygnałów z procesu zarządzania incydentami w systemach ICT i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji z użyciem metod sztucznej inteligencji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, vol. 78, Gliwice. 2015.

 • [4] Gościniak, T., Zarządzanie procesami naprawczymi w systemach informatycznych operatorów telekomunikacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, vol. 70, Gliwice. 2014.

 • [5] Information Technology Infrastructure Library, 2017, ITIL jest najpopularniejszą metodologią zarządzania usługami ICT w przedsiębiorstwie, https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil. 2017.

 • [6] ITIL Continual Service Improvement, OGC, TSO (The Stationery Office), London. 2007.

 • [7] ITIL Glossary and Abbreviations, 2011, English Version, Axelos, https://www.axelos.com/Corporate/media/Files/Glossaries/ITIL_2011_Glossary_GB-v1-0.pdf.

 • [8] ITIL Service Operations, OGC, London, TSO (The Stationery Office), 2007. pp. 35-103.

 • [9] K. Michalik, Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 2014.

 • [10] Łęski J., Systemy neuronowo-rozmyte, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008.

 • [11] Lewandowski J., Skołud B., Plinta D., Organizacja systemów produkcyjnych, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

 • [12] Markowska-Kaczmar U., Kwaśnicka H., Sieci neuronowe w zastosowaniach, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 2005.

 • [13] Nawrocki T., Jonek-Kowalska I., Fuzzy approach to corporate potential innovativeness assessment, W: International Conference on Management – Trends of management in the contemporary society, Brno, June 9th-10th 2016. Peer-reviewed conference proceedings. Ed. by Sylvie Formankova. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2016, pp. 321-324.

 • [14] Osowski S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.

 • [15] Śliwczyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk, Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2013.

 • [16] Zuppo, C.M., Defining ICT in boundaryless world: the development of a working hierarchy, Marion Technical College (MTC), International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol. 4, No. 3, 2012.

 • [17] Żurada J., Barski M., Jędruch W., Sztuczne sieci neuronowe: podstawy teorii i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 1996.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search