The Design Technique of Melting Units for Production of Synthetic Fibrous Materials by Vertical Blowing Method

Vladislav Sviatskii 1 , Pavol Bozek 2 , Mikhail Sokolov 3 , and Zygmunt Łukaszczyk 4
 • 1 Votkinsk Branch of Kalashnikov Izhevsk State Technical University,
 • 2 Slovak University of Technology,
 • 3 Tambov State Technical University,
 • 4 Silesian University of Technology,

Abstract

This paper presents the technology of production of synthetic fibrous materials from PET-row by vertical blowing method. The formation of fibers from the melt of thermoplastics by vertical blowing method is accompanied by complex and specific phenomena, so creation of new progressive technologies, high-performance machines and units for producing such materials is impossible without process modeling, which can significantly reduce the number of natural tests, cost and development time and choose optimal operating modes. The motion of the molten material in the melting unit of the hydrostatic type is determined from the Poiseuille formula. Also in the article proved that the greatest impact on process productivity is made by the melting unit, exactly by outlet radius and the pressure change of compressed air, acting on the molten material surface. The increase in the height of the molten material column in the main cylindrical chamber of melting unit also leads to increase of process productivity.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] B.A. Sentyakov, K.P. Shirobokov and V.M. Svyatskiy. „Voloknistyy sorbent dla sbora nefti na osnove polietilentereftalata”. Predotvrashcheniye avariy zdaniy i sooruzheniy: Sbornik naucznych trudov, issue 9, pp. 631-634, 2010.

 • [2] V.M. Svyatskiy. Eksperimental’noye issledovaniye sorbtsionnoy sposobnosti polietilentereftalatnogo volokna pri sbore nefti s poverkhnosti vody / V.M. Svyatskiy, M.A. Svyatskiy, B.A. Sentyakov, K.A. Fonareva/Ekologi promyshlennogo proizvodstva: Mezhotr. nauch.-prakt. zhurnal FGUP «VIMI» - Moskva: 2013, Vyp. 3. pp. 53-57.

 • [3] V.M. Sviatskiy, B.A. Sentyakov and M.A. Sviatskiy. „Simulation of air flow rate at point of contact with a stream of melted polymeric material”. Acta Tecnologia, vol. 2, no. 3, pp. 1-4, 2016.

 • [4] V.M. Svyatskiy. Strukturnaya schema protsessa proizvodstva izdeliy iz voloknistykh materialov na osnove vtorichnogo sinteticheskogo syr’ya / V.M. Svyatskiy, B.A. Sentyakov // Avtomatizatsiya. Sovremennyye tekhnologii - Moskva: 2015, - №11. pp. 3-7.

 • [5] V.M. Svyatskiy. „Perspektivy proizvodstva teploizolyatsionnykh materialov na osnove polietilentereftalata” in Aktual’nyye voprosy sovremennoy techniki i technologii: Sbornik dokladov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, vol. 1. A.V. Gorbenko and S.V. Dovzhenko. Lipetsk: Izdatel’skiy tsentr «De-fakto», 2010, pp. 148-150.

 • [6] V.M. Svyatskiy, B.A. Sentyakov, M.A. Svyatskiy, K.B. Sentyakov and S.A. Garayev. „Modelirovaniye protcessa formoobrazovaniya kholstov iz voloknistykh materialov”. Vestnik IzhGTU, no. 2, pp. 17-20, 2015.

 • [7] S.P. Papkov. Teoreticheskiye osnovy proizvodstva khimicheskikh volokon. Moscow: Khimiya, 1990.

 • [8] P.YU. Apel’ and S.N. Dmitriyev. “Optimizatsiya formy por trekovykh membran. Kriticheskiye tekhnologii”. Membrany, vol. 23, no. 3, pp. 32-37, 2004.

 • [9] G.M. Gusinskiy, Ye.B. Kremer, M.I. Kremer and B.V. Mchedlishvili. “Opredeleniye razmerov mikropor yadernykh mikrofil’trov s malym diametrom”. Inzhenerno- fizicheskiy zhurnal, vol. 37, 1979.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search