Cost of Mining Coal as an Element of Multi-Criteria Assessment Using the Development Measure – A Case Study

Open access

Abstract

The paper presents the possibilities of applying one of the multi-criteria assessment methods (the development measure method) in the processes of multi-variant design of technical and organizational solutions on the example of selecting equipment for a newly designed mine working in a hard coal mine. Using the case study, the authors proposed an alternative solution for decision-making problems in mining companies in relation to solutions based solely on unit costs of coal mining. The case study is preceded by the presentation of general principles regarding cost accounting in mining companies as well as the use of multi-criteria assessments.

[1] W. Blaschke. “Prospects of coal in the world and Polish economy – a chance of Polish coal in the European Union”, Polityka Energetyczna – Energy Policy, vol. 8 (Zeszyt specjalny), pp. 13-34, 2005.

[2] T. Borys. „Metody normowania cech statystycznych badaniach porównawczych”, Przegląd Statystyczny”, vol. 25 no. 2, pp. 227-239. 1978.

[3] L. Gawlik. “Costs connected with current production of coal according to regulations of the European Union and the costs of sold coal according to applied in Poland statistics of coal mining”, Polityka Energetyczna, Zeszyt specjalny, vol. 7, Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, pp. 409-420, 2004.

[4] L. Gawlik. „Koszty produkcji węgla w procesach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 22 no. 1 (Zeszyt specjalny), pp. 35-49, 2006.

[5] T. Grabiński. „Wielowariantowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych”, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, vol. 61. Kraków, 1984.

[6] International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), http://www.ifrs.org/issued-standards/

[7] Jonek-Kowalska, M. Turek., „Koszty stałe i zmienne a efektywność produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie no. 97 Nr kol. 1964, pp. 153-167, 2016.

[8] R. Magda. „Ocena wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny”, Przegląd Górniczy, no 9, pp. 110-113, 2013.

[9] E.W. Maruszewska, M. Strojek-Filus, Z. Drábková. “Information about cost of goods produced and its usefulness for production engineers – a case of SME”, Management Systems in Production Engineering, Vol. 25, Iss. 4, pp 267-272, 2017. DOI 10.1515/mspe-2017-0039.

[10] S. Mynarski (red.). „Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny”, PWN. Warszawa, 1992.

[11] E. Nowak. „Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój rachunku kosztów”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 389, pp. 275-286, 2015 DOI: 10.15611/pn.2015.389.25

[12] W. Naworyta. „Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku – Variability analysis of lignite deposit parameters for output quality control”, Gospodarka surowcami mineralnymi, vol. 24, no. 2/4, pp. 97-110, 2008.

[13] J. Pociecha. Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa, 1996.

[14] H. Przybyła, A. Chmiela. Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w wyrobiskach ścianowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Skrypt 2063. Gliwice, 1997.

[15] H. Przybyła., Z. Korban. „Zastosowanie metod oceny wielokryterialnej w procesach wielowariantowego projektowania rozwiązań techniczno-organizacyjnych w zakładach górniczych” W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 16. seminare, Dolni Lomna, 4.6-6.6.2007. Vysoka Skola Banska – Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava: VSB-Technicka Univerzita Ostrava, 2007, pp. 243-247.

[16] H. Przybyła, Z. Korban Z. „Wielokryterialna ocena rozwiązań T-T-O wzbogacona o analizę wrażliwości” Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa vol. 48 no 12, pp. 30-33, 2010.

[17] S. Shafiee, E. Topal, “New approach for estimating total mining costs in surface coal mines”, Mining Technology, vol. 121 no. 3, pp. 109-116, 2012. DOI: 10.1179/1743286312Y.0000000011.

[18] Ch. Shi, L. Guo, Y. Mei. “Analysis on Coal Price Forming Mechanism in China and Its Effect Factors”, Management & Engineering, vol. 18, pp. 29.33, 2015. DOI:10.5503/J.ME.2015.18.006.

[19] Sulik-Górecka, M. Strojek-Filus, E. Maruszewska. „IFRS valuation models vs. business entities’ practice – a case of Polish publicly traded enterprises”, European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. Part II, June 26-27, 2017 Brno, Czech Republic, ed. J. Nesleha, T. Plihal, K. Urbanovsky, pp. 356-364, 2017.

[20] The Accounting Act as of 29th September 1994, the Journal of Laws No. 121, item 59; consolidated text dated 2016, the Journal of Laws, item 1047.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 104 104 11
PDF Downloads 77 77 6