Breakdown Cause and Effect Analysis. Case Study

Open access

Abstract

Every company must ensure that the production process proceeds without interferences. Within this article, the author uses the term “interferences” in reference to unplanned stoppages caused by breakdowns. Unfortunately, usually due to machine operators’ mistakes, machines break, which causes stoppages thus generating additional costs for the company. This article shows a cause and effect analysis of a breakdown in a production process. The FMEA as well as quality management tools: the Ishikawa diagram and Pareto chart were used for the analysis. Correction measures were presented which allowed for a significant reduction in the number of stoppages caused by breakdowns.

[1] J. Dahlgaard, K. Kristesen and G. Kanji, Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

[2] S. Wawak, Zarządzanie jakością - Teoria i praktyka. Gliwice: Helion, 2002.

[3] I. Durilk, Inżynieria zarządzania Cz. II - strategie wytwarzania. Gdańsk: Wydawnictwo Placet, 2005.

[4] Ż. Gwóźdź, „Wpływ awarii na dany proces produkcyjny”, Eng. thesis, Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology, Zabrze, 2017.

[5] Zamet Industry S.A. website. (2017, Feb. 22). Zamet Industry [Online]. Available: http://www.zametindustry.com.pl

[6] M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2004.

[7] B. Szczęśniak, M. Zasadzień and Ł. Wapienik, „Zastosowanie analizy Pareto oraz diagramu Ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, vol. 63a, pp. 125-147, 2012.

[8] H. Gołaś and A. Mazur, Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.

[9] K. Midor, „Innovations in the field of enterprise quality management as an element of sustainable development implementation” 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Albena 2014, Vol. 3, pp. 215-223

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 409 351 25
PDF Downloads 401 386 17