The Evaluation of a Risk Degree for the Process of a Brown Coal Spontaneous Ignition on Dumps with Using of Modern Numeric Methods

Open access

Abstract

The article is a summary of information about evaluation of a risk degree for a brown coal spontaneous ignition which is realized on the base of a database analysis of information about the development of stative quantities and desorbated gases in the stored bodies of the brown coal. The data were gained from the long term complex measurements which were realized at chosen companies during the coal mining in the previous parts of the project. In the last part of the project, we examined results of temperature models from thermographs with results of gasses and coal samples from the mines. Then, the influence of atmospheric conditions (insolation, water downfall, changes of barometric pressure etc.), the influence of coal mass degradation, the influence of physical and chemical factors, and the influence of other defective factors on the process of the coal spontaneous ignition. The gasmetry was assess with gas in-situ samples and laboratory gas models of indicative gasses for the spontaneous ignition, which were taken from the method of the thermic oxidation with the aim of the correlation finding for an epicentre of temperature within the spontaneous ignition.

[1] B. Taraba, V. Voráček and V. Král, “Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR - část I: Nový způsob hodnocení Rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech”, Uhlí, rudy, geologický průzkum, vol. 13, no. 11, pp. 34-37, 2006.

[2] B. Taraba, Z. Pavelek, J. Janek, V. Voráček and V. Král, “Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech okr - část II: Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů”, Uhlí, rudy, geologický průzkum, vol. 13, no. 12, pp. 28-31, 2006.

[3] B. Taraba, Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2003.

[4] V. Moni and B. Taraba, “Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědých uhlí”, Zpravodaj HU, no. 2, pp. 17-24, 2013.

[5] X.D. Chen and J.B. Stott, “The effect of moisture content on the oxidation rate of coal during nearequilibrium drying and wetting at 50°C”, Fuel, vol. 72, no. 6, pp. 787-792, 1993.

[6] V. Dobal, I. Sýkorová, F. Valeška and B. Hemelíková, “Metody stanovení aktivity hnědých uhlí ke kyslíku”, research report, ÚGG ČSAV, Czech Republic, Prague, 1983.

[7] F. Akgun and A. Arisoy, “Effect of particle size on the spontaneous heating of a coal stockpile”, Combustion and Flame, vol. 99, no. 1, pp. 137-146, 1994.

[8] Z. Michalec, V. Michalcová and B. Taraba, “Modelování vlivu parametrů uhelné skládky na dynamiku samovzněcovacího procesu”, Zpravodaj HU, no. 1, pp. 3-10, 2013.

[9] V. Moni, “Vyhodnocení komplexních dlouhodobých měření na hnědouhelných skládkách”, Zpravodaj HU, no. 2, pp. 27-35, 2014.

[10] B. Taraba, Z. Michalec, V. Michalcová, T. Blejchař, M. Bojko and M. Kozubková, “CFD simulations of the effect of wind on the spontaneous heating of coal stockpiles”, Fuel, vol. 118, pp. 107-112, 2014.

[11] B. Taraba, R. Peter and V. Slovák, “Calorimetric investigation of chemical additives affecting oxidation of coal at low temperatures”, Fuel Processing Technology, vol. 92, no. 3, pp. 712-715, 2011.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 218 160 8
PDF Downloads 111 97 4