Global Perspective for Protecting Intellectual Property – Patenting in USA and Poland

Open access

Abstract

Paper addresses the different methods for protecting intellectual property in modern knowledge-based economies. The focus of the paper is a comparison between the procedures for applying for patents in Poland and the United States. The comparison has been made from the perspective of the cost of obtaining and maintaining a patent in Poland, the United States and some other countries. The comparison has also been made from the perspective of the procedures for applying for a patent in different countries based on the Patent Cooperation Treaty. The paper also includes a comparison of the time needed for processing the patent application. Low cost provisional twelve-month patent pending protection available in the United States is also being discussed. The paper also provides some guidance and recommendations for conducting a patent search in order to validate the originality of the invention.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Amendment to the United States Constitution. Internet: https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27 [Jan. 19 2017].

 • [2] G. Bush. Poland Business and Economic Relations Treaty: Poland Concerning Business and Economic Relations. Message From the President of the United States. Signed 03/21/1990. Amended 05/01/2004. Washington D.C.: United States Government Printing Office 1990 pp. 1-22.

 • [3] Dziennik Ustaw: Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo własności przemysłowej z 2003 nr 119 poz 1117 ze zmianami z dnia . pp. 1-49 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjS0Lq6quPYAhXBalAKHT6iDtMQFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fpatenty.bg.agh.edu.pl%2Fgraf%2Fprawo2003_119_1117.pdf&usg=AOvVaw1bdKN4JK_0QRKRzKp2g0Hn [Jan. 19. 2018].

 • [4] European Patent Office. Forms and fees for patent application. Internet: www.epo.org/applying/formsfees/fees.html [Nov. 30 2017].

 • [5] A. Pawłowski. Zgłoszenia patentowe PCT. Internet: www.eupatent.pl/blog/2013/06/05/zgloszeniapatentowe- pct Jun. 5 2013 [Nov. 30 2017].

 • [6] Polish Patent Office and World Intellectual Property Organization. “Czerpiąc z przeszłości kreuj przyszłość. Wynalazki i patenty”. Internet: www.uprp.pl/_gAllery/58/36/58360/czerpiac_z_przeszlosci_2012.pdf [Dec. 24 2017].

 • [7] Polish Patent Office. National procedure is initiated the application (administration) of the applicant addressed the Patent Office for protection reported to he solution (eg. An invention or a utility model). Internet: www.uprp.pl/procedura-krajowa/Lead052417084indexpltext/ [Dec. 24 2017].

 • [8] R.A. Posner. “Why There are Too Many Patents in America”. Internet: www.theatlantic.com/business/archive/2012/07/why-there-are-too-many-patents-inamerica/259725/ Jul. 12 2012 [Dec. 24 2017].

 • [9] Procedury patentowe. Internetowe centrum przedsiębiorczości akademickiej Wrocław 2010. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr3NHBqePYAhVRKVAKHR6tDq8QFggrMAA&url=http%3A%2F%2Ficpa.pl%2Fsites%2Ficpa.pl%2Ffiles%2Fprocedurypatentowe.pdf&usg=AOvVaw3RlsZpxIkz8AXlPZmTgZ18 [Jan. 19. 2018].

 • [10] Raport o stanie patentowania w Polsce - patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców. Cirdo Taxend Warszawa 2015.

 • [11] A. Śnieżko. Jak chronić wynalazki w Polsce w Europie i na świecie: Podstawowe pojęcia i procedury. Internet: wtspatent.pl/wp-content/uploads/2014/05/pl.1.pdf [Nov. 30 2017].

 • [12] The Constitutio of The United States: A Transcription. Internet: https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript [Jan. 19 2017].

 • [13] A. Turczak. „Problemy ochrony patentowej w Polsce”. Equilibrium no. 1 pp. 203-216 2010.

 • [14] United States Patent and Trademark Office. General Information Concerning Patents. USA Department of Commerce 2014.

 • [15] United States Patent and Trademark Office. Fees and payment. Internet: www.uspto.gov/learning-andresources/fees-and-payments Jan. 16 2018 [Nov. 30 2017].

 • [16] United Stated Patent and Trademark Office. Patent process overview. Internet: www.uspto.gov/patentsgetting- started/patent-process-overview Jun. 9 2017 [Dec. 29 2017].

 • [17] United States Patent and Trademark Office. Process for Obtaining a Utility Patent. Internet: www.uspto.gov/patents-getting-started/patentbasics/types-patent-applications/utility-patent/process-obtaining Nov. 18 2015 [Dec. 29 2017].

 • [18] United States Patent and Trademark Office. Support Centers. Internet: www.uspto.gov/learning-andresources/support-centers Nov. 17 2014 [Nov. 30 2017].

 • [19] R. Wolniak. “Innovation in the context of economic situation in the EU countries”. Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie no. 24 pp. 141-147 2010.

 • [20] R. Wolniak. „Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle” in Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. R. Knosala Ed. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją 2013 pp. 524-534.

 • [21] R. Wolniak. “Relationship between selected lean management tools and innovations”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie no. 75 pp. 157-266 2014.

 • [22] R. Wolniak. “The role of QFD method in creating innovation”. Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji vol. 15 no. 3 pp. 127-134 2016.

 • [23] R. Wolniak and B. Skotnicka-Zasadzień. “The use of value stream mapping to introduction of organizational innovation in industry”. Metalurgija vol. 53 no. 4 pp. 709-712 2014.

 • [24] R. Wolniak and M.E. Grebski. “Innovativeness and creativity as factors in workforce development - perspective of psychology”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie in print.

 • [25] R. Wolniak and M.E. Grebski. “Innovativeness and creativity as nature and nurture”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie in print.

 • [26] R. Wolniak and M.E. Grebski. “Innovativeness and creativity of the workforce as factors stimulating economic growth in modern economies”. Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej s. Organizacja i Zarządzanie in print.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 311 124 1
PDF Downloads 176 67 0