Diagnostics of Breakdown of Cutting Tools of Axial Cutting Head of the П110-04 Type Heading Machine

Dr. О. Е. Shabaev 1 , PhD I. I. Bridun 1 , and PhD О. К. Moroz 2
  • 1 Eng, Prof. Donetsk National Technical University Artyom Street 58, 83001 Donetsk, Ukraine
  • 2 Eng, Prof. Donetsk National Technical University Artyom Street 58, 83001 Donetsk, Urkaine

Abstract

The operation of a heading machine with an out-of-work cutting tool can cause essential reduction of the machine element resource. The diagnostics of the cutting tool breakdown on the longitudinal axial cutting head in the real - time mode can be implemented on the basis of the spectral decomposition of the current of the cutting engine of the cutting unit. The ratio of the coefficients of the spectral decomposition corresponding to the cutting head rotation frequency and its threefold value can be the parameter under the diagnosis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] W. Biały, „Volba dobývacích kombajnů na základě výzkumů rozpojitelnosti uhlí”, Habilitation Thesis, Faculty of Mechanical Engineering, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2009.

  • [2] W. Biały, Zasoby węgla kamiennego. Urabialność pokładów węglowych. Gliwice: Wydawnictwo P.A. NOVA S.A., 2014.

  • [3] W. Biały, „Determination of workloads in cutting head of longwall tumble heading machine”, Management Systems in Production Engineering, vol. 21, no. 1, 2016, pp. 45-54. DOI 10.12914/MSPE-08-01-2016.

  • [4] P.D. Kriestowozdiżenskij, „Powyższenie procznosti tangencjalnych poworotnych rezcow gornych oczist- nych kombajnow”, Ph.D. dissertation, Donetsk National Technical University, 2011.

  • [5] О.Е. Shabaev, N.I. Stadnik, N.V. Khitsenko, I.I. Bridun and А.В. Kowalenko, „Diagnostirowanie otkazow riezcow prohodczieskowo kombajna”, Wiesti donieckowo girniczowo instituta, vol. 33, no. 2, 2013, pp. 240-250.

  • [6] О.Е. Shabaev, N.V. Khitsenko, I.I. Bridun and О.K. Moroz, „Assessment of influence of cutting tool breakage on drive life time of cutting unit of heading machine”, Management Systems in Production Engineering, vol. 13, no. 1, 2014, pp. 33-36.

  • [7] О.Е. Shabaev, N.V. Khitsenko and I.I. Bridun, „Matematiczeskaja model procesa razruszenia zaboja prochoczesikm kombajnom s uczetom otkazow rabocziewo instrumenta”, Naukowi praci Donieckij Nacionalnyj Techniczeskij Instytut, seria Girnicznoelekromechaniczna, vol. 26, no. 2, 2013, pp. 287-304.

  • [8] Razcziety i ispitania na procznost. Metody schiematyzacji słuczajnych procesow nagruzenia elementow maszin i konstrukcji i staticzieskowo predstawlenia rezultatow, GOST 25.101-83, Izdatielstwo standartow, 1983.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search