The Application for a Prediction of the Coal Spontaneous Ignition – Predisam

Vlastimil Moni 1 , Petr Klouda 1 , Jan Blata 2  and František Helebrant 2
 • 1 Brown Coal Research Institute j. s. c., Most tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, Czechia
 • 2 VŠB- Technical University of Ostrava 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czechia

Abstract

The article follows the research of the project number TA01020351 called “The research of possibilities when predicting steam origin and consequent spontaneous ignition of brown coal fuels” which was researched with the support of the Technological Agency in the Czech Republic in 2011-2014 in the connection with a realized technical research. Therefore, it gives a summary information about the evaluation of the risk degree for the origin of spontaneous ignitions of the brown coal. The presented way of evaluation is based on a numeric expression of a value for MHU criteria - the point load of particular indicators is added together with other results gained from this research project. Then, more information is taken from companies running the dumps of brown coal products - both for suppliers (mining companies) and big consumers (power engineering). The complex knowledge about prediction of the origin of the spontaneous ignition enables to make an early response to eliminate a threat of mining fire in open pit mines or on the dumps of coal products. Consequently, it reduces the risk of fire and breakdowns of transportation means DPD, heavy machines and preparation plants. The working injuries are reduced as well - burns by coal in fire or inhalation of gas products from imperfect combustion.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] B. Taraba, V. Voráček and V. Král. „Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR - část I: Nový způsob hodnocení Rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech“, Uhlí, rudy, geologický průzkum, vol. 13, no. 11, 2006, pp. 34-37.

 • [2] B. Taraba, Z. Pavelek, J. Janek, V. Voráček and V. Král. „Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech okr - část II: Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů“, Uhlí, rudy, geologický průzkum, vol. 13, no. 12, 2006, pp. 28-31.

 • [3] B. Taraba. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty, Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.

 • [4] V. Moni and B. Taraba. „Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědých uhlí“, Zpravodaj HU, no. 2, 2013, pp. 17-24.

 • [5] V. Dobal, I. Sýkorová, F. Valeška and B. Hemelíková. Metody stanovení aktivity hnědých uhlí ke kyslíku, Výzkumná zpráva ÚGG ČSAV, Praha, 1983.

 • [6] F. Akgün and A. Arisoy. „Effect of particle size on the spontaneous heating of a coal stockpile“, Combustion and Flame, vol. 99, no. 1, 1994, pp. 137-146.

 • [7] Z. Michalec, V. Michalcová and B. Taraba. „Modelování vlivu parametrů uhelné skládky na dynamiku samovzněcovacího procesu“, Zpravodaj HU, no. 1, 2013, pp. 3-10.

 • [8] F. Akgün and R.H. Essenhigh. “Self-ignition characteristics of coal stockpiles: theoretical prediction from twodimensional unsteady-state model”, Fuel, vol. 80, no. 3, 2001, pp. 409-415.

 • [9] V. Moni. „Vyhodnocení komplexních dlouhodobých měření na hnědouhelných skládkách“, Zpravodaj HU, no. 2, 2014, pp. 27-35.

 • [10] F. Helebrant, V. Moni, M. Hudeczek and P. Urban. Technická diagnostika a spolehlivost - V. Termografie, 1st ed., Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008.

 • [11] B. Taraba. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty, Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.

 • [12] B. Taraba. „Reversible and irreversible interaction of oxygen with coal using pulse flow calorimetry“, Fuel, vol. 69, no. 9, 1990, pp. 1191-1199.

 • [13] V. Moni. „Problematiky zvyšování bezpečnosti při provozování hnědouhelných skládek“, in 32. Mezinárodní vědecká konference DIAGO 2013, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 2013, pp. 31-32.

 • [14] B. Taraba, V. Moni and R. Zíma. „Calorimetric study of basic parameters affecting oxidation of brown coal”, in Proc. 13th SGEM GeoConference on Science and Technologies In Geology, Exploration and Mining, Albena, Bulgaria, pp. 273-280.

 • [15] V. Moni and B. Taraba. „Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědého uhlí“, Zpravodaj Hnědé uhli, no. 2, 2013, pp. 17-24.

 • [16] V. Moni. „Dlouhodobá komplexní měření na hnědouhelné skládce“, Zpravodaj Hnědé uhlí, no. 3, 2013, pp. 10-15.

 • [17] V. Moni and P. Klouda. „Complex long time measurements carried out on lignite heap on Sokolovské uhelné a. s.“, Management Systems in Production Engineering, vol. 10, no. 2, 2013, pp. 27-31.

 • [18] V. Moni et al. Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv (Rešeršní studie dosavadních poznatků a zkušeností), Most: VUHU, 2011.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search