Prediction Power Propulsion of the Ship at the Stage of Preliminary Design. Part I: Forecasting Method for Power Propulsion of Ship at the Stage of Preliminary Design

Tadeusz Szelangiewicz 1  and Katarzyna Żelazny 2
 • 1 Dr. Hab. Inż. Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, Poland
 • 2 Hab. inż. Prof. AM. Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, Poland

Abstract

During the design of the ship the most important decisions are made at the stage of preliminary design. One of the most important design parameters assumed by the shipowner is its service speed in real weather conditions occurring in the shipping line. For this speed, at the stage of preliminary design, when are known only to the basic geometric parameters of the ship and its motor power should be determined. In practice, design, power propulsion is determined with a very approximate formulas but for the speed in calm water. Only after the project contract and the signing of the contract are carried out by means of resistance and self-propulsion of model test. The article presents the concept of the method for determining the power propulsion for the assumed service speed, which depends only on the basic geometric parameters of the ship’s hull.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] T. Abramowski, Elementy multidyscyplinarnej optymalizacji wskaźników techniczno-ekonomicznych we wstępnym projektowaniu współbieżnym statków transportowych, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011.

 • [2] W. Chądzyński, „Elementy współczesnej metodyki projektowania obiektów pływających”, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich, no. 563, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001.

 • [3] Consideration of the energy efficiency design index for new ships, GHG-WG 2/2/7, 2009.

 • [4] J. Dudziak, „Teoria okrętu”, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988.

 • [5] G. Gabrielli and T.V. Karman, “What Price Speed”, Mechanical Engineering, vol. 10, no. 72, 1950, pp. 775 -781.

 • [6] S. Harries, C. Abt, J. Heimann and K. Hochkirch, “Advanced Design of Container Carriers for Improved Transport Efficiency”, RINA Conf. Design & Operation of Container Ships, London, United Kingdom, 2006, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Karsten_Hochkirch/publication

 • [7] Interim Guidelines on the Method of Calculation of the Energy Efficiency Design Index for New Ship’s, MEPC.1/Circ.681, 2009.

 • [8] J.P. Michalski, Podstawy teorii projektowania okrętów, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.

 • [9] M. Stopford, Maritime Economics, Taylor&Francis e- Library, 2003.

 • [10] J. Yong, R. Smith, L. Hatano and S. Hillmansen, “What Price Speed - Revisited”, Ingenia, vol. 22, 2005, pp. 46 -51.

 • [11] Y. Ozaki, J. Larkin, K. Tikka and K. Michel, “An Evaluation of the Energy Efficiency Design Index (EEDI) Baseline for Tankers, Containership and LNG Carriers”, Technical report, ABS/Herbert Engineering, February 2010, Sname/Marine Board Symposium, 2010-02-16/17.

 • [12] K. Żelazny, „Numeryczne prognozowanie średniej długoterminowej prędkości eksploatacyjnej statku transportowego”, Ph.D. dissertation, Faculty of Maritime Technology and Transport, West Pomeranian of Technology in Szczecin, Szczecin, 2005.

 • [13] K. Żelazny, Metoda wyznaczania prędkości eksploatacyjnej przydatna w projektowaniu wstępnym statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search