Rational Increasing of Energy Efficiency of Sacral Buildings

Aleksandra Repelewicz 1
 • 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Civil Engineering ul. Akademicka 3, 42-200 Częstochowa, Poland

Abstract

The paper presents the possibilities of increasing energy efficiency of sacral buildings. Churches in the Zawiercie pastoral district of the Archdiocese of Czestochowa have been used as examples of typical sacral buildings of low energy efficiency. Such structures need to be thermally insulated during their use. Certain possibilities of raising the energy efficiency of churches have been presented. The paper describes different systems: increasing of wall and roof insulation, installation of new windows, and modern heating systems. Installation of a new heating system has been considered the most effective and the easiest to be implemented one.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] G. Biernacki, M. Smyk, S. Dobosz, D. Górska, P. Musiałowska and K. Materne, “The development of the market of the production of wind energy in Poland and selected EU countries”, Management Systems in Production Engineering, vol. 21, no. 1, 2016, pp. 40-44.

 • [2] W. Dorozińska, M. Gawron, P. Stańko, N. Stępień, P. Świstak and H.Y. Ji, “The development of the market of the production of solar energy in Poland and selected EU countries in the years 2009-2014”, Management Systems in Production Engineering, vol. 21, no. 1, 2016, pp. 25-30.

 • [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.

 • [4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04. 2012, Dz.U. z 2012 r. poz. 462.

 • [5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane, Dz.U. z 2006 nr 243, poz. 1118, z późn. zm.

 • [6] A. Repelewicz, „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sakralnych”, Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, vol. 12, no. 2, 2013, pp. 87-95.

 • [7] A. Repelewicz, „Izolacyjność termiczna okien w obiektach sakralnych”, Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, vol. 14, no. 2, 2014, pp. 90-95.

 • [8] A. Repelewicz, „Energooszczędne systemy ogrzewania obiektów sakralnych”, Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, no. 4, 2007, pp. 310-316.

 • [9] Extract from the UE research program „Friendly Heating” [Online]. Available: www.drewart.com.pl

 • [10] Ogrzewanie ławkowe w kościołach i innych miejscach publicznych [Online]. Available: www.polarheat.pl

 • [11] Systemy ogrzewania [Online]. Available: www.termotechnika.com.pl

 • [12] Ogrzewanie Kościołów i Obiektów Sakralnych [Online]. Available: www.ogrzewaniekosciolow.com.pl

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search