The Official and the Unofficial in the Czechoslovak Art. Notes on Visual Art in the COURAGE Project

Abstract

The text represents the division of Czechoslovak art into the official and unofficial art. On the structure and the changing number of the members of the Union of Czechoslovak (Czech) Visual Artists it shows, that official art may indicate different meaning according to the contemporary political situation. The division of visual art into official and unofficial thus seems not to be fixed or clear.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. O nás [online]. ©2017 [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.artarchiv.cz/onas.

 • BARTLOVÁ, Milena a VYBÍRAL, Jindřich (ed.). Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha: Umprum, 2015. ISBN 978-80-87989-01-2.

 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Napriek totalite: neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia. Bratislava: Kalligram, 2011. ISBN 978-80-8101-570-0.

 • BERGMANOVÁ, Marie (ed.). Jiří Kolář: Sběratel: Veletržní palác 19. října 2001 – 3. února 2002. Praha: Gallery, 2002. ISBN 80-8601047-3.

 • BINAROVÁ, Alena. Svaz výtvarných umělců v českých zemích 1956–1972. Olomouc, 2016. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra historie. Vedoucí disertační práce Ivo Barteček.

 • BREGANTOVÁ, Polana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 5, 6/1, 2. Praha: Academia, 2005, 2007. ISBN 80-200-1390-3, 978-80-200-1487-X, 978-80-1488-8.

 • Celostátní konference delegátů ÚSČSVU. Výtvarná práce, 1956, roč. 4, č. 2, s. 1.

 • DEMARTINI, Hugo. Demartini. Praha: Gallery, 2010. ISBN 978-80-86990-28-6. DEMARTINI, Hugo. Modely. Situace 14. Jazzová sekce Svazu hudebníků, leden 1983.

 • FRANC, Martin a KNAPÍK, Jiří. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2019-2.

 • HOFFMEISTER, Adolf. Výtvarná práce, 1965, roč. 12, č. 24–26, s. 11.

 • HLAVÁČEK, Josef. Hugo Demartini. In: Demartini. Praha: Gallery, 2010, s. 13–51. ISBN 978-80-86990-28-6.

 • HYLMAR, Tomáš. Od Bloku ke Svazu. Umění, 2016, roč. 64, č. 2, s. 177–181.

 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Letter from Prague. Studio International, 1972, č. 945, s. 256–259.

 • JIROUS, Ivan M. Zpráva o třetím hudebním obrození. In: ŠEVČÍK, Jiří, MORGANOVÁ, Pavlína a DUŠKOVÁ, Dagmar (ed.). České umění 1938–1989: programy / kritické texty / dokumenty. Praha: Academia, 2001, s. 373–376. ISBN 80-200-0930-2.

 • JIROUSOVÁ, Juliana. Juliana Jirousová. O autorce [online]. ©2012–2017 [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.juliana-jirousova.cz/o-autorce/.

 • KEMP-WELCH, Klara. Antipolitics in Central European Art. London – New York: I. B. Tauris, 2014. ISBN 978-1-78076-696-6.

 • KLIMEŠOVÁ, Marie. České výtvarné umění druhé poloviny 20. století. In: BI-TRICH, Tomáš, et al. ALAN, Josef (ed.). Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 377–419. ISBN 80-7106-449-1.

 • KLÍMOVÁ, Barbora. Navzájem: umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století. Brno: FaVU VUT v Brně, 2013. ISBN 978-80-214-4793-6.

 • KRAMEROVÁ, Daniela. We Sell Dreams. Umění, 2013, roč. 61, č. 4, s. 341–355.

 • LEDVINA, Josef. České umění kolem roku 1980 z pohledu kulturní sociologie. Praha, 2010. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro dějiny umění. Vedoucí diplomové práce Vojtěch Lahoda.

 • LEDVINA, Josef. České umění kolem roku 1980. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2010, č. 9, s. 30–65.

 • MERVART, Jan. Kultura v karanténě: umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-303-7.

 • MICHLOVSKÁ, Nina a POTŮČKOVÁ, Alena (ed.). 50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Roudnice nad Labem: Galerie moderního umění, 2014. ISBN 978-80-87512-38-8.

 • MOKREJŠ, Antonín a HLAVÁČEK, Josef. Osobitost českého duchovního života šedesátých let. In: BREGANTOVÁ, Po-lana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia, 2007, s. 21–29. ISBN 80-200-1487-X, 80-1488-8.

 • Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců. Výtvarná práce, 1965, roč. 12, č. 25, s. 3.

 • PELC, Antonín. K práci svazu sochařů, malířů a grafiků. Výtvarná práce, 1952, roč. 1, č. 1–2, s. 3.

 • PETIŠKOVÁ, Terezie. Oficiální umění padesátých let. In: BREGANTOVÁ, Po-lana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 5. Praha: Academia, 2005, s. 341–369. ISBN 80-200-1390-3.

 • PETIŠKOVÁ, Terezie. Oficiální umění sedmdesátých a osmdesátých let. In: BREGANTOVÁ, Polana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia, 2007, s. 447–459. ISBN 80-200-1487-X.

 • PETIŠKOVÁ, Terezie. Československý socialistický realismus 1948–1958. Praha: Gallery, 2002.

 • PETIŠKOVÁ, Terezie. Socialistický realismus v Československu 1948–89. Praha: Nadační fond Eleutheria, 2008.

 • PIOTROWSKI, Piotr. Art and Democracy in Post-Communist Europe. London: Reaktion Books, 2012. ISBN 978-1-86189-895-1.

 • POSPISZYL, Tomáš. Srovnávací studie. Praha: Fra, 2005. ISBN 80-86603-27-X.

 • Před sjezdem SČSVU. Výtvarná práce, 1964, roč. 12, č. 21, s. 1–2, 11.

 • Stanovisko umělců a kulturních pracovníků. Výtvarná práce, 1971, roč. 19, č. 1, s. 1.

 • ŠETLÍK, Jiří. Léta sedmdesátá a osmdesátá. In: BREGANTOVÁ, Polana, et al. ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia, 2007, s. 368– 385. ISBN 978-80-200-1487-X.

 • ŠETLÍK, Jiří. Počátky činnosti tvůrčích skupin a jejich význam. In: Česká kultura na přelomu 50. a 60. let: kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara: Dům U kamenného zvonu 22.–23. června 1988. Praha: Gale-rie hlavního města Prahy, 1992. ISBN 80-7010-016-8

 • Výtvarná práce, 1964, roč. 12, č. 23, s. 3.

 • Z jednání Přípravného výboru Svazu českých výtvarných umělců. Výtvarné umění, 1971, roč. 19, č. 5, s. 3.

 • Zpráva o činnosti Svazu českých výtvarných umělců za léta 1977–1982. Výtvarná kultura, 1982, roč. 6, č. 5, s. 9.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search