Creating an Electronic Register of Collections of Cultural Opposition

Miroslav Michela 1 , Michaela Kůželová 2 ,  and Anna Vrtálková 3
 • 1 Filozofická fakulta, Univerzity Karlovy – Ústav českých dějin
 • 2 Filozofická fakulta, Univerzity Karlovy – Ústav českých dějin
 • 3 Filozofická fakulta, Univerzity Karlovy – Ústav českých dějin

Abstract

The call of European Commission of the Horizon 2020 programme, entitled Cultural Opposition in the Former Socialist Countries, was based on the assumption that there are a number of historical sources pointing out the great variability of independent cultural activities and movements opposed to socialist regimes in Europe. The call highlighted that the evidence of civic and political courage played an important role after 1989 and launched a competition to create a general online register of these collections. The text is dedicated to a presentation of the winning consortium called COURAGE (Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries). Representatives of the Czech part of the project team make readers familiar with planned activities and, in particular, with the activities related to the creation of an online register which gives closer information on the destiny of various collections, combine the activity of agents and thus provide a unique insight into the history of the Cultural Opposition activities through both the history and the present of selected collections.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BITRICH, Tomáš, et al. ALAN, Josef (ed.). Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-449-1.

 • BLAŽEK, Petr. Happeningem proti totalitě: Společnost za veselejší současnost v roce 1989. Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 3, s. 12–23. ISSN 1802-8241.

 • BLAŽEK, Petr. Opozice a odpor: k typologii nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu 1968–1989. In: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a HEROUTOVÁ, Andrea (ed.). II. kongres českých politologů: Praha-Suchdol, 5.– 6. 9. 2003. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2003, s. 261–270. ISBN 80-902176-3-X.

 • BOLTON, Jonathan. Světy disentu: Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2462-6.

 • COURAGE. Courage – connecting collections [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cultural-opposition.eu/.

 • COURAGE. Courage – Connecting Collections [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.facebook.com/courage-collections.en.

 • COURAGE. Courage_cs [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.facebook.com/couragecs/.

 • COURAGE. Courage – propojování sbírek [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cz.cultural-opposition.eu/.

 • COURAGE. Movie Marathon on Undergroud Cultural Scenes Organized by Czech COURAGE Team in Prague [online]. 2016 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cultural-opposition.eu/blog/2016/11/23/movie-marathon-on-underground-cultural-scenes-organized-by-czech-courage-team-in-prague/.

 • DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava: VEDA, 2010. ISBN 978-80-224-1164-6.

 • DOUBLIN CORE METADATA INITIATIVE. Doublin Core Collection Description Application Profile [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/.

 • GRUŠA, Jiří, et al. HANÁKOVÁ, Jitka (ed.). Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu: příspěvek k historii československého exilu. Praha: Československé dokumentační středisko – Národní muzeum, 2011. ISBN 978-80-904228-6-5 a 978-80-7036-302-7.

 • Hra na schovávanou. In: Neznámí hrdinové [televizní magazín]. Režie Zdeněk Všelicha. ČT, 2009. ČT2 15. 8. 2010. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/209452801390013-neznami-hrdinove-pohnute-osudy/.

 • CHADIMA, Mikoláš. Alternativa: svědectví o českém rock’n’rollu sedmdesátých let (od rekvalifikací k „nové vlně se starým obsahem”). Brno: Host, 1993. ISBN 80-85233-11-8.

 • KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA. Dokumentační centrum [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://archive.vaclavhavel-library.org/?l=cs.

 • KOLÁŘ, Pavel a PULLMANN, Michal. Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro studium totalitních re-žimů, 2017. ISBN 978-80-7422-560-4.

 • KOPEČEK, Michal a WCIŚLIK, Piotr (ed.). Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989. Budapest – New York: Central Europian University Press, 2015. ISBN 978-963-3860-85-4.

 • MACHOVEC, Martin, NAVRÁTIL, Pavel a STÁREK, František (ed.). „Hnědá kniha” o procesech s českým undergroundem. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. ISBN 978-80-87211-74-8.

 • MARK, James. The Unfinished Revolution. Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe. New Haven – London: Yale University Press, 2010. ISBN 978-0-300-16716-0

 • MAYER, Françoise. Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0151-5.

 • MICSIK, András, FELKER, Tamás a NÁSZ, Balász. Cultural Opposition in former European Socialist Countries: Building the COURAGE Registry. Ecrim News [online]. October 2017, no. 111. [cit. 6. 12. 2017]. ISSN 0926-4981. Dostupné z: https://ercim-news.ercim.eu/en111/special/cultural-opposition-in-former-european-socialist-countries-building-the-courage-registry.

 • MODERNÍ DĚJINY. Soutěž COURAGE – Nezávislá kultura a život za socialismu v Československu. Moderní dějiny [online]. PANT, 2016 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/soutez-courage-nezavisla-kulturaa-zivot-za-socialismu-v-ceskoslovensku/.

 • POSPÍŠIL, Filip a BLAŽEK, Petr. „Vraťte nám vlasy!” První máničky, vlasatci a hip-pies v komunistickém Československu. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1853-3.

 • REINER, Martin. Básník: román o Ivanu Blatném. Praha: Torst, 2014. ISBN 978-80-7215-472-2.

 • VANĚK, Miroslav, et al. Ostrůvky svobody, kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Votobia, 2002. ISBN 80-7285-016-4 a 80-7220-124-7.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search