Creating an Electronic Register of Collections of Cultural Opposition

Open access

Abstract

The call of European Commission of the Horizon 2020 programme, entitled Cultural Opposition in the Former Socialist Countries, was based on the assumption that there are a number of historical sources pointing out the great variability of independent cultural activities and movements opposed to socialist regimes in Europe. The call highlighted that the evidence of civic and political courage played an important role after 1989 and launched a competition to create a general online register of these collections. The text is dedicated to a presentation of the winning consortium called COURAGE (Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries). Representatives of the Czech part of the project team make readers familiar with planned activities and, in particular, with the activities related to the creation of an online register which gives closer information on the destiny of various collections, combine the activity of agents and thus provide a unique insight into the history of the Cultural Opposition activities through both the history and the present of selected collections.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BITRICH Tomáš et al. ALAN Josef (ed.). Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2001. ISBN 80-7106-449-1.

 • BLAŽEK Petr. Happeningem proti totalitě: Společnost za veselejší současnost v roce 1989. Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů 2014 roč. 8 č. 3 s. 12–23. ISSN 1802-8241.

 • BLAŽEK Petr. Opozice a odpor: k typologii nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu 1968–1989. In: DVOŘÁKOVÁ Vladimíra a HEROUTOVÁ Andrea (ed.). II. kongres českých politologů: Praha-Suchdol 5.– 6. 9. 2003. Praha: Česká společnost pro politické vědy 2003 s. 261–270. ISBN 80-902176-3-X.

 • BOLTON Jonathan. Světy disentu: Charta 77 Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Praha: Academia 2015. ISBN 978-80-200-2462-6.

 • COURAGE. Courage – connecting collections [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cultural-opposition.eu/.

 • COURAGE. Courage – Connecting Collections [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.facebook.com/courage-collections.en.

 • COURAGE. Courage_cs [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.facebook.com/couragecs/.

 • COURAGE. Courage – propojování sbírek [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cz.cultural-opposition.eu/.

 • COURAGE. Movie Marathon on Undergroud Cultural Scenes Organized by Czech COURAGE Team in Prague [online]. 2016 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cultural-opposition.eu/blog/2016/11/23/movie-marathon-on-underground-cultural-scenes-organized-by-czech-courage-team-in-prague/.

 • DINUŠ Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava: VEDA 2010. ISBN 978-80-224-1164-6.

 • DOUBLIN CORE METADATA INITIATIVE. Doublin Core Collection Description Application Profile [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/.

 • GRUŠA Jiří et al. HANÁKOVÁ Jitka (ed.). Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu: příspěvek k historii československého exilu. Praha: Československé dokumentační středisko – Národní muzeum 2011. ISBN 978-80-904228-6-5 a 978-80-7036-302-7.

 • Hra na schovávanou. In: Neznámí hrdinové [televizní magazín]. Režie Zdeněk Všelicha. ČT 2009. ČT2 15. 8. 2010. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/209452801390013-neznami-hrdinove-pohnute-osudy/.

 • CHADIMA Mikoláš. Alternativa: svědectví o českém rock’n’rollu sedmdesátých let (od rekvalifikací k „nové vlně se starým obsahem”). Brno: Host 1993. ISBN 80-85233-11-8.

 • KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA. Dokumentační centrum [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://archive.vaclavhavel-library.org/?l=cs.

 • KOLÁŘ Pavel a PULLMANN Michal. Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro studium totalitních re-žimů 2017. ISBN 978-80-7422-560-4.

 • KOPEČEK Michal a WCIŚLIK Piotr (ed.). Thinking Through Transition: Liberal Democracy Authoritarian Pasts and Intellectual History in East Central Europe After 1989. Budapest – New York: Central Europian University Press 2015. ISBN 978-963-3860-85-4.

 • MACHOVEC Martin NAVRÁTIL Pavel a STÁREK František (ed.). „Hnědá kniha” o procesech s českým undergroundem. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2012. ISBN 978-80-87211-74-8.

 • MARK James. The Unfinished Revolution. Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe. New Haven – London: Yale University Press 2010. ISBN 978-0-300-16716-0

 • MAYER Françoise. Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha: Argo 2009. ISBN 978-80-257-0151-5.

 • MICSIK András FELKER Tamás a NÁSZ Balász. Cultural Opposition in former European Socialist Countries: Building the COURAGE Registry. Ecrim News [online]. October 2017 no. 111. [cit. 6. 12. 2017]. ISSN 0926-4981. Dostupné z: https://ercim-news.ercim.eu/en111/special/cultural-opposition-in-former-european-socialist-countries-building-the-courage-registry.

 • MODERNÍ DĚJINY. Soutěž COURAGE – Nezávislá kultura a život za socialismu v Československu. Moderní dějiny [online]. PANT 2016 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/soutez-courage-nezavisla-kulturaa-zivot-za-socialismu-v-ceskoslovensku/.

 • POSPÍŠIL Filip a BLAŽEK Petr. „Vraťte nám vlasy!” První máničky vlasatci a hip-pies v komunistickém Československu. Praha: Academia 2010. ISBN 978-80-200-1853-3.

 • REINER Martin. Básník: román o Ivanu Blatném. Praha: Torst 2014. ISBN 978-80-7215-472-2.

 • VANĚK Miroslav et al. Ostrůvky svobody kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Votobia 2002. ISBN 80-7285-016-4 a 80-7220-124-7.

Suche
Zeitschrifteninformation
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 23 23 5
PDF Downloads 19 19 2