Museum and Educational Exhibitions in Castle-château Environment on the Example of the Phenomenon of the Reliquary of St. Maurus and the Authentically Preserved Bečov Castle

Open access

Abstract

Usually state castles and châteaux in the Czech Republic take advantage of traditional guiding services for their public presentation, together with interior monument installations and allusive exhibitions. Exceptions are those monuments the current exhibitions in which follow- up on the pre-war family museums or on the presentations of family collections. Lately, however, the museum and gallery educational presentations of historical interiors are promoted in the form of free tours even in this area1. One example of the application of this concept is represented by the large premises of the National Heritage State Castle and Château in Bečov nad Teplou. To understand the specifics of the chosen solution, however, a more comprehensive excursion is required both into the history of this monument and to the approaches applied there previously.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CINK Ondřej MARYŠKA František STAŇKOVÁ Daniela a WIZOVSKÝ Tomáš. Relikviář svatého Maura. Sokolov: Fornica 2010. ISBN 978-80-87194-12-6.

 • CINK Ondřej SOKOL Petr a WIZOVSKÝ Tomáš. Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. Zprávy památkové péče 2008 roč. 68 č. 5 s. 500-504.

 • CINK Ondřej aWIZOVSKÝ Tomáš. Bečov hrad a zámek - historie a sbírky. Libice nad Cidlinou: Gloriet 2010.

 • ČERNÁ Alena CINK Ondřej a WIZOVSKÝ Tomáš. Relikviář sv. Maura. CDrom. Loket: Národní památkový ústav územní odborné pracoviště 2010. ISBN 978-80-87104-53-8.

 • GIRSA Václav HANZL Miroslav MICHOINOVÁ Dagmar a WIZOVSKÝ Tomáš. Hrad Bečov - projekt konzervace a prezentace. V Lokti: Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Lokti ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a s GIRSA AT Praha 2009. ISBN 978-80-87104-49-1.

 • GNIRS Anton. Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad. Brünn 1932.

 • HARTMANNOVÁ Dagmar SVOBODA Milan a WIZOVSKÝ Tomáš. Festival storytellingu v České republice součást mezinárodního projektu Common Stories of Europe. SHaZ Bečov 19. dubna 2013.

 • HAVLŮJOVÁ Hana CHARVÁTOVÁ Kateřina KLAPKO Dušan VESELÁ WIZOVSKÝ Tomáš a kol. Památky nás baví: katalog výstavy k projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR. Praha: Národní památkový ústav 2014. ISBN 978-80-905631-1-7.

 • HAVLŮJOVÁ Hana a kol. Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací: metodika tvorby realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení. Praha: Národní památkový ústav 2015. ISBN 978-80-905631-9-3.

 • HYŤHA Lukáš WIZOVSKÝ Tomáš a ZIKMUND-LENDER Ladislav (eds.). Příkladná obnova hradu přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečova: katalog veřejné architektonické soutěže. Praha: Národní památkový ústav generální ředitelství 2013. ISBN 978-80-7480-006-1.

 • JAŠA Luděk a DYEDEKOVÁ Jana. Bečov: perla Slavkovského lesa. Sokolov: Fornica Graphics 2011. ISBN 978-80-87194-30-0.

 • KOLEKTIV AUTORŮ. 600 let Bečova: sborník. Bečov nad Teplou: Město Bečov nad Teplou 1999. ISBN 80-238-6091-7.

 • PÁNKOVÁ Kateřina aWIZOVSKÝ Tomáš. Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Bečově nad Teplou. Zprávy památkové péče 2011 roč. 71 č. 2 s. 85-94.

 • ROZINKOVÁ Kateřina a WIZOVSKÝ Tomáš. Příběh stolu aneb odhalené souvislosti. Panel k výstavě. Bečov nad Teplou: 2012.

 • ROZINKOVÁ Kateřina aWIZOVSKÝ Tomáš. Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov. Zprávy památkové péče 2013 roč. 73 č. 5 s. 432-437.

 • ROZINKOVÁ Kateřina a WIZOVSKÝ Tomáš. Libreto a scénář nové tematické expozice relikviáře sv. Maura SHZ Bečov. Bečov nad Teplou 2014-2016.

 • ROZINKOVÁ Kateřina. Technický scénář památkové interiérové instalace dolního zámku Bečov. Bečov nad Teplou 2016.

 • ROZINKOVÁ Kateřina WIZOVSKÝ Tomáš a kol. Libreto a scénář nové expozice relikviáře sv. Maura SHZ Bečov. Bečov nad Teplou 2014.

 • UHLÍKOVÁ Kristina. Národní kulturní komise 1947-1951 Praha 2004 str. 165.

 • WASKOVÁ Marie a WIZOVSKÝ Tomáš. Cesta k poznání zachování i využití kulturně-historického potenciálu horního hradu v Bečově nad Teplou. Zprávy památkové péče 2007 roč. 67 č. 5 s. 403-404.

 • WIZOVSKÁ Dagmar a WIZOVSKÝ Tomáš. Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Příspěvek na mezinárodní konferenci: Telč 24.-26. září 2015.

 • WIZOVSKÝ Tomáš. Příkladná obnova hradu Bečov a jeho prezentace. Příspěvek na Mezinárodném kultúrnem festivalu: LEVOČA - SPIŠSKÝ HRAD 12.-13. srpna 2016.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 124 53 1
PDF Downloads 73 32 2