Museum and Educational Exhibitions in Castle-château Environment on the Example of the Phenomenon of the Reliquary of St. Maurus and the Authentically Preserved Bečov Castle

Abstract

Usually state castles and châteaux in the Czech Republic take advantage of traditional guiding services for their public presentation, together with interior monument installations and allusive exhibitions. Exceptions are those monuments the current exhibitions in which follow- up on the pre-war family museums or on the presentations of family collections. Lately, however, the museum and gallery educational presentations of historical interiors are promoted in the form of free tours even in this area1. One example of the application of this concept is represented by the large premises of the National Heritage State Castle and Château in Bečov nad Teplou. To understand the specifics of the chosen solution, however, a more comprehensive excursion is required both into the history of this monument and to the approaches applied there previously.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CINK, Ondřej, MARYŠKA, František, STAŇKOVÁ, Daniela a WIZOVSKÝ, Tomáš. Relikviář svatého Maura. Sokolov: Fornica, 2010. ISBN 978-80-87194-12-6.

 • CINK, Ondřej, SOKOL, Petr a WIZOVSKÝ, Tomáš. Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. Zprávy památkové péče, 2008 roč. 68, č. 5, s. 500-504.

 • CINK, Ondřej aWIZOVSKÝ, Tomáš. Bečov hrad a zámek - historie a sbírky. Libice nad Cidlinou: Gloriet, 2010.

 • ČERNÁ, Alena, CINK, Ondřej a WIZOVSKÝ, Tomáš. Relikviář sv. Maura. CDrom. Loket: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. ISBN 978-80-87104-53-8.

 • GIRSA, Václav, HANZL, Miroslav, MICHOINOVÁ, Dagmar a WIZOVSKÝ, Tomáš. Hrad Bečov - projekt konzervace a prezentace. V Lokti: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a s GIRSA AT Praha, 2009. ISBN 978-80-87104-49-1.

 • GNIRS, Anton. Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad. Brünn, 1932.

 • HARTMANNOVÁ, Dagmar, SVOBODA, Milan a WIZOVSKÝ, Tomáš. Festival storytellingu v České republice, součást mezinárodního projektu Common Stories of Europe. SHaZ Bečov, 19. dubna 2013.

 • HAVLŮJOVÁ, Hana, CHARVÁTOVÁ, Kateřina, KLAPKO, Dušan, VESELÁ, WIZOVSKÝ, Tomáš a kol. Památky nás baví: katalog výstavy k projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR. Praha: Národní památkový ústav, 2014. ISBN 978-80-905631-1-7.

 • HAVLŮJOVÁ, Hana a kol. Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací: metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-905631-9-3.

 • HYŤHA, Lukáš, WIZOVSKÝ, Tomáš a ZIKMUND-LENDER, Ladislav (eds.). Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečova: katalog veřejné architektonické soutěže. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2013. ISBN 978-80-7480-006-1.

 • JAŠA, Luděk a DYEDEKOVÁ, Jana. Bečov: perla Slavkovského lesa. Sokolov: Fornica Graphics, 2011. ISBN 978-80-87194-30-0.

 • KOLEKTIV AUTORŮ. 600 let Bečova: sborník. Bečov nad Teplou: Město Bečov nad Teplou, 1999. ISBN 80-238-6091-7.

 • PÁNKOVÁ, Kateřina aWIZOVSKÝ, Tomáš. Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Bečově nad Teplou. Zprávy památkové péče, 2011, roč. 71, č. 2, s. 85-94.

 • ROZINKOVÁ, Kateřina a WIZOVSKÝ, Tomáš. Příběh stolu aneb odhalené souvislosti. Panel k výstavě. Bečov nad Teplou: 2012.

 • ROZINKOVÁ, Kateřina aWIZOVSKÝ, Tomáš. Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov. Zprávy památkové péče, 2013, roč. 73, č. 5, s. 432-437.

 • ROZINKOVÁ, Kateřina a WIZOVSKÝ, Tomáš. Libreto a scénář nové tematické expozice relikviáře sv. Maura, SHZ Bečov. Bečov nad Teplou, 2014-2016.

 • ROZINKOVÁ, Kateřina. Technický scénář památkové interiérové instalace dolního zámku Bečov. Bečov nad Teplou, 2016.

 • ROZINKOVÁ, Kateřina, WIZOVSKÝ, Tomáš a kol. Libreto a scénář nové expozice relikviáře sv. Maura, SHZ Bečov. Bečov nad Teplou, 2014.

 • UHLÍKOVÁ, Kristina. Národní kulturní komise 1947-1951, Praha 2004, str. 165.

 • WASKOVÁ, Marie a WIZOVSKÝ, Tomáš. Cesta k poznání, zachování i využití kulturně-historického potenciálu horního hradu v Bečově nad Teplou. Zprávy památkové péče, 2007, roč. 67, č. 5, s. 403-404.

 • WIZOVSKÁ, Dagmar a WIZOVSKÝ, Tomáš. Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Příspěvek na mezinárodní konferenci: Telč 24.-26. září 2015.

 • WIZOVSKÝ, Tomáš. Příkladná obnova hradu Bečov a jeho prezentace. Příspěvek na Mezinárodném kultúrnem festivalu: LEVOČA - SPIŠSKÝ HRAD, 12.-13. srpna 2016.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search