Restoration of a Chasuble Fragment from the Half of the 17th Century: New Methods for Spot Cleaning of Historic Textiles

Abstract

The National Museum collections include a liturgical vestment in form of a fragment of a chasuble dating back to the mid-17th century. The fragment is a very interesting example of rustic embroidery. As the textile was in poor condition it needed to be restored, a process which included cleaning and stitching repairs. The state of the material meant that the chasuble could not be washed, but the nature of the stains enabled local cleaning methods to be used. This involved wet cleaning with amedical aspirator and water absorption cleaning using agar in the form of a solid gel. Finally, a suitable adjustment form was created for longtermstorage and for study or exhibition.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BRAAS, Fran. New and current materials and approaches for localized cleaning in textile conservation by Elizabeth Shaeffer (co-authored by Joy Gardiner). In: www.conservators-converse.org [online]. June 6, 2013 [cit. 30. 7. 2015]. Dostupný z: http://www.conservatorsconverse.org/2013/06/41st-annualmeeting-textile-session-may-30-newand-current-materials-and-approaches-for-localized-cleaning-in-textile-conservation-by-elizabeth-shaeffer-co-authored-by-j/.

 • CONNOLY, Danielle. The Use of Agarose Gel in Textile Cleaning. In: Learning Curve: Education, Experience, Reflection. Forum of the ICON Textile Group, Birbeck College, London, 13. April 2015, s. 91.

 • ĎUROVIČ, Michal a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2002, s. 536. ISBN 80-7185-383-6.

 • HAWKES, Richard. Gel Media in Aqueous Cleaning Methods on Paper’: a lecture by Professor Richard Wolbers, University of Delaware, presented at the Wellcome Institute, London, June 19th 2013. In: www.thebookandpapergathering.org[online]. November 8, 2013 [cit. 30. 7. 2015]. Dostupný z: http://thebookandpapergathering.org/2013/11/08/gel-media-in-aqueous-cleaningmethods-on-paper-a-lecture-byprofessor-richard-wolbers-universityof-delaware-presented-at-thewellcome-institute-london-june-19th-2013/.

 • HOFENK de GRAAFF, Judith H.. The colourful past: Origins, chemistry and identification of natural dyestuffs. London: Archetype Publications Ltd, 2004, s. 416. ISBN: 1873132131.

 • LENNARD, Frances a EWER, Patricia. Textile Conservation. Advances in Practice. Butterworth-Heinemann, 2010. ISBN 9780750667906.

 • MARTINEK, Radek. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. Archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 352. ISBN 9788024421346.

 • PAVITT, Rebecca. Cleaning of Painted Surfaces - Wolbers Strikes Again! - A Work - shop Review by Rebeca Pavitt. In: www.iiconservation.org [online]. October, 14, 2012 [cit. 30. 7. 2015]. Dostupný z: https://www.iiconservation.org/node/3216.

 • PILLER, Bohumil a LEVINSKÝ, Otto. Malá encyklopedie textilních materiálů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982, s. 232.

 • PODLAHA, Antonín a ŠITTLER, Eduard. Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX. Století, díl III, politický okres sedlčanský. Praha: Nakl. Archeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, 1898.

 • PODLAHA, Antonín. Posvátná místa království českého Dějiny a popsání chrámů, kaplí, soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první: Arcidiecese pražská. Viktoriát Sedlčanský a Votický. Praha, 1912. s. 227.

 • ŠOLTA, Antonín. Památky starobylého vyšívání českého na rouchách kostelních z Chrudimska: příspěvek k seznání českého ornamentu výšivkového. Chrudim, 1896.

 • ZEMINOVÁ, Milena. Barokní textílie ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Praha, 1974.

 • WANNER, Anne a RICHARD, Jean. Stickstitche. St. Gallen: Textilmuseum, 2014, s. 100. ISBN 9783033040168.

 • WOLBERS, Richard. Cleaning Paintings Surfaces: Aqueous Methods. London: Archetype Publications Ltd, 2007, s. 198. ISBN 1873132360.Ilustrovaný katalog památek výtvarných a oddělení církevního. Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895. (Oddělení církevní katolické katalogizovali Ant. Podlaha, Ed. Šitter). Praha: Karel Bellmann, 1895.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search