Social Exclusion and Inclusion in the Czech Republic and in South Africa: Comparison and Facts

Open access

Abstract

The article’s aim is to compare the opposite processes of social exclusion and inclusion in South Africa and in the Czech Republic, in the past and at the present time. Even though these societies differ culturally and geographically, the comparison of some important factors, which are causing the exclusion of some people groups, might be interesting. In both cases we will closely follow the social, ethnic and racial groups, which are mostly excluded in the given environment. In South Africa it concerns Black and Coloured Africans, and in the Czech Republic the Roma ethnic minority group, the only ethnic group which is to a high extent excluded. In the history of these two countries we can find a similar historic aspect, both of them had experienced totalitarian regimes. Today, with the benefit of more twenty years, we can see the changes, which both these countries have undergone, and observe as well how these changes influenced the processes of inclusion and exclusion of the given social, racial and ethnic groups.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. 2006. Gabal Analysis and Consulting. Praha. Retrieved March 5 2016. (http://www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf)

 • Balážová Jarmila. 2001. Romové a sčítání lidu. Bleskový průzkum Amaro gendalos ke sčítání lidu. Journal Amaro gendalos 7–8 2001. Retrieved February 28 2016. (https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b02romove/13.pdf)

 • Budilová lenka; Jakoubek Marek. 2014. Romové Československo a transnacionalismus. Roma Czechoslovakia and Transnationalism. Journal Sociológia Vol. 46: 487 – 503.

 • CENSUS 2011: Územní rozložení vybraných národností podle krajů České republiky k 26.3.2011. Český statistický úřad. Praha.

 • City of Cape Town – 2011 Census Suburb khayetsha. 2013. Strategic Development Information and GIS Department (SDI&GIS) City of Cape Town. Retrieved March 2 2016. (https://www.capetown.gov.za/en/stats/2011CensusSuburbs/2011_Census_CT_Suburb_Khayelitsha_Profile.pdf)

 • City of Cape Town – 2011 Census Suburb Mitchells Plain. 2013. Strategic Development Information and GIS Department (SDI&GIS) City of Cape Town. Retrieved March 2016. (https://www.capetown.gov.za/en/stats/2011CensusSuburbs/2011_Census_CT_Suburb_Mitchells_Plain_Profile.pdf)

 • Country Profile 2011 – 2012. Czech Republic. A Report by the European Roma Rights Centre. 2013. European Roma Rights Centre. Budapest. Retrieved February 28 2016. (http://www.errc.org/cms/upload/file/czech-republic-country-profile-2011-2012.pdf)

 • Davidová Eva. 2000. Poválečný vývoj a osudy Romů v letech 1945 – 1989. Pp. 67-78 in Černobílý život. Praha Gallery.

 • Findley Lisa; Ogbu Liz. 2011. South Africa: From Township to Town. Places Journal. Retrieved March 17 2016. (http://places.designobserver.com/feature/south-africa-after-apartheid-from-township-to-town/31148/)

 • Gabal Ivan; Víšek Petr. 2010. Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české společnosti a její sociální a ekonomické struktury. Gabal Analisis & Consulting. Praha.

 • Global Report on Human Settlements 2003. United Nations Human Settlements Programme. Earthscan Publications Ltd. London and Sterling VA.

 • Hlaváček Karel. 2014. Romové v České republice. Studie 5341. Materiál Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Parlamnetní institut. Praha.

 • Hübschmannová Milena. 2006. My Encounters with Romano šukar laviben. Journal Romano džaniben: 27–60.

 • Klíčová Kateřina. 2006. Sčítání lidu: romští Češi nebo čeští Romové. In: Marada Radim (Ed.): Etnická různost a občanská jednota. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

 • Mareš Petr. 2006. Faktory sociálního vyloučení. VÚPSV Praha. Výzkumné centrum Brno. Brno.

 • Murray Fergus. 2014. Brief History of Cape Towns Townships. Retrieved January 2016. (http://www.fergusmurraysculpture.com/south-africa/cape-townships-6-pages/history-of-cape-town-townships/)

 • Národnostní struktura obyvatel. Analýza. 2014. Český statistický úřad. Praha. Retrieved March 2016. (https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26-e7cb3770e187?version=1.0)

 • Nečas Ctibor. 1999. Romové v České republice včera a dnes. Univerzita Palackého Olomouc.

 • O’Hara Murdock PA; Lutchmiah J; Mkhize M. 2003. Peer led HIV/AIDS prevention for women in South African informal settlements. Health Care for Women International 24(6): 502-512.

 • Pospíšilová Jana; Brožovičová Klára. 2015. Dělnický dům a proměny sociálně vyloučené oblasti. Případová studie lokality Brno-Cejl. Workers’ housing and the transformation of a socially excluded area. Case study of the Brno-Cejl district. Journal of Urban Ethnology Vol. 13: 157-177. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

 • Quarterly Labour Force Survey 2011. Quarter 3. Statistics South Africa CapeTown.(http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02113rdQuarter2011.pdf)

 • Quarterly Labour Force Survey 2015. Statistics South Africa Cape Town. (http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02111stQuarter2015.pdf)

 • Rademeyer Julian. 2013. Do 400000 whites live in squatter camps in South Africa? No. Africa Check May 22 2013.(https://africacheck.org/reports/do-400-000-whites-live-in-squatter-camps-in-south-africa-the-answer-is-no/#comments)

 • Research of the Public Defender of Rights into the Question of Ethnic Composition of Pupils of Former Special Schools. 2012. Public Defender of Rights. Brno. Retrieved February 22 2016. (http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum_skoly-zprava.pdf)

 • Roma and non-Roma in the Labour Market in Central and South Eastern Europe. 2012. Roma Inclusion Working Papers. UNDP Europe and the CIS Bratislava. Retrieved March 16 2016. (http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/Roma-and-non-Roma-in-the-labour-market.pdf)

 • Roma Education IN Comparative Perspective. 2011. Roma Inclusion Working Papers. UNDP Europe and the CIS. Bratislava Regional Centre.

 • Sen Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Knopf Press.

 • Sen Amartya. 2000. Social Exclusion. Manila: Asian Development Bank.

 • Simson John. 2013. Do white people have a future in South Africa? BBC News May 20 2013. (http://www.bbc.com/news/magazine-22554709)

 • Šimůnková Monika Šimáček Martin. 2011. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015. Úřad vlády ČR.

 • The Housing. Situation of Roma. Communities: Regional Roma Survey 2011. Roma Inclusion Working Papers. UNDP Europe and the CIS. Bratislava.

 • The power of place: My suburb my township my village. 2013. Population characteristics. Statistics South Africa. Retrieved March 2 2016.(http://www.statssa.gov.za/?p=1114)

 • Vašečka Imrich; Šimíková Ivana. 2004. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. Barrister & Principal. Brno.

 • Wainwright Oliver. 2014. Apartheid ended 20 years ago so why is Cape Town still a paradise for the few? The Guardian 30 April 2014. Retrieved March 8 2014. (http://www.theguardian.com/cities/2014/apr/30/capetown-apartheid-ended-still-paradise-few-south-africa)

 • Woodward Alison; Kohli Martin. 2001. „EuropeanSocieties. Inclusions/Exclusions?“ Pp. 1-14 In Inclusions and Exclusions in European Societies ed. by Woodward Alison and Kohli Martin. London: Routledge