Social Media as a Source of Information About Universities Among Candidates for Studies

Open access

Summary

The main goal of the article is to indicate the importance of social media in the process of seeking information about universities by potential candidates for studies. To realize the set goal, quantitative research was carried out among a group of high school students, using the auditorium survey technique. The youth questionnaire was collected via the questionnaire for information sources used in the decision-making process about the choice of the future educational path. The conducted research confirmed that social media are one of the most important sources of information about universities, just after personal sources such as family and friends.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Buchnowska D. (2013) Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych Nauki o zarządzaniu2(15)/2013 pp.36–50.

 • 2. Buchnowska D. Woźniak M. (2013) The role and use of social media by universities — ranking of universities in social media In: Problemy konwergencji mediów red. Kaczmarczyk M. Rott D. t. 2 Verbum Sosnowiec–Praga.

 • 3. Burtan G. (2019) Aplikacja którą kocha młodzież. Tik Tok zdobywa szturmem ich serca Pobrane 28.10.2019 z: https://tech.wp.pl/aplikacja-ktora-kocha-mlodziez-tik-tok-zdobywa-szturmem-ich-serca-6344819060349057a

 • 4. CBOS (2018) Dzieci i młodzież w internecie — korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów. Komunikat z badań No 129/2018.

 • 5. Chen E. i DiVali M. (2018) Social media as an Engagement Toll for Students and Colleges of Pharmacy American Journal of Pharmaceutical Education vol. 82(4)/2018.

 • 6. Chwiałkowska A. (2013) Polskie publiczne uczelnie wyższe w mediach społecznościowych Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych vol. 4(10)/2013 pp. 1–24.

 • 7. Chwiałkowska A. (2014) Uczelnie w mediach społecznościowych — oczekiwania adresatów a publikowane treści Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych vol. 3(13)/2014 pp. 1–24.

 • 8. Drapińska A. Gołąb E. (2009). Narzędzia komunikacji uczelni z kandydatami na studia w świetle badań. Ekonomiczne Problemy Usług 42 289–295.

 • 9. Grabiwoda B. (2019) E-konsumenci jutra. Pokolenie Z i technologie mobilne Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.

 • 10. Górska Z. (2018) Polscy użytkownicy social media na koniec 2018: Messenger i Instagram rosły szybciej niż Facebook Pobrane 02.08.2019 z: https://napoleoncat.com/pl/blog/polscy-uzytkownicy-social-media-na-koniec-2018-messenger-i-instagram-rosna-szybciej-niz-facebook/

 • 11. GUS (2018) Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r Pobrane 14.11.2019 z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2018-roku,2,8.html

 • 12. Hall H. Witek L. (2016). Conditions contemporary importance and prospects of higher education marketing on the example of Polish universities. Procedia Economics and Finance Vol. 39 pp. 206–211.

 • 13. Hanover Research (2014) Trends in Higher Education Marketing Recruitment and Technology Pobrane 14.11.2019 z: https://www.hanoverresearch.com/media/Trends-in-Higher-Education-Marketing-Recruitment-and-Technology-2.pdf

 • 14. IAB Polska (2019) Raport strategiczny. Internet 2018/2019 Pobrane 14.11.2019 z: https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/HBRP-raport-IAB-05-191.pdf

 • 15. Kostyńska M. (2019) Pokolenie Z czyli pokolenie nowoczesnych technologii i Internetu Pobrane 27.10.2019 z: https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/pokolenie-zczyli-pokolenie-nowoczesnych,81,0,2419537.html

 • 16. Koszembar-Wiklik M. (2015) Media społecznościowe w zarządzaniu komunikacją uczelni ze studentami Kultura-Media-Teologia nr 21/2015 pp.9–22.

 • 17. Koszembar-Wiklik M. (2018) Marketing uczelni w mediach społecznościowych i generacja sieci Zaszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie z.121 pp.207–220.

 • 18. Kubiak T. (2019) Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Vol. 24 Issue 2 pp. 41–58.

 • 19. Kucharski A. Ligocka M. (2012) Maturzyści o motywach i źródłach poszukiwania informacji dotyczących studiów Opuscula Sociologica No 1/2012 pp.45–57.

 • 20. Kucharski M. Szopa R. Halemba P. (2017). Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych25(3/2017) 41–58.

 • 22. Luzak B. (2019) Kim są polscy użytkownicy Tik Tok Pobrane 02.08.2019 z: https://yt360.pl/tiktok-w-polsce/

 • 22. Michalak S. Mruk-Tomczak D. (2019) Komunikacja oferty edukacyjnej uczelni wyższej w świetle potrzeb kandydatów na studia Handel Wewnętrzny4(375)/2018 pp. 227–240.

 • 23. Mruk-Tomczak D. (2019) Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych vol. 1(31)/2019 pp. 63–8.

 • 24. NASK (2019) Nastolatki 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów Warszawa.

 • 25. Pabian A. (2016) Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej Marketing i Zarządzanie No 4(45) pp. 193–201.

 • 26. Peruta A. Helm C. & Benson J. (2015) Engaging university alumni through social media: strategies for creating community. Presented at: International Conference on Communication Media Technology and Design; May 2015; Dubai United Arab Emirates Pobrane 04.10.2019 z: http://www.cmdconf.net/2015/pdf/15.pdf

 • 27. Pyżalski J. Zdrodowska A. Tomczyk Ł. Abramczuk K. (2019). Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • 28. Rutter R. Roper S. & Lettice F. (2016) Social media interaction the university brand and recruitment performance Journal of Business Research Vol. 69 Issue 8 pp. 3096–3104.

 • 29. Ryńca R. Suropek P. (2018) Znaczenie wykorzystania funkcjonalności mediów społecznych przez szkoły Zaszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie z.130 pp. 507–517.

 • 30. Stageman A. Berg K. (2013) Friends fans and followers: a case study of Marquette University's use of social media to engage with key stakeholders Case Studies in Strategic Communication Vol. 2 pp. 3–34.

 • 31. Tarczydło B. Miłoń J. (2019) Kampania e-marketingowa szkoły wyższej studium przypadku Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Vol. 31 Issue 1 pp. 151–172

 • 32. Washenko A. (2013) 2 universities tell us how they are using social media Pobrane 10.09.2019 z: http://sproutsocial.com/insights/universities-social-media/

 • 33. Wojciechowska I. (2018) Skala wykorzystania social mediów przez szkoły wyższe w Polsce Modern Management Rewiev vol. XXIII 25(1/2018) pp. 169–182.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 39 39 13
PDF Downloads 37 37 14