The use of Social Media by Young Consumers in Purchasing Processes

Summary

The main purpose of the article is presenting the role of social media in the process of shaping the behaviours of young consumers in the context of utilization of chosen social media in the process of making purchasing decisions. The conducted research has shown that social media constitute an inseparable part of almost every decision-making process. The contents published in social media not only generate needs among young consumers, encouraging them to make unplanned purchases, but also constitute an important source of inspiration at the stage of looking for alternatives for satisfying their needs. Additionally, social media constitute a precious source of information about products and a place for expressing opinions and sharing purchasing experiences. The article presents a definition and classification of social media, as well as current data concerning young consumers as a market segment. In further part of the article the results of research concerning the influence of chosen social media portals on the behaviours of young consumers are presented on the basis of the example of fashion market.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Adamczyk, G. (2014). Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych. Handel Wewnętrzny, 1(354)/2014, p. 5–16.

 • 2. Barciński, M. (2009). Media wszystkich. Marketing w praktyce, nr 12/2009, p. 41–43.

 • 3. Barefoot, D. i Szabo, J. (2011). Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

 • 4. Barska, A. (ed.). (2016). Reklama wczoraj i dziś, Warszawa: Difin.

 • 5. Garapich, A. (2011). Zasięg blogosfery w Polsce. W: Social Media Day Poland. Wrocław, 20.01.2011. Pobrane z: www.pbi.org.pl/index.php/ida/84/?getFile=49:0.

 • 6. Gemius. (2015). E-Commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska. Warszawa.

 • 7. Gemius. (2016). Gemius Shop Monitor. Warszawa.

 • 8. Gemius. (2018). E-Commerce w Polsce 2018. Gemius dla e-Commerce Polska. Warszawa.

 • 9. Gogołek, W. (2010). Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy. Warszawa: Instytut Dziennika Uniwersytetu Warszawskiego.

 • 10. Gregor, B. i Kaczorowska-Spychalska, D. (2016). Blogi w procesie komunikacji marketingowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego.

 • 11. Gutkowska, K. i Ozimek, I. (2008). Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 • 12. Izba Gospodarki Elektronicznej. (2016). Lubię to czy kupuję to? Jak media społecznościowe wspierają sprzedaż? Downloaded on 10.010.2018 from: http://www.ecommercepolska.pl/files/3814/7074/8959/LubieToCzyKupujeTo_SocialCommerce_Sierpien2016.pdf.

 • 13. Jagielska, A. i Maksymiuk, R. (2012). Nastolatki na zakupach. Marketing i Rynek, 1/2012, p. 32–37.

 • 14. Kaznowski, D. (2007). Nowy marketing w Internecie. Warszawa: Difin.

 • 15. Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing. Warszawa: Vfp Communications.

 • 16. Kerpen, D. (2013). Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku. Wydawnictwo Helion SA

 • 17. Książek, M. (2014) Buszujący w sieci. Nastolatek na zakupach online. Downloaded on 27.10.2016 from: http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/buszujacy-w-sieci-nastolatekna-zakupach-online/.

 • 18. Łopaciński K., Łysik Ł., (2016). Wpływ mediów społecznościowych i technologii mobil-nych na współczesne procesy zakupowe. Informatyka Ekonomiczna, 2(40), p. 44–57.

 • 19. Olejniczuk-Merta, A. (2001). Rynek młodych konsumentów. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.

 • 20. Świątkowska, M. i Nowak, K. (2011). Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 660; Ekonomiczne Problemy Usług, nr 72.

 • 21. Świerczyńska-Kaczor, U. i Kossecki, P. (2008). Wirtu@lny rynek, Inwestorzy. Przedsiębiorstwa. Klienci. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach.

 • 22. Treadaway, Ch. (2011). Godzina dziennie z Facebook marketingiem. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

 • 23. Wolny, R. (2006). Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw usługowych. Marketing i rynek, 8/2006, p. 30–34.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search