Innovation in Social-Economic Development in Poland. Research Institutes as Entities and Contractors of Innovative Activities in Poland

Renata Barcikowska Ph.D. 1
 • 1 Railway Institute, , Varșovia, Poland

Abstract

The aim of the article is to present the development of innovative in Poland in the term of the membership in European Union. The author will refer to the place and role of R & D activities in Poland. The article consists short theoretical part concerning selected theories of innovation in the economy. In the main part of the article will be presented research institutes in the context of their relevance in improving the innovation in Poland, taking into account the changes proposed by the government administration.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1 See: Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), opr. zb., Gdańsk 2002.

 • 2 http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm, 22.04.2017.

 • 3 Joseph Alois Schumpeter (born February 8, 1883, died on January 8, 1950) - Austrian economist, regarded as one of the most outstanding economists of the 20th century.

 • 4 See: J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960, s. 104.

 • 5 See: W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa 2007, s. 13.

 • 6 Act from November 4, 2016 on the change of certain acts defining the terms of conducting innovative activity.

 • 7 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-przyjal-Strategie-na-rzecz-Odpowiedzialnego-Rozwoju-7499039.html, 22.07.2017.

 • 8 https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf

 • 9 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365, 22.04.2017.

 • 10 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).

 • 11 This subject was discussed at, among others, a conference from the Partnerzy Zmian Gospodarczych, Badania, Innowacje, Rozwój 2014-2020 cycle organized by Business Center Club, which was held in Warsaw on June 5, 2013. The debate was attended by experts from the scientific community, representatives of the Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Regional Development and the National Centre for Research and Development. Material patronage over the Debate was taken by the Main Council of Research Institutes. The debate was conducted by editor Bartosz Marczuk from Rzeczpospolita daily.

 • 12 More about the event: http://www.rgib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:cywilneinstytuty-badawcze-wspieraj-bezpieczestwo-polski&catid=1:nowoci&Itemid=103, 22.04.2017 r.

 • 13 Carnot label is awarded as a result of a competitive call for applications. The procedure involves the assessment by a special Commission. Following a positive assessment a particular Institute gets a Carnot accreditation for five years.

 • 14 The creation of National Technology Institute will facilitate the commercialization of research; it will also make it easier for Polish entrepreneurs to obtain knowledge. http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/309129984-Narodowy-Instytut-Technologiczny-stanie-na-czele-siecipanstwowych-instytutow-badawczych.html, 22. 04.2017

 • 15 Draft bill on National Technology Institute: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r709179056,Projekt-ustawyo-Narodowym-Instytucie-Technologicznym.html

 • 16 NIT czy SIB, a może kompilacja? Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim - Przewodniczącym RGIB, p. 1-2, Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych, grudzień 2016, nr 3 (99).

 • 1. Barcikowska, R. (2015). Instytuty badawcze w polskiej polityce innowacyjnej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Niepublikowana praca doktorska. Warszawa: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • 2. Daszkiewicz M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa.

 • 3. Koźmiński A.K. (2001). Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? In: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus.

 • 4. Łobejko, S. (2008). Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo - rozwojowych w Polsce, Warszawa.

 • 5. Mamica Ł. (2007). Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej. Kraków.

 • 6. Wiśniowski W. (201). Rozważania o misji polskich instytutów badawczych. Prace Instytutu Lotnictwa, 1 nr 214, pp. 28-32.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search