A Platform for Quality Management in Research Institutes (Part II)

Open access

Summary

Recent years have particularly strong influence on changing outdated structures and management models in research institutes. Modern research institutes are scientific - research institutions with a market profile - nearly 80% of the funding comes from cooperation with enterprises and research contract activities and services. Research institutes are basic science sector oriented towards cooperation with the economy, applied and innovation research. In order to maintain the existing and establish the new cooperation a high level of quality of operations should be particularly maintain, improve and exhibit. Facing the implementation of more and more advanced research projects, operations requiring rapid response to change, risk analysis, assessed annually by the Ministry of Science and Higher Education - it seems to be appropriate to use the instruments supporting quality assessment. In the proposed triaspects terms, the following scope of activity are emphasized: implemented quality management systems, the area of scientific information and the sphere of cooperation with the customer. The article is a continuation of topics of the first part - the development of issues related to the responsibilities of each Section of proposed Quality Management Platform in research institutes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Brzeziński P. Stypułkowski L. Bodych A. (2014). IC Raport Wkład instytutów badawczych w osiągnięcia polskiej nauki a reprezentacja przedstawicieli instytutów w organach doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - raport dla Rady Głównej Instytutów Badawczych. Warsaw: Index Copernicus.

 • 2. Derfert-Wolf L. (2015). Modernizacja zarządzania biblioteką jako część zarządzania przez jakość w Uczelni - cele i zadania. http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/atr/tempus.html (accessed in 12.11.2015).

 • 3. Derfert-Wolf L. (2016). Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna - normy międzynarodowe krajowe i sprawozdawczość GUS. http://eprints.rclis.org/19654/1/Derfert_Lodz%202012.pdf (accessed in 15.01.2016).

 • 4. Głowacka E. (2004). Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. In: E. Głowacka (ed.). Biblioteki wobec nowych zadań. Toruń 11-24.

 • 5. Głowacka E. (2002). Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno- informacyjnych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1 (30). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich http://www.ebib.pl/2002/30/glowacka.php (accessed in 02.2016).

 • 6. Kowalska M. Wojewódzki T. (ed.) (2015). Infobrokerstwo - idee koncepcje rozwiązania praktyczne. Gdańsk.

 • 7. Materska K. (2007). Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą. Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej XV (1) 3-7.

 • 8. Pindlowa W. (2002). Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2 (31). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich http://www.ebib.pl/2002/31/pindlowa.php (accessed in 02.2016).

 • 9. Skórka S. (2011). Architekt informacji - kreator przestrzeni informacyjnych. Przegląd Biblioteczny 1. Warsaw.

 • 10. Ustawa o instytutach badawczych z dnia 10.04.2010 r. (2010) Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618.

 • 12. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 84 40 1
PDF Downloads 48 33 0