Building Scientific Institution’s Brand with Online Instruments

Open access

Summary

The brand image is fundamental for the scientific institution. In the high- competitive market the brand may have a significant impact on students decisions but also the decisions made by other stakeholders. The usage of online tools in creating brands and the brand awareness is standard nowdays and is present in many business strategies. The aim of the article is to present the problem on the example of scientific institutions. Based on literature review and empirical study the authors described the usage of most popular online tools in creating the scientific institutions’ brands.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Altkorn J. (2002). Kształtowanie rynkowego obrazu firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

 • 2. Chen H.C. Green R.D. (2009). Marketing mix and branding: competitive hypermarket strategies. International Journal of Management and Marketing Research Vol. 2 No 1 s. 22.

 • 3. Dolak D. (2008). Building a strong brand: Brands and Branding Basics. Retrieved November dostęp: http://www.davedolak.com/articles/dolak4.htm

 • 4. Królewski J. (2013) (ed.) E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

 • 5. Szwacka-Mokrzycka J. (2010). Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing 4 (53) Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • 6. Szkolnictwo Wyższe w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf (10.02.2016).

 • 7. http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/it/aplikacja-ikozminski/ (15.11.2015).

 • 8. https://www.instagram.com/uewroc/ (15.11.2015).

 • 9. https://www.instagram.com/kozminskiuniversity/ (15.11.2015).

 • 10. http://ksiegarnia.ue.wroc.pl/ (15.11.2015).

 • 11. http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=106&lng=eng (15.11.2015).

 • 12. http://www.kozminski.edu.pl/pl/ (15.11.2015).

 • 13. http://kozminski.shoplo.com/#modal (15.11.2015).

 • 14. http://www.studentsinwarsaw.com/ (15.11.2015).

 • 15. http://blog.vso.cz/ (15.11.2015).

 • 16. https://www.draugiem.lv/ (15.11.2015).

 • 17. https://www.flickr.com/ (15.11.2015).

 • 18. http://www.goldenline.pl/ (15.11.2015).

 • 19. http://vk.com/ (15.11.2015).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 91 46 5
PDF Downloads 51 30 0