The Internationalisation of Marketing in the Education and Research Sector

Open access

Summary

A growing number of entities operating in the Polish sector of higher education and science and research aspire to have an active presence in foreign markets and even in the global market. This presence must be accompanied by thoughtful marketing strategies using effective marketing tools. The aim of the article is to indicate the possibility of using the knowledge of international marketing to increase the efficiency of the entities of the Polish sector of education and research. Particular attention was paid to the intercultural nature of the international marketing, especially in relation to the system to communicate with foreign customers in the Internet space. The article uses the following sources of information: official statistics, research reports, professional periodicals, case studies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Cateora P.R. i Graham J.L. (2007). International Marketing. New York: McGraw Hill-Irwin

 • 2. Duliniec E. (ed.) (2007). Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania instrumenty tendencje. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

 • 3. Frankowski P. (2010). Firmowa strona WWW. Idee strategia realizacja. Gliwice: Helion.

 • 4. Mały rocznik statystyczny Polski (2015). Warszawa: GUS.

 • 5. Pilarczyk B. Mruk H. (ed.) (2006). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • 6. Pilarczyk B. Waśkowski Z. (ed.) (2010). Komunikacja rynkowa. Ewolucja wyzwania szans. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

 • 7. Pluta-Olearnik M. Dymyt M. (2012). Kreowanie międzynarodowego wizerunku szkoły wyższej. In: Nowaczyk G. Sobolewski D. (ed.). Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wyd. WSB.

 • 8. Pluta-Olearnik M. (2012). Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowo-badawczych. Warszawa: Prace Instytutu Lotnictwa No. 4.

 • 9. Porcu Porcu L. del Barrio-Garcia S. Kitchen Ph. (2012). How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoretical review and an analysis of its main drivers and effects. W: Comunicacion Y Sociedad. Vol. XXV 1.

 • 10. Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 (2015). Warszawa: GUS.

 • 11. Stryczyński J. Żukowska J. (2014). Bariery językowe w e-handlu światowym. Poland go Global Magazine 2(4).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 92 42 3
PDF Downloads 44 23 0